โฮจิมินห์

ทัวร์โฮจิมินห์ เที่ยวโฮจิมินห์ เมืองเศรษฐกิจ เวียดนาม โปรโมชั่น ทัวร์โฮจิมินห์ ราคาพิเศษ ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก 2562

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

พบโปรแกรม โฮจิมินห์ จำนวน 117 ช่วงเวลาเดินทาง ใน 11 รายการ

Loading...

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามใต้ บินเข้าดาลัด มุยเน่ บินออกโฮจิมินห์ 4วัน3คืน โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)

รหัสสินค้า RYRK181358
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
30 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62
6 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62
13 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62
20 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62
24 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62
27 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62
1 ธ.ค. 62 - 4 ธ.ค. 62
4 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62
11 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62
15 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62
18 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62
25 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น 9,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์เวียดนาม มุยเน่ ดาลัด โฮจิมินห์ อุโมงค์กู๋จี 4วัน 3คืน โดยสายการบินNok Air (DD)

รหัสสินค้า RYRK191854
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
3 พ.ย. 62 - 6 พ.ย. 62
8 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
17 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62
22 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
28 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62
5 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62
8 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62
13 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
19 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
22 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62
27 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62
29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
NOK Airlines
เริ่มต้น 9,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามใต้ ดาลัด ญาจาง มุยเน่ โฮจิมินห์ 4วัน 3คืน โดยสายการบินTHAIVIETJET AIR (VZ)

รหัสสินค้า RYRK192607
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
21 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62
28 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62
12 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
19 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
31 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63
1 ม.ค. 63 - 4 ม.ค. 63
9 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63
16 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63
6 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63
7 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63
8 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
13 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63
20 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
27 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
5 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
12 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
19 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
26 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น 9,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4วัน 3คืน โดยสายการบินNok Air (DD)

รหัสสินค้า RYRK191856
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
23 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
1 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62
7 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
10 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62
15 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62
21 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62
24 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62
29 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62
1 ธ.ค. 62 - 4 ธ.ค. 62
6 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62
12 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
15 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62
20 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62
26 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
28 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
NOK Airlines
เริ่มต้น 10,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินต์ มุยเน่ ดาลัด พักริมทะเลบรรยากาส 4 ดาว 4วัน 3คืน บินแอร์เอเชีย FD

รหัสสินค้า RYRK181151
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
1 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62
2 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62
8 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62
9 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62
15 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62
16 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62
22 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
23 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62
29 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62
30 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62
6 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62
7 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62
13 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
14 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62
20 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62
21 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62
27 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62
28 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 11,900 บาท ดูรายละเอียด

เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ สวนดอกไฮเดรนเยีย 4วัน 3คืน บินเวียดเจ็ทแอร์ไลน์(VZ)

รหัสสินค้า RYRK190899
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
30 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62
6 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62
13 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62
20 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62
24 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62
27 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62
1 ธ.ค. 62 - 4 ธ.ค. 62
4 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62
11 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62
15 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62
18 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62
25 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62
29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
8 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63
15 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63
22 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63
5 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63
9 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63
12 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63
16 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63
19 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63
26 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
4 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63
8 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63
11 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63
18 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63
22 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63
25 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น 11,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ 4วัน 3คืน Viet Jet Air (VZ)

รหัสสินค้า RYRK190008
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น 12,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามใต้-โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัท 4วัน VJ (บินเข้าโฮจิมินห์-ออกดาลัท)

รหัสสินค้า RYRK181071
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
20 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
23 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
Vietjet Air
เริ่มต้น 12,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ 4วัน 3คืน โดยสายการบิน THAIVIETJET AIR

รหัสสินค้า RYRK190711
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
5 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62
26 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น 12,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามใต้ ญาตราง โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4วัน 3คืน สายการบินThai Air Asia (FD)

รหัสสินค้า RYRK190911
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
Thai AirAsia
เริ่มต้น 13,900 บาท ดูรายละเอียด
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 11 โปรแกรม

เที่ยวเวียดนาม ทัวร์โฮจิมินห์ 2019

รักยิ้มทัวร์ ขอนำเสนอโปรแกรม ทัวร์นครโฮจิมินห์ เที่ยวนครโฮจิมินห์ ราคาถูก   นครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ เวียดนาม เมื่อครั้งอดีต นครโฮจิมินห์ นั้น แต่ก่อนชื่อ ไซง่อน เนื่องจากมีการแยกระหว่าง เวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ และในที่สุดได้มีการรวมประเทศจนถึงปัจจุบัน นครโฮจิมินห์ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของ ประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง นครโฮจิมินห์ป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของ เวียดนาม   นครโฮจิมินห์ นั้นมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาก เพราะช่วงล่าอาณานิคม เวียดนาม ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส และได้รับอิทธิพล จากฝรั่งเศส นครโฮจิมินห์ จึงมีตึกและอาคารสำคัญๆ ถูกสร้างขึ้น ในสไตล์โคโลเนียล ทำให้เมืองทั้งเมืองมีบรรยากาศคล้ายกับยุโรป จึงกลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวในการมาท่องเที่ยวที่ นครโฮจิมินห์  นั้นเอง เราจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในนครโฮจิมินห์
1.Municipal Theatre of Saigon (Saigon Opera House)
2.Ho Chi Minh City Hall
3.Notre-Dame Cathedral Basilica of Saigon
4.Museum of Ho Chi Minh City+
5.Saigon Central Post Office
6.Cu Chi Tunnels
7.Ben Thanh Market

“ เที่ยวสนุก สุขใจ สบายกระเป๋า ไปกับ รักยิ้มทัวร์ ”

 

คำที่เกี่ยวข้อง : ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์โฮจิมินห์, เที่ยวโฮจิมินห์, ทัวร์โฮจิมินห์ ราคาถูก, โฮจิมินห์