เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

พบโปรแกรม เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก จำนวน 58 ช่วงเวลาเดินทาง ใน 10 รายการ

Loading...

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย มอสโกว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 4 คืน บิน SQ

รหัสสินค้า RYRK171509
schedule
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
28 ส.ค. 60 - 3 ก.ย. 60
11 ก.ย. 60 - 17 ก.ย. 60
9 ต.ค. 60 - 15 ต.ค. 60
20 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60
4 ธ.ค. 60 - 10 ธ.ค. 60
6 ธ.ค. 60 - 12 ธ.ค. 60
Singapore Airlines
เริ่มต้น 46,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน บิน EY

รหัสสินค้า RYRK161044
schedule
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
2 ก.ย. 60 - 9 ก.ย. 60
23 ก.ย. 60 - 30 ก.ย. 60
30 ก.ย. 60 - 7 ต.ค. 60
7 ต.ค. 60 - 14 ต.ค. 60
14 ต.ค. 60 - 21 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60 - 24 ต.ค. 60
21 ต.ค. 60 - 28 ต.ค. 60
28 ต.ค. 60 - 4 พ.ย. 60
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Etihad Airways
เริ่มต้น 49,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 วัน 4 คืน บิน TG

รหัสสินค้า RYRK170709
schedule
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
30 พ.ย. 60 - 5 ธ.ค. 60
Thai Airways
เริ่มต้น 52,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย (รถไฟด่วน) มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน บิน EK

รหัสสินค้า RYRK170702
schedule
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
3 ต.ค. 60 - 10 ต.ค. 60
10 ต.ค. 60 - 17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60 - 24 ต.ค. 60
24 ต.ค. 60 - 31 ต.ค. 60
27 ต.ค. 60 - 3 พ.ย. 60
14 พ.ย. 60 - 21 พ.ย. 60
28 พ.ย. 60 - 5 ธ.ค. 60
5 ธ.ค. 60 - 12 ธ.ค. 60
26 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
29 ธ.ค. 60 - 5 ม.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Emirates Airlines
เริ่มต้น 55,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 6 คืน

รหัสสินค้า RYRK160401
schedule
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
31 ส.ค. 60 - 7 ก.ย. 60
7 ก.ย. 60 - 14 ก.ย. 60
14 ก.ย. 60 - 21 ก.ย. 60
28 ก.ย. 60 - 5 ต.ค. 60
5 ต.ค. 60 - 12 ต.ค. 60
12 ต.ค. 60 - 19 ต.ค. 60
19 ต.ค. 60 - 26 ต.ค. 60
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Air Astana
เริ่มต้น 55,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย มอสโคว (รถไฟด่วน) เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน บิน TG

รหัสสินค้า RYRK160097
schedule
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
9 ก.ย. 60 - 15 ก.ย. 60
13 ก.ย. 60 - 19 ก.ย. 60
16 ก.ย. 60 - 22 ก.ย. 60
20 ก.ย. 60 - 26 ก.ย. 60
25 ก.ย. 60 - 1 ต.ค. 60
Thai Airways
เริ่มต้น 56,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน บินเอมิเรตส์ EK

รหัสสินค้า RYRK160252
schedule
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
7 พ.ย. 60 - 14 พ.ย. 60
24 พ.ย. 60 - 1 ธ.ค. 60
29 พ.ย. 60 - 6 ธ.ค. 60
26 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
28 ธ.ค. 60 - 4 ม.ค. 61
29 ธ.ค. 60 - 5 ม.ค. 61
Emirates Airlines
เริ่มต้น 57,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน บินเอมิเรตส์ EK

รหัสสินค้า RYRK160889
schedule
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
3 ต.ค. 60 - 10 ต.ค. 60
10 ต.ค. 60 - 17 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60 - 24 ต.ค. 60
20 ต.ค. 60 - 27 ต.ค. 60
7 พ.ย. 60 - 14 พ.ย. 60
24 พ.ย. 60 - 1 ธ.ค. 60
27 พ.ย. 60 - 4 ธ.ค. 60
4 ธ.ค. 60 - 11 ธ.ค. 60
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Emirates Airlines
เริ่มต้น 57,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย On Borad มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน บิน EK

รหัสสินค้า RYRK170705
schedule
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
27 ต.ค. 60 - 3 พ.ย. 60
14 พ.ย. 60 - 21 พ.ย. 60
28 พ.ย. 60 - 5 ธ.ค. 60
Emirates Airlines
เริ่มต้น 58,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย PREMIUM มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 6 คืน บิน TG

รหัสสินค้า RYRK160519
schedule
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
hotel
พักโรงแรม 5 ดาว
7 ก.ย. 60 - 14 ก.ย. 60
21 ก.ย. 60 - 28 ก.ย. 60
19 ต.ค. 60 - 26 ต.ค. 60
16 พ.ย. 60 - 23 พ.ย. 60
Thai Airways
เริ่มต้น 85,000 บาท ดูรายละเอียด