ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

ทัวร์เอเชีย ไต้หวัน ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น 4วัน 2คืน สายการบิน TIGER AIR

รหัสสินค้า RYRK221202
 • schedule
  ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • local_hotel
  พักโรงแรม 3 ดาว
 • filter_vintage
  ไฮไลต์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนฟ่งเจี๋ย
 • local_dining
  อาหารจานเด่น เสี่ยวหลงเปา, บุฟเฟ่ต์ชาบู
 • pin_drop
  สถานที่เที่ยวและช๊อป หมู่บ้านทหารโบราณ, ตึกไทเป 101, วัดพระถังซัมจั๋ง

ทัวร์เอเชีย ไต้หวัน ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น 4วัน 2คืน สายการบิน TIGER AIR

รหัสสินค้า RYRK221202
 • schedule
  ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • local_hotel
  พักโรงแรม 3 ดาว
 • filter_vintage
  ไฮไลต์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนฟ่งเจี๋ย
 • local_dining
  อาหารจานเด่น เสี่ยวหลงเปา, บุฟเฟ่ต์ชาบู
 • pin_drop
  สถานที่เที่ยวและช๊อป หมู่บ้านทหารโบราณ, ตึกไทเป 101, วัดพระถังซัมจั๋ง
SOLD OUT

eventช่วงเวลาเดินทาง

ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 11 พ.ย. 65 - 14 พ.ย. 65 13,888 17,388 แสดง เปิดจอง 20 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
17,388 - 13,888 13,888
event 17 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65 16,888 20,388 แสดง เปิดจอง 20 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
20,388 - 16,888 16,888
event 24 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65 16,888 20,388 แสดง เปิดจอง 20 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
20,388 - 16,888 16,888
event 1 ธ.ค. 65 - 4 ธ.ค. 65 17,888 21,388 แสดง เปิดจอง 20 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
21,388 - 17,888 17,888
event 2 ธ.ค. 65 - 5 ธ.ค. 65 18,888 22,388 แสดง เปิดจอง 20 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
22,388 - 18,888 18,888
event 9 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65 18,888 22,388 แสดง เปิดจอง 20 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
22,388 - 18,888 18,888
event 15 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65 16,888 20,388 แสดง เปิดจอง 20 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
20,388 - 16,888 16,888
event 22 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 16,888 20,388 แสดง เปิดจอง 20 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
20,388 - 16,888 16,888
event 23 ธ.ค. 65 - 26 ธ.ค. 65 17,888 21,388 แสดง เปิดจอง 20 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
21,388 - 17,888 17,888
event 29 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 29,888 36,388 แสดง เปิดจอง 15 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
36,388 - 29,888 29,888
event 30 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66 29,888 36,388 แสดง เปิดจอง 15 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
36,388 - 29,888 29,888
event 13 ม.ค. 66 - 16 ม.ค. 66 16,888 20,388 แสดง เปิดจอง 20 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
20,388 - 16,888 16,888
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์