คัปปาโดเกีย

ทัวร์คัปปาโดเกีย เที่ยวคัปปาโดเกีย นครใต้พิภพ โปรโมชั่น ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย ราคาพิเศษ ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก 2562

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

พบโปรแกรม คัปปาโดเกีย จำนวน 210 ช่วงเวลาเดินทาง ใน 34 รายการ

Loading...

เที่ยวตุรกี ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ม้าไม้เมืองทรอย ปามุคคาเล่ นครใต้ดิน ชมเมืองโบราณ 9วัน6คืน บินMahan Air(W5)

รหัสสินค้า RYRK181706
schedule
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
7 มิ.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62
21 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62
5 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62
11 ก.ค. 62 - 19 ก.ค. 62
12 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62
25 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62
26 ก.ค. 62 - 3 ส.ค. 62
8 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62
9 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62
23 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62 - 7 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62
20 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 5 ต.ค. 62
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Mahan Air
เริ่มต้น 27,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี ชมปราสาทปุยฝ้าย ม้าไม้เมืองทรอย โบสถ์สีน้ำเงิน เมืองโบราณเอฟฟิซุส 8วัน 6คืน โดยสายการบินยูเครน (PS)

รหัสสินค้า RYRK190240
schedule
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
6 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62
7 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62
25 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62
Ukraine International Airline
เริ่มต้น 28,900 บาท ดูรายละเอียด
Turkish Airlines
เริ่มต้น 28,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี สุเหร่าสีน้ำเงิน ม้าไม้เมืองทรอย เมืองโบราณเอฟฟิซุส ปามุคคาเล่ ทะเลสาบเกลือ 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินMahan Air (W5)

รหัสสินค้า RYRK190184
schedule
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
3 พ.ค. 62 - 11 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62 - 18 พ.ค. 62
24 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62
30 พ.ค. 62 - 7 มิ.ย. 62
Mahan Air
เริ่มต้น 29,888 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย 9วัน 6คืน โดยสายการบินTURKISH AIRLINES (TK)

รหัสสินค้า RYRK191355
schedule
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
5 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62
26 มิ.ย. 62 - 4 ก.ค. 62
10 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62
24 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62
7 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62
28 ส.ค. 62 - 5 ก.ย. 62
11 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62
25 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62
2 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62
30 ต.ค. 62 - 7 พ.ย. 62
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Turkish Airlines
เริ่มต้น 29,888 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี ชมความสวยงาม สุเหร่าสีเขียว วิหารฮาเจีย โซเฟีย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส 8วัน 6คืน นอนโรงแรมถ้ำจำลอง บินโดย TURKISH AIRLINE(TK)

รหัสสินค้า RYRK181809
schedule
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
hotel
พักโรงแรม 5 ดาว
10 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62
24 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62
7 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62
12 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
Turkish Airlines
เริ่มต้น 29,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี บอลลูน ชมเมืองซาแฟรนโบลู ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส 9วัน6คืน สายการบิน TURKISH AIRLINES (TK)

รหัสสินค้า RYRK190789
schedule
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
9 พ.ค. 62 - 17 พ.ค. 62
12 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62
14 พ.ค. 62 - 22 พ.ค. 62
18 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62
19 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62
20 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62
22 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62
24 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62
28 พ.ค. 62 - 5 ก.ค. 62
2 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62
9 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62
11 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62
15 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62
19 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62
24 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62
27 มิ.ย. 62 - 5 ก.ค. 62
30 มิ.ย. 62 - 8 ก.ค. 62
2 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62
6 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62
10 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62
16 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62
22 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62
24 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Turkish Airlines
เริ่มต้น 29,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี ชมความสวยงามปราสาทปุยฝ้าย ถ่ายรูปกับบอลบูล คัปปาโดเกีย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส 8วัน 6คืน นอนโรงแรมถ้ำจำลอง บินโดย TURKISH AIRLINE (TK)

รหัสสินค้า RYRK191327
schedule
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
9 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62
16 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62
23 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62 - 6 ก.ย. 62
6 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62
20 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 4 ต.ค. 62
4 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62
11 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Turkish Airlines
เริ่มต้น 29,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย 9วัน 6คืน โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)

รหัสสินค้า RYRK190691
schedule
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
5 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62
12 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62
19 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62
26 มิ.ย. 62 - 4 ก.ค. 62
3 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62
10 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62
24 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62
7 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62
14 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62
28 ส.ค. 62 - 5 ก.ย. 62
4 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62
11 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62
25 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62
2 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62
23 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62
30 ต.ค. 62 - 7 พ.ย. 62
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Turkish Airlines
เริ่มต้น 31,888 บาท ดูรายละเอียด
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 34 โปรแกรม

เที่ยวตุรกี ทัวร์คัปปาโดเกีย 2019

รักยิ้มทัวร์ ขอนำเสนอ โปรแกรม ทัวร์ตุรกี เที่ยวคัปปาโดเกีย ทัวร์คัปปาโดเกีย เที่ยวคัปปาโดเกีย ราคาถูก  เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ที่เป็นเมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งในตุรกี คำว่า คัปปาโดเกีย มาจากภาษาเปอร์เซียว่า คัตปาตุกา (Katpatuka) มีความหมายว่าดินแดนที่มีม้าแสนสวย(The Land of Beautiful Horses) ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เคยเป็นภูเขาไฟ ชื่อ เอร์จีเยส สามารถมองเห็นทั้งทะเลดำและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เมืองคัปปาโดเกียยังมีแห่งท่องเที่ยวให้ทุกท่านได้ไปสัมผัสและ เมืองที่ต้องมนต์เสนห์แห่งนี้

“ เที่ยวสนุก สุขใจ สบายกระเป๋า ไปกับ รักยิ้มทัวร์ ”

คำที่เกี่ยวข้อง : ทัวร์ตุรกี, ทัวร์คัปปาโดเกีย, เที่ยวคัปปาโดเกีย, ทัวร์คัปปาโดเกีย ราคาถูก, เมืองคัปปาโดเกีย, คัปปาโดเกีย