ทัวร์นิวซีแลนด์

ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ โอ๊คแลนด์ หมู่บ้านฮอบบิท เกาะใต้ ไครสต์เชิร์ช ควีนส์ทาวน์ โปรโมชั่น ราคาพิเศษ 2560

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

พบโปรแกรม ทัวร์นิวซีแลนด์ จำนวน 14 ช่วงเวลาเดินทาง ใน 10 รายการ

Loading...

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์ เกาะเหนือ บ้านฮอบบิท ขึ้นภูเขาไฟอีเดน 6 วัน 4 คืน บินTG

รหัสสินค้า RYRK170851
schedule
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
21 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60
Thai Airways
เริ่มต้น 63,900 บาท ดูรายละเอียด

เที่ยวนิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ โอ๊คแลนด์ โรโตรัว 6วัน4คืน บินTG

รหัสสินค้า RYRK171861
schedule
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
21 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60
Thai Airways
เริ่มต้น 63,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์ เกาะเหนือ อ็อคแลนด์ หมู่บ้านฮอบบิท 6 วัน 4 บิน TG

รหัสสินค้า RYRK160549
schedule
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
16 พ.ย. 60 - 21 พ.ย. 60
30 พ.ย. 60 - 5 ธ.ค. 60
Thai Airways
เริ่มต้น 67,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์ เกาะเหนือ หมู่บ้านฮอบบิท ปีใหม่ 6 วัน 4 คืน บิน TG

รหัสสินค้า RYRK170047
schedule
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
28 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
Thai Airways
เริ่มต้น 74,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์นิวซีแลนด์ อ๊อคแลนด์ โรโตรัว เนเปียร์ เวลลิงตัน 7วัน4คืน

รหัสสินค้า RYRK171353
schedule
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
31 ต.ค. 60 - 6 พ.ย. 60
14 พ.ย. 60 - 21 พ.ย. 60
Singapore Airlines
เริ่มต้น 75,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์เกาะใต้ ควีนส์ทาวน์ อะคารัว ไคร้สท์เชิร์ช ล่องเรือชมโลมา 7 วัน บิน QF

รหัสสินค้า RYRK160542
schedule
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
15 พ.ย. 60 - 21 พ.ย. 60
6 ธ.ค. 60 - 12 ธ.ค. 60
Qantas
เริ่มต้น 89,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์ เกาะใต้ ควีนส์ทาวน์ ล่องเรือชมโลมา ไคร้สท์เชิร์ช 6 วัน บิน QF

รหัสสินค้า RYRK170056
schedule
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
27 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61
Qantas
เริ่มต้น 89,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์ เกาะใต้ รถไฟทรานซ์อัลไพน์ ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า 7 วัน 5คืน บิน SQ

รหัสสินค้า RYRK170051
schedule
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
27 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
Singapore Airlines
เริ่มต้น 103,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์เกาะเหนือ-ใต้ ฉลองปีใหม่ 2018 8 วัน 6 คืน บิน(SQ)

รหัสสินค้า RYRK170294
schedule
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
26 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
Singapore Airlines
เริ่มต้น 116,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์ เกาะเหนือ เกาะใต้ อ็อคแลนด์ ควีนส์ทาวน์ ไคร้สท์เชิร์ช 9 วัน บินTG

รหัสสินค้า RYRK160546
schedule
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
18 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60
2 ธ.ค. 60 - 10 ธ.ค. 60
Thai Airways
เริ่มต้น 122,900 บาท ดูรายละเอียด