ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ตึกไทเป101 ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านจิ่วเฟิน 5วัน3คืน บินNOK SCOOT(XW)

รหัสสินค้า RYRK191620
 • schedule
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • local_hotel
  พักโรงแรม 3 ดาว
 • filter_vintage
  ไฮไลต์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเหวินหวู่,ไทจง,หมู่บ้านสายรุ้ง,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซาน,ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89),หมู่บ้านจิ่วเฟิน,อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
 • local_dining
  อาหารจานเด่น ลิ้มรส...ปลาประธานาธิบดี ลิ้มรส...บุฟเฟ่ต์ ชาบูไต้หวัน ลิ้มรส...ซีฟู้ดส์ไต้หวัน
 • pin_drop
  สถานที่เที่ยวและช๊อป เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,ช้อปปิ้งซีเหมินติง,DUTY FREE
เริ่มต้นเพียง 12,899 บาท
เลือกช่วงวันเดินทาง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ตึกไทเป101 ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านจิ่วเฟิน 5วัน3คืน บินNOK SCOOT(XW)

รหัสสินค้า RYRK191620
 • schedule
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • local_hotel
  พักโรงแรม 3 ดาว
 • filter_vintage
  ไฮไลต์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเหวินหวู่,ไทจง,หมู่บ้านสายรุ้ง,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซาน,ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89),หมู่บ้านจิ่วเฟิน,อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
 • local_dining
  อาหารจานเด่น ลิ้มรส...ปลาประธานาธิบดี ลิ้มรส...บุฟเฟ่ต์ ชาบูไต้หวัน ลิ้มรส...ซีฟู้ดส์ไต้หวัน
 • pin_drop
  สถานที่เที่ยวและช๊อป เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,ช้อปปิ้งซีเหมินติง,DUTY FREE
เริ่มต้นเพียง 12,899 บาท

eventช่วงเวลาเดินทาง

ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 12,899 17,399 แสดง เปิดจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
17,399 12,899 12,899 12,899
event 30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 12,899 17,399 แสดง เปิดจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
17,399 12,899 12,899 12,899
event 6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 12,899 17,399 แสดง เปิดจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
17,399 12,899 12,899 12,899
event 13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 12,899 17,399 แสดง เปิดจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
17,399 12,899 12,899 12,899
event 20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 13,899 18,399 แสดง เปิดจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
18,399 13,899 13,899 13,899
event 27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 13,899 18,399 แสดง เปิดจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
18,399 13,899 13,899 13,899
event 4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 13,899 18,399 แสดง เปิดจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
18,399 13,899 13,899 13,899
event 11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 16,899 21,399 แสดง เปิดจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
21,399 16,899 16,899 16,899
event 18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 14,899 19,399 แสดง เปิดจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
19,399 14,899 14,899 14,899
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์