ไทจง

เที่ยวไทจง เมืองต้นตำรับชานมไข่มุก ประเทศ ไต้หวัน โปรโมชั่น ทัวร์ไทจง ราคาพิเศษ ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก 2561

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

พบโปรแกรม ไทจง จำนวน 338 ช่วงเวลาเดินทาง ใน 30 รายการ

Loading...

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น 5วัน 3คืน บินนกสกู๊ต (XW)

รหัสสินค้า RYRK160307
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
1 พ.ค. 61 - 5 พ.ค. 61
10 พ.ค. 61 - 14 พ.ค. 61
12 พ.ค. 61 - 16 พ.ค. 61
15 พ.ค. 61 - 19 พ.ค. 61
19 พ.ค. 61 - 23 พ.ค. 61
22 พ.ค. 61 - 26 พ.ค. 61
25 พ.ค. 61 - 29 พ.ค. 61
26 พ.ค. 61 - 30 พ.ค. 61
29 พ.ค. 61 - 2 มิ.ย. 61
2 มิ.ย. 61 - 6 มิ.ย. 61
5 มิ.ย. 61 - 9 มิ.ย. 61
7 มิ.ย. 61 - 11 มิ.ย. 61
19 มิ.ย. 61 - 23 มิ.ย. 61
20 มิ.ย. 61 - 24 มิ.ย. 61
28 มิ.ย. 61 - 2 ก.ค. 61
3 ก.ค. 61 - 7 ก.ค. 61
10 ก.ค. 61 - 14 ก.ค. 61
17 ก.ค. 61 - 21 ก.ค. 61
25 ก.ค. 61 - 29 ก.ค. 61
27 ก.ค. 61 - 31 ก.ค. 61
4 ส.ค. 61 - 8 ส.ค. 61
7 ส.ค. 61 - 11 ส.ค. 61
9 ส.ค. 61 - 13 ส.ค. 61
10 ส.ค. 61 - 14 ส.ค. 61
18 ส.ค. 61 - 22 ส.ค. 61
21 ส.ค. 61 - 25 ส.ค. 61
25 ส.ค. 61 - 29 ส.ค. 61
1 ก.ย. 61 - 5 ก.ย. 61
8 ก.ย. 61 - 12 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61 - 15 ก.ย. 61
15 ก.ย. 61 - 19 ก.ย. 61
18 ก.ย. 61 - 22 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61 - 29 ก.ย. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Nok Scoot
เริ่มต้น 12,987 บาท ดูรายละเอียด

เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน สายการบินนกสกู๊ต

รหัสสินค้า RYRK180349
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
27 เม.ย. 61 - 1 พ.ค. 61
28 เม.ย. 61 - 2 พ.ค. 61
4 พ.ค. 61 - 8 พ.ค. 61
11 พ.ค. 61 - 15 พ.ค. 61
12 พ.ค. 61 - 16 พ.ค. 61
19 พ.ค. 61 - 23 พ.ค. 61
25 พ.ค. 61 - 29 พ.ค. 61
1 มิ.ย. 61 - 5 มิ.ย. 61
8 มิ.ย. 61 - 12 มิ.ย. 61
9 มิ.ย. 61 - 13 มิ.ย. 61
15 มิ.ย. 61 - 19 มิ.ย. 61
16 มิ.ย. 61 - 20 มิ.ย. 61
22 มิ.ย. 61 - 26 มิ.ย. 61
23 มิ.ย. 61 - 27 มิ.ย. 61
30 มิ.ย. 61 - 4 ก.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Nok Scoot
เริ่มต้น 13,888 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน สายการบินนกสกู๊ต (XW)

รหัสสินค้า RYRK180160
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
25 เม.ย. 61 - 29 เม.ย. 61
29 เม.ย. 61 - 3 พ.ค. 61
2 พ.ค. 61 - 6 พ.ค. 61
6 พ.ค. 61 - 10 พ.ค. 61
9 พ.ค. 61 - 13 พ.ค. 61
13 พ.ค. 61 - 17 พ.ค. 61
16 พ.ค. 61 - 20 พ.ค. 61
23 พ.ค. 61 - 27 พ.ค. 61
28 พ.ค. 61 - 1 มิ.ย. 61
30 พ.ค. 61 - 3 มิ.ย. 61
6 มิ.ย. 61 - 10 มิ.ย. 61
10 มิ.ย. 61 - 14 มิ.ย. 61
13 มิ.ย. 61 - 17 มิ.ย. 61
17 มิ.ย. 61 - 21 มิ.ย. 61
20 มิ.ย. 61 - 24 มิ.ย. 61
24 มิ.ย. 61 - 28 มิ.ย. 61
27 มิ.ย. 61 - 1 ก.ค. 61
1 ก.ค. 61 - 5 ก.ค. 61
4 ก.ค. 61 - 8 ก.ค. 61
8 ก.ค. 61 - 12 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61 - 15 ก.ค. 61
15 ก.ค. 61 - 19 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61 - 22 ก.ค. 61
22 ก.ค. 61 - 26 ก.ค. 61
25 ก.ค. 61 - 29 ก.ค. 61
26 ก.ค. 61 - 30 ก.ค. 61
29 ก.ค. 61 - 2 ส.ค. 61
1 ส.ค. 61 - 5 ส.ค. 61
5 ส.ค. 61 - 9 ส.ค. 61
8 ส.ค. 61 - 12 ส.ค. 61
9 ส.ค. 61 - 13 ส.ค. 61
12 ส.ค. 61 - 16 ส.ค. 61
15 ส.ค. 61 - 19 ส.ค. 61
19 ส.ค. 61 - 23 ส.ค. 61
22 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
26 ส.ค. 61 - 30 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61
2 ก.ย. 61 - 6 ก.ย. 61
5 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
9 ก.ย. 61 - 13 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
16 ก.ย. 61 - 20 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
23 ก.ย. 61 - 27 ก.ย. 61
26 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
30 ก.ย. 61 - 4 ต.ค. 61
3 ต.ค. 61 - 7 ต.ค. 61
7 ต.ค. 61 - 11 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61 - 14 ต.ค. 61
14 ต.ค. 61 - 18 ต.ค. 61
17 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
21 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61
22 ต.ค. 61 - 26 ต.ค. 61
24 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Nok Scoot
เริ่มต้น 13,988 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน สิงโตคำราม 5 วัน 3 คืน บิน Thai Lion Air (SL)

รหัสสินค้า RYRK180552
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
2 พ.ค. 61 - 6 พ.ค. 61
16 พ.ค. 61 - 20 พ.ค. 61
30 พ.ค. 61 - 3 มิ.ย. 61
13 มิ.ย. 61 - 17 มิ.ย. 61
20 มิ.ย. 61 - 24 มิ.ย. 61
4 ก.ค. 61 - 8 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61 - 22 ก.ค. 61
8 ส.ค. 61 - 12 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
26 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
3 ต.ค. 61 - 7 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61 - 8 ต.ค. 61
23 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Lion Air
เริ่มต้น 13,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน ตะลุยไต้หวัน อาลีซาน เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ้น 5 วัน 3 คืน (SL)

รหัสสินค้า RYRK180557
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
25 เม.ย. 61 - 29 เม.ย. 61
2 พ.ค. 61 - 6 พ.ค. 61
16 พ.ค. 61 - 20 พ.ค. 61
30 พ.ค. 61 - 3 มิ.ย. 61
13 มิ.ย. 61 - 17 มิ.ย. 61
20 มิ.ย. 61 - 24 มิ.ย. 61
4 ก.ค. 61 - 8 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61 - 22 ก.ค. 61
8 ส.ค. 61 - 12 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
26 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
3 ต.ค. 61 - 7 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61 - 8 ต.ค. 61
23 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Lion Air
เริ่มต้น 14,555 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบ สุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิว 5 วัน 3 คืน บินไทยไลอ้อนแอร์ SL

รหัสสินค้า RYRK180362
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
1 พ.ค. 61 - 5 พ.ค. 61
4 พ.ค. 61 - 8 พ.ค. 61
11 พ.ค. 61 - 15 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61 - 22 พ.ค. 61
25 พ.ค. 61 - 29 พ.ค. 61
1 มิ.ย. 61 - 5 มิ.ย. 61
8 มิ.ย. 61 - 12 มิ.ย. 61
15 มิ.ย. 61 - 19 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61 - 3 ก.ค. 61
6 ก.ค. 61 - 10 ก.ค. 61
13 ก.ค. 61 - 17 ก.ค. 61
3 ส.ค. 61 - 7 ส.ค. 61
7 ส.ค. 61 - 11 ส.ค. 61
10 ส.ค. 61 - 14 ส.ค. 61
17 ส.ค. 61 - 21 ส.ค. 61
24 ส.ค. 61 - 28 ส.ค. 61
7 ก.ย. 61 - 11 ก.ย. 61
14 ก.ย. 61 - 18 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61 - 25 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61 - 29 ก.ย. 61
28 ก.ย. 61 - 2 ต.ค. 61
2 ต.ค. 61 - 6 ต.ค. 61
5 ต.ค. 61 - 9 ต.ค. 61
9 ต.ค. 61 - 13 ต.ค. 61
12 ต.ค. 61 - 16 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61 - 20 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
23 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Lion Air
เริ่มต้น 14,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานเหย่หลิว ตึกไทเป101 5D3N บินไทยไลอ้อนแอร์(SL)

รหัสสินค้า RYRK180397
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
8 พ.ค. 61 - 12 พ.ค. 61
13 พ.ค. 61 - 17 พ.ค. 61
22 พ.ค. 61 - 26 พ.ค. 61
1 มิ.ย. 61 - 5 มิ.ย. 61
19 มิ.ย. 61 - 23 มิ.ย. 61
27 มิ.ย. 61 - 1 ก.ค. 61
Thai Lion Air
เริ่มต้น 15,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ไทเป ไทจง ผูหลี่ เจี้ยอี๊ เหย่หลิ่ว อาหลีซาน จิ่วเฟิ่น 6 วัน 4 คืน บินนกสกู๊ต XW

รหัสสินค้า RYRK180454
schedule
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
26 เม.ย. 61 - 1 พ.ค. 61
3 พ.ค. 61 - 8 พ.ค. 61
9 พ.ค. 61 - 14 พ.ค. 61
10 พ.ค. 61 - 15 พ.ค. 61
17 พ.ค. 61 - 22 พ.ค. 61
24 พ.ค. 61 - 29 พ.ค. 61
28 พ.ค. 61 - 2 มิ.ย. 61
31 พ.ค. 61 - 5 มิ.ย. 61
14 มิ.ย. 61 - 19 มิ.ย. 61
21 มิ.ย. 61 - 26 มิ.ย. 61
28 มิ.ย. 61 - 3 ก.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Nok Scoot
เริ่มต้น 16,888 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ตึกไทเป 101-เหย่หลิว 5วัน 3คืน สายการบินนกสกู๊ต

รหัสสินค้า RYRK180414
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
30 เม.ย. 61 - 4 พ.ค. 61
17 พ.ค. 61 - 21 พ.ค. 61
27 พ.ค. 61 - 31 พ.ค. 61
8 มิ.ย. 61 - 12 มิ.ย. 61
12 มิ.ย. 61 - 16 มิ.ย. 61
26 มิ.ย. 61 - 30 มิ.ย. 61
Nok Scoot
เริ่มต้น 16,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ วัดเหวินหวู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน 5วัน 3คืน บินนกสกู๊ต (XW)

รหัสสินค้า RYRK171506
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
24 เม.ย. 61 - 28 เม.ย. 61
27 เม.ย. 61 - 1 พ.ค. 61
28 เม.ย. 61 - 2 พ.ค. 61
29 เม.ย. 61 - 3 พ.ค. 61
Nok Scoot
เริ่มต้น 17,777 บาท ดูรายละเอียด
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 30 โปรแกรม