ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซาน ทาโรโกะ เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 โปรโมชั่น ราคาถูก ราคาประหยัด อัพเดทกันทุกสัปดาห์ตลอดปี 2562

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

พบโปรแกรม ทัวร์ไต้หวัน จำนวน 289 ช่วงเวลาเดินทาง ใน 40 รายการ

Loading...

TAIWAN SABAI SABAI 3D2N By VZ

รหัสสินค้า RYRK221347
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
5 ม.ค. 66 - 7 ม.ค. 66
2 ก.พ. 66 - 4 ก.พ. 66
14 ก.พ. 66 - 16 ก.พ. 66
16 ก.พ. 66 - 18 ก.พ. 66
14 มี.ค. 66 - 16 มี.ค. 66
16 มี.ค. 66 - 18 มี.ค. 66
21 มี.ค. 66 - 23 มี.ค. 66
23 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น 13,999 บาท ดูรายละเอียด

มหัศจรรย์..ไต้หวัน เที่ยว 3 เมือง ต้อนรับเปิดประเทศ

รหัสสินค้า RYRK220985
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
8 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65
11 ธ.ค. 65 - 14 ธ.ค. 65
15 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65
16 ธ.ค. 65 - 19 ธ.ค. 65
17 ธ.ค. 65 - 20 ธ.ค. 65
22 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65
24 ธ.ค. 65 - 27 ธ.ค. 65
25 ธ.ค. 65 - 28 ธ.ค. 65
26 ธ.ค. 65 - 29 ธ.ค. 65
27 ธ.ค. 65 - 30 ธ.ค. 65
8 ม.ค. 66 - 11 ม.ค. 66
12 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66
13 ม.ค. 66 - 16 ม.ค. 66
14 ม.ค. 66 - 17 ม.ค. 66
19 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66
26 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66
4 ก.พ. 66 - 7 ก.พ. 66
5 ก.พ. 66 - 8 ก.พ. 66
11 ก.พ. 66 - 14 ก.พ. 66
19 ก.พ. 66 - 22 ก.พ. 66
24 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66
26 ก.พ. 66 - 1 มี.ค. 66
3 มี.ค. 66 - 6 มี.ค. 66
19 มี.ค. 66 - 22 มี.ค. 66
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น 14,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์เอเชีย ไต้หวัน ไทเป ไถจง 4วัน 3คืน สายการบิน VIETJET (VZ)

รหัสสินค้า RYRK221203
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
11 ธ.ค. 65 - 14 ธ.ค. 65
15 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65 - 24 ธ.ค. 65
29 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66
31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66
5 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66
12 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66
19 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66
3 ก.พ. 66 - 6 ก.พ. 66
8 ก.พ. 66 - 11 ก.พ. 66
23 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
26 ก.พ. 66 - 1 มี.ค. 66
5 มี.ค. 66 - 8 มี.ค. 66
9 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
11 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66
16 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
18 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66
22 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น 15,888 บาท ดูรายละเอียด

ZGTPE-2204VZ ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน

รหัสสินค้า RYRK221141
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
11 ธ.ค. 65 - 14 ธ.ค. 65
16 ธ.ค. 65 - 19 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65 - 24 ธ.ค. 65
4 ม.ค. 66 - 7 ม.ค. 66
7 ม.ค. 66 - 10 ม.ค. 66
11 ม.ค. 66 - 14 ม.ค. 66
13 ม.ค. 66 - 16 ม.ค. 66
14 ม.ค. 66 - 17 ม.ค. 66
15 ม.ค. 66 - 18 ม.ค. 66
18 ม.ค. 66 - 21 ม.ค. 66
20 ม.ค. 66 - 23 ม.ค. 66
1 ก.พ. 66 - 4 ก.พ. 66
3 ก.พ. 66 - 6 ก.พ. 66
4 ก.พ. 66 - 7 ก.พ. 66
8 ก.พ. 66 - 11 ก.พ. 66
12 ก.พ. 66 - 15 ก.พ. 66
17 ก.พ. 66 - 20 ก.พ. 66
22 ก.พ. 66 - 25 ก.พ. 66
24 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66
25 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66
17 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66
22 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น 15,990 บาท ดูรายละเอียด

ZGTPE-2307VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน ชมซากุระ

รหัสสินค้า RYRK221256
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
3 มี.ค. 66 - 6 มี.ค. 66
5 มี.ค. 66 - 8 มี.ค. 66
8 มี.ค. 66 - 11 มี.ค. 66
10 มี.ค. 66 - 13 มี.ค. 66
15 มี.ค. 66 - 18 มี.ค. 66
17 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66
19 มี.ค. 66 - 22 มี.ค. 66
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น 15,990 บาท ดูรายละเอียด

มหัศจรรย์..ไต้หวัน ซากุระ 2023

รหัสสินค้า RYRK221110
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
4 ก.พ. 66 - 7 ก.พ. 66
5 ก.พ. 66 - 8 ก.พ. 66
9 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
10 ก.พ. 66 - 13 ก.พ. 66
11 ก.พ. 66 - 14 ก.พ. 66
12 ก.พ. 66 - 15 ก.พ. 66
16 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
18 ก.พ. 66 - 21 ก.พ. 66
19 ก.พ. 66 - 22 ก.พ. 66
23 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
24 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66
25 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66
26 ก.พ. 66 - 1 มี.ค. 66
2 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
3 มี.ค. 66 - 6 มี.ค. 66
4 มี.ค. 66 - 7 มี.ค. 66
5 มี.ค. 66 - 8 มี.ค. 66
9 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
10 มี.ค. 66 - 13 มี.ค. 66
11 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66
12 มี.ค. 66 - 15 มี.ค. 66
16 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
17 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66
18 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66
19 มี.ค. 66 - 22 มี.ค. 66
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น 15,999 บาท ดูรายละเอียด

มหัศจรรย์..ไต้หวัน เที่ยว 3 เมือง ไทเป ไถจง เจียอี้

รหัสสินค้า RYRK221331
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
6 ม.ค. 66 - 9 ม.ค. 66
7 ม.ค. 66 - 10 ม.ค. 66
20 ม.ค. 66 - 23 ม.ค. 66
21 ม.ค. 66 - 24 ม.ค. 66
27 ม.ค. 66 - 30 ม.ค. 66
28 ม.ค. 66 - 31 ม.ค. 66
9 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
10 ก.พ. 66 - 13 ก.พ. 66
12 ก.พ. 66 - 15 ก.พ. 66
16 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
18 ก.พ. 66 - 21 ก.พ. 66
23 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
25 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66
2 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
4 มี.ค. 66 - 7 มี.ค. 66
5 มี.ค. 66 - 8 มี.ค. 66
9 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
10 มี.ค. 66 - 13 มี.ค. 66
11 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66
12 มี.ค. 66 - 15 มี.ค. 66
16 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
17 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66
18 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น 15,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์เอเชีย ไต้หวัน ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น 4วัน 2คืน สายการบิน TIGER AIR

รหัสสินค้า RYRK221202
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
9 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65
15 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65
22 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65
23 ธ.ค. 65 - 26 ธ.ค. 65
29 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66
30 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66
13 ม.ค. 66 - 16 ม.ค. 66
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Tiger Air
เริ่มต้น 16,888 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์เอเชีย ไต้หวัน ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น 4วัน 3คืน

รหัสสินค้า RYRK221350
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
4 ก.พ. 66 - 7 ก.พ. 66
11 ก.พ. 66 - 14 ก.พ. 66
18 ก.พ. 66 - 21 ก.พ. 66
25 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66
4 มี.ค. 66 - 7 มี.ค. 66
11 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66
18 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น 16,888 บาท ดูรายละเอียด

TAIWAN CHILL CHILL 4D3N By VZ

รหัสสินค้า RYRK221340
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
5 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66
12 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66
13 ม.ค. 66 - 16 ม.ค. 66
2 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 66
3 ก.พ. 66 - 6 ก.พ. 66
9 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
10 ก.พ. 66 - 13 ก.พ. 66
16 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
17 ก.พ. 66 - 20 ก.พ. 66
23 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
24 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66
2 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
3 มี.ค. 66 - 6 มี.ค. 66
9 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
10 มี.ค. 66 - 13 มี.ค. 66
16 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
17 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น 16,990 บาท ดูรายละเอียด
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 40 โปรแกรม

เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 2019

รักยิ้มทัวร์ ได้จัดเตรียม ทัวร์ไต้หวันคุณภาพ พาท่านเดินทางสู่ เกาะไต้หวัน เกาะที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก อยู่ติดกับประเทศจีน และแม้ว่าปัจจุบันไต้หวันจะถูกปกครองโดยจีนแต่ก็เป็นเอกเทศจากจีน ซึ่งในอดีตก่อนที่เกาะแห่งนี้จะถูกยึดครองโดยนายพลเจียง ไคเช็ก และมันเคยชื่อว่าเกาะฟอร์โมซาอันเป็นภาษาโปรตุเกสที่แปลว่าเกาะสวยงาม ซึ่งก็หมายถึงทัศนียภาพที่สวยงามของเกาะไต้หวันนั่นเอง ไต้หวันถูกยอมรับจากทั่วโลกว่าประสบความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจการส่งออกเป็นอย่างมาก ทั้งนี้อันที่จริงแล้วไต้หวันถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกาะของโลกที่งดงามด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นยอดเขาสูง ทะเลสาบที่เงียบสงบ ชายฝั่งทะเลที่แสนงาม สัตว์ป่าและพืชพรรณนานาชนิด ที่รอให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกไปค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง

สถานที่ท่องเที่ยว ไต้หวัน : ไทเป ไทจง เกาสง

บทความท่องเที่ยวไต้หวัน :

เปิดวาร์ป! 7 ร้านชานมไข่มุกชื่อดังในไทเป ไต้หวัน
เปิดวาร์ป! 7 ร้านชานมไข่มุกชื่อดังในไทเป ไต้หวัน
ไต้หวัน ที่ฉันไม่เคยรู้ (มาก่อน)
ไต้หวัน ที่ฉันไม่เคยรู้ (มาก่อน)
15 ของฝากน่าซื้อเมื่อไปเที่ยวไต้หวัน
15 ของฝากน่าซื้อเมื่อไปเที่ยวไต้หวัน
ตามรอยการ์ตูน Spirited Away ที่เมืองโบราณ จิ่วเฟิ่น ประเทศไต้หวัน
ตามรอยการ์ตูน Spirited Away ที่เมืองโบราณ จิ่วเฟิ่น ประเทศไต้หวัน
10 ของอร่อยห้ามพลาดเมื่อมาเที่ยวไต้หวัน
10 ของอร่อยห้ามพลาดเมื่อมาเที่ยวไต้หวัน
พาไปชิม 5 เมนูต้องลองแสนอร่อย @ ตลาดนัดกลางคืนไทเป ไต้หวัน
พาไปชิม 5 เมนูต้องลองแสนอร่อย @ ตลาดนัดกลางคืนไทเป ไต้หวัน
กิน ช้อป เที่ยว: 10 ตลาดนัดกลางคืนสุดเฟี้ยวที่ไต้หวัน
กิน ช้อป เที่ยว: 10 ตลาดนัดกลางคืนสุดเฟี้ยวที่ไต้หวัน