ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ อังคาร่า โปรโมชั่น ราคาพิเศษ 2561

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

พบโปรแกรม ทัวร์ตุรกี จำนวน 105 ช่วงเวลาเดินทาง ใน 12 รายการ

Loading...

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล กรุงทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย อังการ่า 8วัน KC

รหัสสินค้า RYRK180692
schedule
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
14 ก.ย. 61 - 21 ก.ย. 61
5 ต.ค. 61 - 12 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61 - 26 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61 - 2 พ.ย. 61
Air Astana
เริ่มต้น 29,888 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี เมืองโบราณเอฟฟิซุส สุเหร่าสีน้ำเงิน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส 10D7N สายการบินคูเวต แอร์เวย์

รหัสสินค้า RYRK160926
schedule
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
hotel
พักโรงแรม 5 ดาว
29 ก.ย. 61 - 8 ต.ค. 61
6 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61
18 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61
Kuwait Airways
เริ่มต้น 29,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี เมืองอิสตันบูล เมืองทรอย เมืองฮีเยราโพลิส 9วัน 6คืน บิน AIR ASTANA (KC)

รหัสสินค้า RYRK171241
schedule
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
hotel
พักโรงแรม 5 ดาว
28 ส.ค. 61 - 5 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61 - 19 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61 - 3 ต.ค. 61
2 ต.ค. 61 - 10 ต.ค. 61
Air Astana
เริ่มต้น 29,927 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย พักโรงแรมถ้ำ บินตรง ราคาสุดคุ้ม 8วัน5คืน TK

รหัสสินค้า RYRK180804
schedule
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
6 ต.ค. 61 - 13 ต.ค. 61
8 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61
15 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61
27 ต.ค. 61 - 3 พ.ย. 61
28 ต.ค. 61 - 4 พ.ย. 61
3 พ.ย. 61 - 10 พ.ย. 61
4 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
10 พ.ย. 61 - 17 พ.ย. 61
11 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61
17 พ.ย. 61 - 24 พ.ย. 61
18 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61
24 พ.ย. 61 - 1 ธ.ค. 61
25 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61
1 ธ.ค. 61 - 8 ธ.ค. 61
2 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61
3 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Turkish Airlines
เริ่มต้น 32,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี อิสตันบลู คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่ ม้าไม้จำลองเมืองทรอย เมืองเอฟฟิซุส 8วัน 6คืน บินการ์ต้าร์ (QR)

รหัสสินค้า RYRK171242
schedule
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
16 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
23 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
9 ต.ค. 61 - 16 ต.ค. 61
21 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
6 พ.ย. 61 - 13 พ.ย. 61
11 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61
15 พ.ย. 61 - 22 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61 - 29 พ.ย. 61
29 พ.ย. 61 - 6 ธ.ค. 61
2 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Qatar Airways
เริ่มต้น 32,927 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี เที่ยวเมืองอิสตันบูล ทรอย อังการ่า พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส 8วัน6คืน บินแอร์อัสตานา KC

รหัสสินค้า RYRK180426
schedule
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
hotel
พักโรงแรม 5 ดาว
24 ส.ค. 61 - 31 ส.ค. 61
7 ก.ย. 61 - 14 ก.ย. 61
18 ก.ย. 61 - 25 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61 - 28 ก.ย. 61
2 ต.ค. 61 - 9 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
23 ต.ค. 61 - 30 ต.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Air Astana
เริ่มต้น 32,927 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี อิสตันบูล เมืองบูร์ซา เมืองปามุคคาเล่ เมืองคัปปาโดเกีย 8วัน 5คืน บินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK)

รหัสสินค้า RYRK180721
schedule
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
22 ส.ค. 61 - 29 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61 - 5 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61 - 19 ก.ย. 61
26 ก.ย. 61 - 3 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61 - 17 ต.ค. 61
17 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61
24 ต.ค. 61 - 31 ต.ค. 61
7 พ.ย. 61 - 14 พ.ย. 61
21 พ.ย. 61 - 28 พ.ย. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Turkish Airlines
เริ่มต้น 34,888 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี อิสตันบลู ม้าไม้เมืองทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย บินตรง+บินภายใน 1 ครั้ง 8วัน5คืน สายการบินเตอร์กิซ แอร์ไลน์

รหัสสินค้า RYRK180135
schedule
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 5 ดาว
2 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
8 ก.ย. 61 - 15 ก.ย. 61
9 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
15 ก.ย. 61 - 22 ก.ย. 61
16 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
23 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
29 ก.ย. 61 - 6 ต.ค. 61
30 ก.ย. 61 - 7 ต.ค. 61
20 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61
3 พ.ย. 61 - 10 พ.ย. 61
4 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
10 พ.ย. 61 - 17 พ.ย. 61
11 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61
17 พ.ย. 61 - 24 พ.ย. 61
18 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61
24 พ.ย. 61 - 1 ธ.ค. 61
25 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61
1 ธ.ค. 61 - 8 ธ.ค. 61
2 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61
8 ธ.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61
9 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
25 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
26 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
27 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61 - 5 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61 - 6 ม.ค. 62
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Turkish Airlines
เริ่มต้น 36,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ตุรกี ดินแดน 2 ทวีป ปามุคาเล่ เมืองชานักกาเล ทรอย พัก 5 ดาว + โรงแรมถ้ำ( บินภายใน 1 เที่ยว) 8 วัน 5 คืน บิน TK

รหัสสินค้า RYRK181080
schedule
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 5 ดาว
6 ก.ย. 61 - 13 ก.ย. 61
13 ก.ย. 61 - 20 ก.ย. 61
20 ก.ย. 61 - 27 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61 - 4 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61 - 11 ต.ค. 61
11 ต.ค. 61 - 18 ต.ค. 61
1 พ.ย. 61 - 8 พ.ย. 61
8 พ.ย. 61 - 15 พ.ย. 61
15 พ.ย. 61 - 22 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61 - 29 พ.ย. 61
29 พ.ย. 61 - 6 ธ.ค. 61
5 ธ.ค. 61 - 12 ธ.ค. 61
7 ธ.ค. 61 - 14 ธ.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Turkish Airlines
เริ่มต้น 36,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี อิสตันบูล อิซเมียร์ ปามุคคาเล่ อันตาเลีย เมืองคัปปาโดเกีย (บินภายใน 2 ครั้ง) 8 วัน 5 คืน บินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TK

รหัสสินค้า RYRK180247
schedule
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 5 ดาว
6 ต.ค. 61 - 13 ต.ค. 61
7 ต.ค. 61 - 14 ต.ค. 61
8 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61
13 ต.ค. 61 - 20 ต.ค. 61
14 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
15 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61
20 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61
21 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
27 ต.ค. 61 - 3 พ.ย. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Turkish Airlines
เริ่มต้น 39,900 บาท ดูรายละเอียด
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 12 โปรแกรม