ไทจง

ทัวร์ไทจง เที่ยวไทจง เมืองต้นตำรับชานมไข่มุก ประเทศ ไต้หวัน โปรโมชั่น ทัวร์ไทจง ราคาพิเศษ ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก 2561

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

พบโปรแกรม ไทจง จำนวน 93 ช่วงเวลาเดินทาง ใน 14 รายการ

Loading...

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น 4วัน3คืน สายการบิน Vietjet Air (VZ)

รหัสสินค้า RYRK230654
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
11 ก.พ. 66 - 14 ก.พ. 66
18 ก.พ. 66 - 21 ก.พ. 66
25 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66
4 มี.ค. 66 - 7 มี.ค. 66
11 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66
18 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66
Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น 14,888 บาท ดูรายละเอียด

TAIWAN CHILL CHILL 4D3N By VZ

รหัสสินค้า RYRK221340
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
9 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
16 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
17 ก.พ. 66 - 20 ก.พ. 66
23 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
24 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66
2 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
3 มี.ค. 66 - 6 มี.ค. 66
9 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
10 มี.ค. 66 - 13 มี.ค. 66
16 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
17 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น 14,990 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์เอเชีย ไต้หวัน ไทเป ไถจง 4วัน 3คืน สายการบิน VIETJET (VZ)

รหัสสินค้า RYRK221203
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
23 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
26 ก.พ. 66 - 1 มี.ค. 66
5 มี.ค. 66 - 8 มี.ค. 66
9 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
11 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66
16 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
18 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66
22 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น 15,888 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน เกาสง สุริยันจันทรา 4วัน3คืน สายการบิน THAI SMILE AIRWAYS (WE)

รหัสสินค้า RYRK230655
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
9 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
2 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
4 มี.ค. 66 - 7 มี.ค. 66
9 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
16 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
23 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66
30 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Smile Airways
เริ่มต้น 15,888 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์เอเชีย ไต้หวัน ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น 4วัน 3คืน

รหัสสินค้า RYRK221350
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
11 ก.พ. 66 - 14 ก.พ. 66
18 ก.พ. 66 - 21 ก.พ. 66
25 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66
4 มี.ค. 66 - 7 มี.ค. 66
11 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66
18 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66
Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น 16,888 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์เอเชีย ไต้หวัน ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น 4วัน 3คืน

รหัสสินค้า RYRK221506
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
10 ก.พ. 66 - 13 ก.พ. 66
12 ก.พ. 66 - 15 ก.พ. 66
17 ก.พ. 66 - 20 ก.พ. 66
19 ก.พ. 66 - 22 ก.พ. 66
24 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66
26 ก.พ. 66 - 1 มี.ค. 66
3 มี.ค. 66 - 6 มี.ค. 66
5 มี.ค. 66 - 8 มี.ค. 66
10 มี.ค. 66 - 13 มี.ค. 66
12 มี.ค. 66 - 15 มี.ค. 66
17 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66
19 มี.ค. 66 - 22 มี.ค. 66
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 16,888 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน อาลีซาน จิ่วเฟิ่น ไถจง หนานโถว 4วัน3คืน สายการบิน VIETJET AIR

รหัสสินค้า RYRK230092
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
22 ก.พ. 66 - 25 ก.พ. 66
24 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66
25 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66
8 มี.ค. 66 - 11 มี.ค. 66
10 มี.ค. 66 - 13 มี.ค. 66
11 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66
15 มี.ค. 66 - 18 มี.ค. 66
17 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66
18 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66
22 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น 17,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์เอเชีย ไต้หวัน ไทเป อาหลีซาน ไถจง 5วัน 4คืน สายการบิน VIETJET

รหัสสินค้า RYRK221209
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
15 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
22 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
25 ก.พ. 66 - 1 มี.ค. 66
1 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
8 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
15 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น 18,888 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์เอเชีย ไต้หวัน ไถจง อาหลีซาน สุริยันจันทรา เย่หลิว 5วัน4คืน

รหัสสินค้า RYRK221504
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
15 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
22 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
1 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
8 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
15 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
Thai AirAsia
เริ่มต้น 19,777 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน อาลีซาน จิ่วเฟิ่น หนานโถว 5วัน4คืน สายการบิน VIETJET AIR

รหัสสินค้า RYRK230094
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
11 ก.พ. 66 - 15 ก.พ. 66
13 ก.พ. 66 - 17 ก.พ. 66
14 ก.พ. 66 - 18 ก.พ. 66
17 ก.พ. 66 - 21 ก.พ. 66
18 ก.พ. 66 - 22 ก.พ. 66
21 ก.พ. 66 - 25 ก.พ. 66
26 ก.พ. 66 - 2 มี.ค. 66
28 ก.พ. 66 - 4 มี.ค. 66
6 มี.ค. 66 - 10 มี.ค. 66
7 มี.ค. 66 - 11 มี.ค. 66
12 มี.ค. 66 - 16 มี.ค. 66
13 มี.ค. 66 - 17 มี.ค. 66
14 มี.ค. 66 - 18 มี.ค. 66
18 มี.ค. 66 - 22 มี.ค. 66
18 มี.ค. 66 - 22 มี.ค. 66
20 มี.ค. 66 - 24 มี.ค. 66
21 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น 19,999 บาท ดูรายละเอียด
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 14 โปรแกรม

เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไทจง 2019

รักยิ้มทัวร์ ขอนำเสนอ ทัวร์ไทจง เที่ยวไทยจง ทัวร์ไต้หวัน เมืองไทจง เป็นเมืองที่อยู่ภาคกลางเยื้องไปทางตะวันตกของ ไต้หวัน และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคกลาง อากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี เป็นเมืองใหญ่อันดับสาม รองจาก เมืองซินเป่ย(นิวไทเป) และ เมืองเกาสง มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายไม่แพ้เมืองหลวงอย่างเมือง ไทเป อีกทั้งยังเป็นศูนย์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไต้หวัน งานอธิษฐานทางพุทธศาสนา ไต้หวัน จัดขึ้นในวัดเป่าเจ๋ เมืองไทจง เป็นประจำทุกปี เมืองไทจง เป็นเมืองหนึ่งอันสะอาด เรียบร้อย จึงถูกถือว่าเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดใน ไต้หวัน อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ที่รอให้ท่านไปสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆที่รอท่านอยู่

 

“ เรื่องทัวร์ เรื่องเที่ยว นึกถึง รักยิ้มทัวร์ ”

คำที่เกี่ยวข้อง : ทัวร์ไต้หวัน, ทัวร์ไทจง, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, เที่ยวไทจง, ทัวร์ไทจง ราคาถูก