ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน วัดหลงซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป 101 4วัน2คืน บินนกสกู๊ต(XW)

รหัสสินค้า RYRK191674
 • schedule
  ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • local_hotel
  พักโรงแรม 4 ดาว
 • filter_vintage
  ไฮไลต์ ไทเป, วัดหลงซาน, ตลาดปลาไทเป, ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101(ไม่รวมขึ้นชั้น 89), ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, GERMANIUM SHOP, ร้านพายสับปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตึกไทเป101, ไต้หวันพักดี4ดาว
 • local_dining
  อาหารจานเด่น เมนูพระกระโดดกำแพง เมนู เสี่ยวหลงเปา
 • pin_drop
  สถานที่เที่ยวและช๊อป ช้อปปิ้งซีเหมินติง,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ตึกไทเป101 ตลาดปลาไทเป หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เริ่มต้นเพียง 9,999 บาท
เลือกช่วงวันเดินทาง

เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน วัดหลงซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป 101 4วัน2คืน บินนกสกู๊ต(XW)

รหัสสินค้า RYRK191674
 • schedule
  ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • local_hotel
  พักโรงแรม 4 ดาว
 • filter_vintage
  ไฮไลต์ ไทเป, วัดหลงซาน, ตลาดปลาไทเป, ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101(ไม่รวมขึ้นชั้น 89), ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, GERMANIUM SHOP, ร้านพายสับปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตึกไทเป101, ไต้หวันพักดี4ดาว
 • local_dining
  อาหารจานเด่น เมนูพระกระโดดกำแพง เมนู เสี่ยวหลงเปา
 • pin_drop
  สถานที่เที่ยวและช๊อป ช้อปปิ้งซีเหมินติง,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ตึกไทเป101 ตลาดปลาไทเป หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เริ่มต้นเพียง 9,999 บาท

eventช่วงเวลาเดินทาง

ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 23 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 10,999 14,499 แสดง เปิดจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
14,499 10,999 10,999 10,999
event 26 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 10,999 14,499 แสดง เปิดจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
14,499 10,999 10,999 10,999
event 30 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 10,999 14,499 แสดง เปิดจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
14,499 10,999 10,999 10,999
event 2 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง เปิดจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
13,499 9,999 9,999 9,999
event 6 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง เปิดจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
13,499 9,999 9,999 9,999
event 9 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง เปิดจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
13,499 9,999 9,999 9,999
event 13 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 10,999 14,499 แสดง เปิดจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
14,499 10,999 10,999 10,999
event 16 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 10,999 14,499 แสดง เปิดจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
14,499 10,999 10,999 10,999
event 20 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 10,999 14,499 แสดง เปิดจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
14,499 10,999 10,999 10,999
event 23 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง เปิดจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
13,499 9,999 9,999 9,999
event 27 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 10,999 14,499 แสดง เปิดจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
14,499 10,999 10,999 10,999
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์