เว้

ทัวร์เว้ เที่ยวเว้ เสน่ห์เมืองมรดกโลก เวียดนาม โปรโมชั่น ทัวร์เว้ ราคาพิเศษ ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก 2562

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

พบโปรแกรม เว้ จำนวน 196 ช่วงเวลาเดินทาง ใน 10 รายการ

Loading...

เวียดนามเวียดใจ 4 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า RYRK221509
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
10 ก.พ. 66 - 13 ก.พ. 66
16 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
2 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
Thai AirAsia
เริ่มต้น 9,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ 4วัน3คืน สายการบิน VIET JET (VZ)

รหัสสินค้า RYRK230572
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
30 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66
6 เม.ย. 66 - 9 เม.ย. 66
11 เม.ย. 66 - 14 เม.ย. 66
23 เม.ย. 66 - 26 เม.ย. 66
11 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66
18 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66
25 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66
2 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66
9 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66
15 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
21 มิ.ย. 66 - 24 มิ.ย. 66
29 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66
6 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66
13 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66
21 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66
26 ก.ค. 66 - 29 ก.ค. 66
30 ก.ค. 66 - 2 ส.ค. 66
6 ส.ค. 66 - 9 ส.ค. 66
17 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66
26 ส.ค. 66 - 29 ส.ค. 66
9 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66
15 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66
24 ก.ย. 66 - 27 ก.ย. 66
4 ต.ค. 66 - 7 ต.ค. 66
13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น 13,888 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน3คืน สายการบิน VIETJET(VZ)

รหัสสินค้า RYRK230573
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
8 ก.พ. 66 - 11 ก.พ. 66
9 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
15 ก.พ. 66 - 18 ก.พ. 66
18 ก.พ. 66 - 21 ก.พ. 66
22 ก.พ. 66 - 25 ก.พ. 66
Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น 13,999 บาท ดูรายละเอียด

ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บัลนาฮิล 4D3N

รหัสสินค้า RYRK220843
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
9 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
17 ก.พ. 66 - 20 ก.พ. 66
18 ก.พ. 66 - 21 ก.พ. 66
24 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66
3 มี.ค. 66 - 6 มี.ค. 66
9 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
16 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
17 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66
18 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66
23 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66
24 มี.ค. 66 - 27 มี.ค. 66
25 มี.ค. 66 - 28 มี.ค. 66
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 14,990 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์อาเซียน เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน 4วัน3คืน

รหัสสินค้า RYRK221396
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
8 ก.พ. 66 - 11 ก.พ. 66
22 ก.พ. 66 - 25 ก.พ. 66
23 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
24 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66
25 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66
3 มี.ค. 66 - 6 มี.ค. 66
4 มี.ค. 66 - 7 มี.ค. 66
8 มี.ค. 66 - 11 มี.ค. 66
9 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
10 มี.ค. 66 - 13 มี.ค. 66
11 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66
15 มี.ค. 66 - 18 มี.ค. 66
16 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
17 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66
18 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น 14,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน3คืน สายการบินBANGKOK AIRWAYS

รหัสสินค้า RYRK230101
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
7 ก.พ. 66 - 10 ก.พ. 66
8 ก.พ. 66 - 11 ก.พ. 66
8 ก.พ. 66 - 11 ก.พ. 66
12 ก.พ. 66 - 15 ก.พ. 66
15 ก.พ. 66 - 18 ก.พ. 66
15 ก.พ. 66 - 18 ก.พ. 66
20 ก.พ. 66 - 23 ก.พ. 66
21 ก.พ. 66 - 24 ก.พ. 66
22 ก.พ. 66 - 25 ก.พ. 66
25 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66
26 ก.พ. 66 - 1 มี.ค. 66
28 ก.พ. 66 - 3 มี.ค. 66
1 มี.ค. 66 - 4 มี.ค. 66
1 มี.ค. 66 - 4 มี.ค. 66
5 มี.ค. 66 - 8 มี.ค. 66
7 มี.ค. 66 - 10 มี.ค. 66
8 มี.ค. 66 - 11 มี.ค. 66
8 มี.ค. 66 - 11 มี.ค. 66
11 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66
12 มี.ค. 66 - 15 มี.ค. 66
14 มี.ค. 66 - 17 มี.ค. 66
15 มี.ค. 66 - 18 มี.ค. 66
19 มี.ค. 66 - 22 มี.ค. 66
21 มี.ค. 66 - 24 มี.ค. 66
22 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66
26 มี.ค. 66 - 29 มี.ค. 66
28 มี.ค. 66 - 31 มี.ค. 66
29 มี.ค. 66 - 1 เม.ย. 66
31 มี.ค. 66 - 3 เม.ย. 66
1 เม.ย. 66 - 4 เม.ย. 66
4 เม.ย. 66 - 7 เม.ย. 66
5 เม.ย. 66 - 8 เม.ย. 66
7 เม.ย. 66 - 10 เม.ย. 66
8 เม.ย. 66 - 11 เม.ย. 66
11 เม.ย. 66 - 14 เม.ย. 66
12 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66
13 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66
18 เม.ย. 66 - 21 เม.ย. 66
19 เม.ย. 66 - 22 เม.ย. 66
20 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66
22 เม.ย. 66 - 25 เม.ย. 66
25 เม.ย. 66 - 28 เม.ย. 66
26 เม.ย. 66 - 29 เม.ย. 66
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Bangkok Airways
เริ่มต้น 14,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน3คืน สายการบิน AIR ASIA (FD)

รหัสสินค้า RYRK230108
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
7 ก.พ. 66 - 10 ก.พ. 66
8 ก.พ. 66 - 11 ก.พ. 66
9 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
10 ก.พ. 66 - 13 ก.พ. 66
11 ก.พ. 66 - 14 ก.พ. 66
Thai AirAsia
เริ่มต้น 14,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน3คืน สายการบิน Air Asia

รหัสสินค้า RYRK230120
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
7 ก.พ. 66 - 10 ก.พ. 66
8 ก.พ. 66 - 11 ก.พ. 66
9 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
10 ก.พ. 66 - 13 ก.พ. 66
11 ก.พ. 66 - 14 ก.พ. 66
14 ก.พ. 66 - 17 ก.พ. 66
15 ก.พ. 66 - 18 ก.พ. 66
16 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
17 ก.พ. 66 - 20 ก.พ. 66
18 ก.พ. 66 - 21 ก.พ. 66
21 ก.พ. 66 - 24 ก.พ. 66
22 ก.พ. 66 - 25 ก.พ. 66
23 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
24 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66
25 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66
1 มี.ค. 66 - 4 มี.ค. 66
2 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
3 มี.ค. 66 - 6 มี.ค. 66
4 มี.ค. 66 - 7 มี.ค. 66
7 มี.ค. 66 - 10 มี.ค. 66
8 มี.ค. 66 - 11 มี.ค. 66
9 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
10 มี.ค. 66 - 13 มี.ค. 66
11 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66
14 มี.ค. 66 - 17 มี.ค. 66
15 มี.ค. 66 - 18 มี.ค. 66
16 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
17 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66
18 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66
21 มี.ค. 66 - 24 มี.ค. 66
22 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66
23 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66
24 มี.ค. 66 - 27 มี.ค. 66
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 14,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์อาเซียน เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ออยอัน พักบานาฮิลล์ 4วัน3คืน

รหัสสินค้า RYRK221341
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
6 ก.พ. 66 - 9 ก.พ. 66
9 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
24 มี.ค. 66 - 27 มี.ค. 66
25 มี.ค. 66 - 28 มี.ค. 66
26 มี.ค. 66 - 29 มี.ค. 66
27 มี.ค. 66 - 30 เม.ย. 66
28 มี.ค. 66 - 31 มี.ค. 66
29 มี.ค. 66 - 1 เม.ย. 66
30 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66
31 มี.ค. 66 - 3 เม.ย. 66
1 เม.ย. 66 - 4 เม.ย. 66
2 เม.ย. 66 - 5 เม.ย. 66
3 เม.ย. 66 - 6 เม.ย. 66
4 เม.ย. 66 - 7 เม.ย. 66
5 เม.ย. 66 - 8 เม.ย. 66
6 เม.ย. 66 - 9 เม.ย. 66
7 เม.ย. 66 - 10 เม.ย. 66
8 เม.ย. 66 - 11 เม.ย. 66
9 เม.ย. 66 - 12 เม.ย. 66
10 เม.ย. 66 - 13 เม.ย. 66
11 เม.ย. 66 - 14 เม.ย. 66
12 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66
13 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66
14 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66
15 เม.ย. 66 - 18 เม.ย. 66
16 เม.ย. 66 - 19 เม.ย. 66
17 เม.ย. 66 - 20 เม.ย. 66
18 เม.ย. 66 - 21 เม.ย. 66
19 เม.ย. 66 - 22 เม.ย. 66
20 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66
21 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66
22 เม.ย. 66 - 25 เม.ย. 66
23 เม.ย. 66 - 26 เม.ย. 66
24 เม.ย. 66 - 27 เม.ย. 66
25 เม.ย. 66 - 28 เม.ย. 66
26 เม.ย. 66 - 29 เม.ย. 66
27 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66
28 เม.ย. 66 - 1 พ.ค. 66
29 เม.ย. 66 - 2 พ.ค. 66
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Lion Air
เริ่มต้น 15,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์อาเซียน เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน 4วัน3คืน

รหัสสินค้า RYRK221395
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
8 ก.พ. 66 - 11 ก.พ. 66
22 ก.พ. 66 - 25 ก.พ. 66
23 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
24 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66
25 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66
3 มี.ค. 66 - 6 มี.ค. 66
4 มี.ค. 66 - 7 มี.ค. 66
8 มี.ค. 66 - 11 มี.ค. 66
9 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
10 มี.ค. 66 - 13 มี.ค. 66
11 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66
15 มี.ค. 66 - 18 มี.ค. 66
16 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
17 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66
18 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น 15,999 บาท ดูรายละเอียด

เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เว้ 2019

รักยิ้มทัวร์ ขอนำเสนอโปรแกรม ทัวร์เว้ เที่ยวเว้ ราคาถูก   เมืองเว้ เป็นชื่อของเมืองหลวงของจังหวังถัวเทียน-เว้ ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นชื่อเมืองที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะมีทัวร์ท่องเที่ยวมาลงที่เมืองเว้ประจำ ในอดีต เมืองเว้ เดิมเป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ใจกลางของ ประเทศเวียดนาม ซึ่งอยู่ในความปกครองของขุนนางเหวียนฮวาง (Nguyen Hoang) ในแผ่นดินของราชวงศ์เล แต่ราชวงศ์ปกครองได้ไม่นานก็เกิดสงครามแบ่งแยกดินแดนขึ้น ทางตอนเหนือและตอนใต้ เหวียนฉวาง หรือที่คนไทยรู้จักพระองค์ในชื่อว่า องเชียงสือ ซึ่งเป็นผู้ปกครองเวียดนามใต้อยู่ในขณะนั้นได้ปราบกบฏลง และรวบรวมดินแดนทางตอนเหนือและตอนใต้เข้าไว้ด้วยกัน ในปี พ.ศ. 2345 พร้อมกับสถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิยาลองแห่งราชวงศ์เหวียน เมืองเว้ มีสถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับทางประวัติศาสตร์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น นครจักรพรรดิ หรือนครต้องห้าม, สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก, สุสานจักรพรรดิมินห์มาง, อุโมงค์หวิงห์ม็อก, ที่รอค่อยทุกท่านไปสัมผัส สถาปัตยกรรมโบราณที่น่าหลงไหล

“ เที่ยวสนุก สุขใจ สบายกระเป๋า ไปกับ รักยิ้มทัวร์ ”

คำที่เกี่ยวข้อง : ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์เว้, เที่ยวเว้, ทัวร์เว้ ราคาถูก, เว้