ย่างกุ้ง

ทัวร์ย่างกุ้ง เที่ยวย่างกุ้ง เมืองประวัติศาสตร์ของพม่า โปรโมชั่น ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ราคาพิเศษ ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก 2561

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

พบโปรแกรม ย่างกุ้ง จำนวน 423 ช่วงเวลาเดินทาง ใน 25 รายการ

Loading...

พม่า สุดโดน ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ สุดคุ้ม โดยสายการบินนกแอร์ (DD)

รหัสสินค้า RYRK181514
schedule
ระยะเวลา 1 วัน
27 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61
1 พ.ย. 61 - 1 พ.ย. 61
4 พ.ย. 61 - 4 พ.ย. 61
8 พ.ย. 61 - 8 พ.ย. 61
11 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
14 พ.ย. 61 - 14 พ.ย. 61
15 พ.ย. 61 - 15 พ.ย. 61
18 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61
21 พ.ย. 61 - 21 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61 - 22 พ.ย. 61
28 พ.ย. 61 - 28 พ.ย. 61
29 พ.ย. 61 - 29 พ.ย. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
NOK Airlines
เริ่มต้น 3,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า Myanmar มูเตลู บูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ 1 วันเต็ม เช้า กลับเย็น สายการบินนกแอร์ (DD)

รหัสสินค้า RYRK181383
schedule
ระยะเวลา 1 วัน
20 ต.ค. 61 - 20 ต.ค. 61
23 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
2 พ.ย. 61 - 2 พ.ย. 61
3 พ.ย. 61 - 3 พ.ย. 61
4 พ.ย. 61 - 4 พ.ย. 61
7 พ.ย. 61 - 7 พ.ย. 61
8 พ.ย. 61 - 8 พ.ย. 61
9 พ.ย. 61 - 9 พ.ย. 61
10 พ.ย. 61 - 10 พ.ย. 61
11 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
16 พ.ย. 61 - 16 พ.ย. 61
17 พ.ย. 61 - 17 พ.ย. 61
23 พ.ย. 61 - 23 พ.ย. 61
24 พ.ย. 61 - 24 พ.ย. 61
25 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61
30 พ.ย. 61 - 30 พ.ย. 61
1 ธ.ค. 61 - 1 ธ.ค. 61
2 ธ.ค. 61 - 2 ธ.ค. 61
5 ธ.ค. 61 - 5 ธ.ค. 61
6 ธ.ค. 61 - 6 ธ.ค. 61
7 ธ.ค. 61 - 7 ธ.ค. 61
8 ธ.ค. 61 - 8 ธ.ค. 61
9 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61
10 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61
12 ธ.ค. 61 - 12 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61 - 14 ธ.ค. 61
15 ธ.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61
16 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
19 ธ.ค. 61 - 19 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61 - 20 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61 - 21 ธ.ค. 61
22 ธ.ค. 61 - 22 ธ.ค. 61
23 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
25 ธ.ค. 61 - 25 ธ.ค. 61
26 ธ.ค. 61 - 26 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. 61 - 27 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 28 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61 - 29 ธ.ค. 61
30 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61
31 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
NOK Airlines
เริ่มต้น 4,888 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่าไปเช้า-เย็นกลับ ไหว้พระ5วัดดัง บินไทยไลออนแอร์

รหัสสินค้า RYRK181515
schedule
ระยะเวลา 1 วัน
30 ต.ค. 61 - 30 ต.ค. 61
13 พ.ย. 61 - 13 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61 - 20 พ.ย. 61
27 พ.ย. 61 - 27 พ.ย. 61
4 ธ.ค. 61 - 4 ธ.ค. 61
11 ธ.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61
18 ธ.ค. 61 - 18 ธ.ค. 61
25 ธ.ค. 61 - 25 ธ.ค. 61
8 ม.ค. 62 - 8 ม.ค. 62
15 ม.ค. 62 - 15 ม.ค. 62
22 ม.ค. 62 - 22 ม.ค. 62
29 ม.ค. 62 - 29 ม.ค. 62
12 ก.พ. 62 - 12 ก.พ. 62
26 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62
5 มี.ค. 62 - 5 มี.ค. 62
12 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62
19 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62
26 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Lion Air
เริ่มต้น 4,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า สุดจ๊าต ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน ไหว้พระ 8 วัด โดยสายการบินนกแอร์ DD

รหัสสินค้า RYRK180339
schedule
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
20 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
23 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61 - 26 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61
1 พ.ย. 61 - 2 พ.ย. 61
2 พ.ย. 61 - 3 พ.ย. 61
4 พ.ย. 61 - 5 พ.ย. 61
7 พ.ย. 61 - 8 พ.ย. 61
8 พ.ย. 61 - 9 พ.ย. 61
9 พ.ย. 61 - 10 พ.ย. 61
10 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
11 พ.ย. 61 - 12 พ.ย. 61
14 พ.ย. 61 - 15 พ.ย. 61
15 พ.ย. 61 - 16 พ.ย. 61
16 พ.ย. 61 - 17 พ.ย. 61
17 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61
18 พ.ย. 61 - 19 พ.ย. 61
21 พ.ย. 61 - 22 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61 - 23 พ.ย. 61
23 พ.ย. 61 - 24 พ.ย. 61
24 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61
25 พ.ย. 61 - 26 พ.ย. 61
28 พ.ย. 61 - 29 พ.ย. 61
29 พ.ย. 61 - 30 พ.ย. 61
1 ธ.ค. 61 - 2 ธ.ค. 61
2 ธ.ค. 61 - 3 ธ.ค. 61
4 ธ.ค. 61 - 5 ธ.ค. 61
5 ธ.ค. 61 - 6 ธ.ค. 61
7 ธ.ค. 61 - 8 ธ.ค. 61
8 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61
9 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61 - 14 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61
15 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
16 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61 - 21 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61 - 22 ธ.ค. 61
22 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
23 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61
24 ธ.ค. 61 - 25 ธ.ค. 61
25 ธ.ค. 61 - 26 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. 61 - 28 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 29 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61
30 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
31 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
NOK Airlines
เริ่มต้น 6,888 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ MYANMAR 9 สิ่งศักดิ์สิทธ์ 8 เทพทันใจ 2 วัน 1 คืน บิน DD

รหัสสินค้า RYRK181044
schedule
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
30 ต.ค. 61 - 31 ต.ค. 61
6 พ.ย. 61 - 7 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61 - 21 พ.ย. 61
27 พ.ย. 61 - 28 พ.ย. 61
11 ธ.ค. 61 - 12 ธ.ค. 61
18 ธ.ค. 61 - 19 ธ.ค. 61
NOK Airlines
เริ่มต้น 7,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

รหัสสินค้า RYRK181435
schedule
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
3 พ.ย. 61 - 4 พ.ย. 61
6 พ.ย. 61 - 7 พ.ย. 61
10 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
13 พ.ย. 61 - 14 พ.ย. 61
17 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61
21 พ.ย. 61 - 22 พ.ย. 61
24 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61
27 พ.ย. 61 - 28 พ.ย. 61
1 ธ.ค. 61 - 2 ธ.ค. 61
4 ธ.ค. 61 - 5 ธ.ค. 61
15 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
18 ธ.ค. 61 - 19 ธ.ค. 61
25 ธ.ค. 61 - 26 ธ.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Bangkok Airways
เริ่มต้น 7,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า ไหว้พระสุขใจ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน บินแอร์เอเชีย FD

รหัสสินค้า RYRK172567
schedule
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
2 ธ.ค. 61 - 3 ธ.ค. 61
16 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61
6 ม.ค. 62 - 7 ม.ค. 62
12 ม.ค. 62 - 13 ม.ค. 62
13 ม.ค. 62 - 14 ม.ค. 62
20 ม.ค. 62 - 21 ม.ค. 62
27 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62
2 ก.พ. 62 - 3 ก.พ. 62
3 ก.พ. 62 - 4 ก.พ. 62
9 ก.พ. 62 - 10 ก.พ. 62
10 ก.พ. 62 - 11 ก.พ. 62
17 ก.พ. 62 - 18 ก.พ. 62
24 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 8,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า โปรสุดคุ้ม วันธรรมดาน่าเที่ยว พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 2 วัน 1 คืน พัก 5 ดาว (DD)

รหัสสินค้า RYRK180372
schedule
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
hotel
พักโรงแรม 5 ดาว
6 พ.ย. 61 - 7 พ.ย. 61
13 พ.ย. 61 - 14 พ.ย. 61
27 พ.ย. 61 - 28 พ.ย. 61
11 ธ.ค. 61 - 12 ธ.ค. 61
18 ธ.ค. 61 - 19 ธ.ค. 61
NOK Airlines
เริ่มต้น 8,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3วัน 2คืน บินนกแอร์ (DD)

รหัสสินค้า RYRK181091
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
3 พ.ย. 61 - 5 พ.ย. 61
9 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
10 พ.ย. 61 - 12 พ.ย. 61
16 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61
23 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61
24 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61
30 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61
1 ธ.ค. 61 - 3 ธ.ค. 61
7 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61
8 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
15 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
22 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
31 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
4 ม.ค. 62 - 6 ม.ค. 62
5 ม.ค. 62 - 7 ม.ค. 62
11 ม.ค. 62 - 13 ม.ค. 62
12 ม.ค. 62 - 14 ม.ค. 62
18 ม.ค. 62 - 20 ม.ค. 62
19 ม.ค. 62 - 21 ม.ค. 62
25 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62
26 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62
1 ก.พ. 62 - 3 ก.พ. 62
2 ก.พ. 62 - 4 ก.พ. 62
8 ก.พ. 62 - 10 ก.พ. 62
9 ก.พ. 62 - 11 ก.พ. 62
15 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62
16 ก.พ. 62 - 18 ก.พ. 62
22 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62
23 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62
1 มี.ค. 62 - 3 มี.ค. 62
2 มี.ค. 62 - 4 มี.ค. 62
8 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62
9 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62
15 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62
16 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62
22 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62
23 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
NOK Airlines
เริ่มต้น 9,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า อิ่มใจ ย่างกุ้ง อินแขวน หงสาวดี 3 วัน 2 คืน (DD)

รหัสสินค้า RYRK181120
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 5 ดาว
1 พ.ย. 61 - 3 พ.ย. 61
2 พ.ย. 61 - 4 พ.ย. 61
3 พ.ย. 61 - 5 พ.ย. 61
4 พ.ย. 61 - 6 พ.ย. 61
8 พ.ย. 61 - 10 พ.ย. 61
9 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
10 พ.ย. 61 - 12 พ.ย. 61
11 พ.ย. 61 - 13 พ.ย. 61
15 พ.ย. 61 - 17 พ.ย. 61
16 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61
17 พ.ย. 61 - 19 พ.ย. 61
18 พ.ย. 61 - 20 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61 - 24 พ.ย. 61
23 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61
24 พ.ย. 61 - 26 พ.ย. 61
25 พ.ย. 61 - 27 พ.ย. 61
29 พ.ย. 61 - 1 ธ.ค. 61
30 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61
1 ธ.ค. 61 - 3 ธ.ค. 61
2 ธ.ค. 61 - 4 ธ.ค. 61
6 ธ.ค. 61 - 8 ธ.ค. 61
7 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61
8 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61
9 ธ.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
15 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61
16 ธ.ค. 61 - 18 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61 - 22 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
22 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61
23 ธ.ค. 61 - 25 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. 61 - 29 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
30 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
3 ม.ค. 62 - 5 ม.ค. 62
4 ม.ค. 62 - 6 ม.ค. 62
5 ม.ค. 62 - 7 ม.ค. 62
6 ม.ค. 62 - 8 ม.ค. 62
10 ม.ค. 62 - 12 ม.ค. 62
11 ม.ค. 62 - 13 ม.ค. 62
12 ม.ค. 62 - 14 ม.ค. 62
13 ม.ค. 62 - 15 ม.ค. 62
17 ม.ค. 62 - 19 ม.ค. 62
18 ม.ค. 62 - 20 ม.ค. 62
19 ม.ค. 62 - 21 ม.ค. 62
20 ม.ค. 62 - 22 ม.ค. 62
24 ม.ค. 62 - 26 ม.ค. 62
25 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62
26 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62
27 ม.ค. 62 - 29 ม.ค. 62
31 ม.ค. 62 - 2 ก.พ. 62
1 ก.พ. 62 - 3 ก.พ. 62
2 ก.พ. 62 - 4 ก.พ. 62
3 ก.พ. 62 - 5 ก.พ. 62
7 ก.พ. 62 - 9 ก.พ. 62
8 ก.พ. 62 - 10 ก.พ. 62
9 ก.พ. 62 - 11 ก.พ. 62
10 ก.พ. 62 - 12 ก.พ. 62
14 ก.พ. 62 - 16 ก.พ. 62
15 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62
16 ก.พ. 62 - 18 ก.พ. 62
17 ก.พ. 62 - 19 ก.พ. 62
21 ก.พ. 62 - 23 ก.พ. 62
22 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62
23 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62
24 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62
28 ก.พ. 62 - 2 มี.ค. 62
1 มี.ค. 62 - 3 มี.ค. 62
2 มี.ค. 62 - 4 มี.ค. 62
3 มี.ค. 62 - 5 มี.ค. 62
7 มี.ค. 62 - 9 มี.ค. 62
8 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62
9 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62
10 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62
14 มี.ค. 62 - 16 มี.ค. 62
15 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62
16 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62
17 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62
21 มี.ค. 62 - 23 มี.ค. 62
22 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62
23 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62
24 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62
28 มี.ค. 62 - 30 มี.ค. 62
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
NOK Airlines
เริ่มต้น 10,900 บาท ดูรายละเอียด
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 25 โปรแกรม

รักยิ้มทัวร์ ขอนำเสนอ ทัวร์ย่างกุ้ง ทัวร์พม่า ทัวร์ย่างกุ้ง ราคาถูก ทัวร์ย่างกุ้ง ราคาประหยัด เมืองย่างกุ้ง อดีตเคยเป็นเมืองหลวงของ พม่า ตั้งแต่อดีตจนกระทั้ง พ.ศ.2549 รัฐบาลพม่าได้ย้ายเมืองหลวงจากย่างกุ้งไปเนปียดอ ในยุคที่มีการล่าอณานิคม พม่า ได้ถูกอังกฤษยึดครอง และเมืองย่างกุ้งเองก็เป็นจุดสำคุญเพราะเป้นท่าเรือติดทะเล จึงทำให้ย่างกุ้งเป็นเมืองที่ใหญ่โตและสวยงามตามแบบสไตล์โคโลเนียล ผสมผสานกันระหว่างศาสนสถานได้อย่างลงตัว สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของ ย่างกุ้ง คงหนีไม่พ้น เจดีย์ชเวดากองกับเจดีโบตาทาวน์ หรือจะเป็น หวงพ่อทันใจ ที่ชาวไทยพุทธนับถือ เมืองย่างกุ้งคงเป็นจุดหมายหนึ่งที่นักท่องเที่ยวสายบุญจะเดินทางมาสักการะสิ่งสักสิทธิ์

“ เรื่องทัวร์ เรื่องเที่ยว นึกถึง รักยิ้มทัวร์ ”

คำที่เกี่ยวข้อง : ทัวร์พม่า, เที่ยวพม่า, เทพทันใจพม่า, ย่างกุ้ง, เจดีย์ชเวดากอง,