ฮอยอัน

ทัวร์ฮอยอัน เที่ยวฮอยอัน เมืองมรดกโลกสุดคลาสสิก เวียดนาม โปรโมชั่น ทัวร์ฮอยอัน ราคาพิเศษ ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก 2562

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

พบโปรแกรม ฮอยอัน จำนวน 400 ช่วงเวลาเดินทาง ใน 19 รายการ

Loading...

เวียดนามเวียดใจ 4 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า RYRK221509
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
10 ก.พ. 66 - 13 ก.พ. 66
16 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
2 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
10 มี.ค. 66 - 13 มี.ค. 66
Thai AirAsia
เริ่มต้น 9,999 บาท ดูรายละเอียด

เวียดนามเวียดใจ 4 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า RYRK230109
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
2 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
9 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
11 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66
16 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
17 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66
23 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66
24 มี.ค. 66 - 27 มี.ค. 66
25 มี.ค. 66 - 28 มี.ค. 66
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น 9,999 บาท ดูรายละเอียด

เวียดนามเวียดใจ 4 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า RYRK221457
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
9 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
11 ก.พ. 66 - 14 ก.พ. 66
16 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
18 ก.พ. 66 - 21 ก.พ. 66
25 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66
Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น 10,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน3คืน สายการบิน AIR ASIA (FD)

รหัสสินค้า RYRK230675
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
23 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
2 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
9 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
17 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66
24 มี.ค. 66 - 27 มี.ค. 66
30 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66
31 มี.ค. 66 - 3 เม.ย. 66
7 เม.ย. 66 - 10 เม.ย. 66
9 เม.ย. 66 - 12 เม.ย. 66
10 เม.ย. 66 - 13 เม.ย. 66
11 เม.ย. 66 - 14 เม.ย. 66
12 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66
21 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66
27 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66
4 พ.ค. 66 - 7 พ.ค. 66
5 พ.ค. 66 - 8 พ.ค. 66
12 พ.ค. 66 - 15 พ.ค. 66
19 พ.ค. 66 - 22 พ.ค. 66
1 มิ.ย. 66 - 4 มิ.ย. 66
9 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66
22 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66
29 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66
6 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66
13 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66
21 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66
4 ส.ค. 66 - 7 ส.ค. 66
18 ส.ค. 66 - 21 ส.ค. 66
25 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66
1 ก.ย. 66 - 4 ก.ย. 66
8 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 11,888 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน3คืน สายการบิน VIETJET (VZ)

รหัสสินค้า RYRK230570
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
29 มี.ค. 66 - 1 เม.ย. 66
31 มี.ค. 66 - 3 เม.ย. 66
2 เม.ย. 66 - 5 เม.ย. 66
8 เม.ย. 66 - 11 เม.ย. 66
10 เม.ย. 66 - 13 เม.ย. 66
12 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66
16 เม.ย. 66 - 19 เม.ย. 66
19 เม.ย. 66 - 22 เม.ย. 66
26 เม.ย. 66 - 29 เม.ย. 66
7 พ.ค. 66 - 10 พ.ค. 66
14 พ.ค. 66 - 17 พ.ค. 66
20 พ.ค. 66 - 23 พ.ค. 66
21 พ.ค. 66 - 24 พ.ค. 66
27 พ.ค. 66 - 30 พ.ค. 66
28 พ.ค. 66 - 31 พ.ค. 66
4 มิ.ย. 66 - 7 มิ.ย. 66
7 มิ.ย. 66 - 10 มิ.ย. 66
11 มิ.ย. 66 - 14 มิ.ย. 66
17 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66
18 มิ.ย. 66 - 21 มิ.ย. 66
23 มิ.ย. 66 - 26 มิ.ย. 66
25 มิ.ย. 66 - 28 มิ.ย. 66
2 ก.ค. 66 - 5 ก.ค. 66
5 ก.ค. 66 - 8 ก.ค. 66
9 ก.ค. 66 - 12 ก.ค. 66
12 ก.ค. 66 - 15 ก.ค. 66
16 ก.ค. 66 - 19 ก.ค. 66
19 ก.ค. 66 - 22 ก.ค. 66
22 ก.ค. 66 - 25 ก.ค. 66
23 ก.ค. 66 - 26 ก.ค. 66
27 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66
29 ก.ค. 66 - 1 ส.ค. 66
3 ส.ค. 66 - 6 ส.ค. 66
4 ส.ค. 66 - 7 ส.ค. 66
10 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66
11 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66
13 ส.ค. 66 - 16 ส.ค. 66
20 ส.ค. 66 - 23 ส.ค. 66
24 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66
27 ส.ค. 66 - 30 ส.ค. 66
6 ก.ย. 66 - 9 ก.ย. 66
10 ก.ย. 66 - 13 ก.ย. 66
13 ก.ย. 66 - 16 ก.ย. 66
17 ก.ย. 66 - 20 ก.ย. 66
23 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66
27 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66
30 ก.ย. 66 - 3 ต.ค. 66
6 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66
7 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66
15 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 66
19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
22 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น 12,888 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน 3วัน2คืน สายการบิน AIR ASIA (FD)

รหัสสินค้า RYRK230110
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
9 ก.พ. 66 - 11 ก.พ. 66
11 ก.พ. 66 - 13 ก.พ. 66
14 ก.พ. 66 - 16 ก.พ. 66
15 ก.พ. 66 - 17 ก.พ. 66
18 ก.พ. 66 - 20 ก.พ. 66
21 ก.พ. 66 - 23 ก.พ. 66
22 ก.พ. 66 - 24 ก.พ. 66
23 ก.พ. 66 - 25 ก.พ. 66
25 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66
28 ก.พ. 66 - 2 มี.ค. 66
1 มี.ค. 66 - 3 มี.ค. 66
2 มี.ค. 66 - 4 มี.ค. 66
4 มี.ค. 66 - 6 มี.ค. 66
7 มี.ค. 66 - 9 มี.ค. 66
8 มี.ค. 66 - 10 มี.ค. 66
9 มี.ค. 66 - 11 มี.ค. 66
10 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
11 มี.ค. 66 - 13 มี.ค. 66
14 มี.ค. 66 - 16 มี.ค. 66
15 มี.ค. 66 - 17 มี.ค. 66
16 มี.ค. 66 - 18 มี.ค. 66
17 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
18 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66
21 มี.ค. 66 - 23 มี.ค. 66
22 มี.ค. 66 - 24 มี.ค. 66
23 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66
24 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66
25 มี.ค. 66 - 27 มี.ค. 66
28 มี.ค. 66 - 30 มี.ค. 66
29 มี.ค. 66 - 31 มี.ค. 66
30 มี.ค. 66 - 1 เม.ย. 66
31 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 12,999 บาท ดูรายละเอียด

เที่ยวอาเซียน เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน3คืน

รหัสสินค้า RYRK221233
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
14 ก.พ. 66 - 17 ก.พ. 66
23 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
14 มี.ค. 66 - 17 เม.ย. 66
19 มี.ค. 66 - 22 มี.ค. 66
22 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66
Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น 13,888 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ 4วัน3คืน สายการบิน VIET JET (VZ)

รหัสสินค้า RYRK230572
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
30 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66
6 เม.ย. 66 - 9 เม.ย. 66
11 เม.ย. 66 - 14 เม.ย. 66
23 เม.ย. 66 - 26 เม.ย. 66
11 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66
18 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66
25 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66
2 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66
9 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66
15 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
21 มิ.ย. 66 - 24 มิ.ย. 66
29 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66
6 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66
13 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66
21 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66
26 ก.ค. 66 - 29 ก.ค. 66
30 ก.ค. 66 - 2 ส.ค. 66
6 ส.ค. 66 - 9 ส.ค. 66
17 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66
26 ส.ค. 66 - 29 ส.ค. 66
9 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66
15 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66
24 ก.ย. 66 - 27 ก.ย. 66
4 ต.ค. 66 - 7 ต.ค. 66
13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น 13,888 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน3คืน สายการบิน AIR ASIA (FD)

รหัสสินค้า RYRK230691
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
10 เม.ย. 66 - 13 เม.ย. 66
20 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66
21 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66
11 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66
18 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66
26 พ.ค. 66 - 29 พ.ค. 66
8 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66
15 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
22 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66
29 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66
6 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66
13 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66
20 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66
3 ส.ค. 66 - 6 ส.ค. 66
10 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66
24 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66
1 ก.ย. 66 - 4 ก.ย. 66
8 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66
15 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66
22 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66
29 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66
5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
6 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66
26 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66
27 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 13,888 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน 3วัน2คืน สายการบิน AIR ASIA

รหัสสินค้า RYRK230111
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
9 ก.พ. 66 - 11 ก.พ. 66
10 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
11 ก.พ. 66 - 13 ก.พ. 66
17 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
18 ก.พ. 66 - 20 ก.พ. 66
23 ก.พ. 66 - 25 ก.พ. 66
24 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
25 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66
2 มี.ค. 66 - 4 มี.ค. 66
4 มี.ค. 66 - 6 มี.ค. 66
9 มี.ค. 66 - 11 มี.ค. 66
10 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
11 มี.ค. 66 - 13 มี.ค. 66
16 มี.ค. 66 - 18 มี.ค. 66
17 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
18 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66
23 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66
24 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66
25 มี.ค. 66 - 27 มี.ค. 66
30 มี.ค. 66 - 1 เม.ย. 66
31 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 13,999 บาท ดูรายละเอียด
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 19 โปรแกรม

เที่ยวเวียดนาม ทัวร์ฮอยอัน 2019

รักยิ้มทัวร์ ขอนำเสนอโปรแกรม ทัวร์ฮอยอัน เที่ยวฮอยอัน ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก เมือง ฮอยอัน หรือ โห่ยอาน เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของ ประเทศเวียดนาม ฮอยอันเป็น เมืองเก่าโบราณที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งนี้ ครั้งหนึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก ในบริเวณที่เคยเป็น แรกเริ่มเมืองฮอยอันเคยเป็นเมืองท่าชายทะเลในอาณาจักรจามปา เรียกกันในชื่อว่า ได๋เจียน โดยมีเมืองหลวงอยู่ที่ตราเกียว และมีศานสถานอันศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่หมี่เซิน ซึ่งอยู่ไม่ห่างจาก ฮอยอัน มากนัก ฮอยอัน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี พ.ศ. 2542 เป็นผลทำให้เกิดการ อนุรักษ์ ทางสถาปัตยกรรม และด้านอื่นๆไปพร้อมๆกัน จึงทำให้อาคารต่างๆภายในเมืองยังคงอยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี หวังว่าฮอยอันจะเป็นจุดมุ่งหมายแรกสำหรับทุกท่านที่จะไปเยี่ยมชมมรดกโลก ที่ยังคงเก็บกลิ่นอายความหลังไว้ได้เป็นอย่างดี

“ เที่ยวสนุก สุขใจ สบายกระเป๋า ไปกับ รักยิ้มทัวร์ ”

คำที่เกี่ยวข้อง : ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ฮอยอัน, เที่ยวฮอยอัน, ทัวร์ฮอยอัน ราคาถูก, ฮอยอัน, ฮ อย อัน เวียดนาม,