สิเรียม

ทัวร์สิเรียม เที่ยวสิเรียม เมืองท่าสำคัญ ปากแม่น้ำอิรวดี โปรโมชั่น ทัวร์พม่า สิเรียม ราคาพิเศษ ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก 2562

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

พบโปรแกรม สิเรียม จำนวน 207 ช่วงเวลาเดินทาง ใน 28 รายการ

Loading...

Cooking like a 'K-food' chef

รหัสสินค้า RYRK210036
schedule
ระยะเวลา 1 วัน
1 พ.ค. 64 - 1 พ.ค. 64
2 พ.ค. 64 - 2 พ.ค. 64
4 พ.ค. 64 - 4 พ.ค. 64
6 พ.ค. 64 - 6 พ.ค. 64
8 พ.ค. 64 - 8 พ.ค. 64
9 พ.ค. 64 - 9 พ.ค. 64
11 พ.ค. 64 - 11 พ.ค. 64
13 พ.ค. 64 - 13 พ.ค. 64
15 พ.ค. 64 - 15 พ.ค. 64
16 พ.ค. 64 - 16 พ.ค. 64
18 พ.ค. 64 - 18 พ.ค. 64
20 พ.ค. 64 - 20 พ.ค. 64
22 พ.ค. 64 - 22 พ.ค. 64
23 พ.ค. 64 - 23 พ.ค. 64
25 พ.ค. 64 - 25 พ.ค. 64
27 พ.ค. 64 - 27 พ.ค. 64
29 พ.ค. 64 - 29 พ.ค. 64
30 พ.ค. 64 - 30 พ.ค. 64
1 มิ.ย. 64 - 1 มิ.ย. 64
3 มิ.ย. 64 - 3 มิ.ย. 64
5 มิ.ย. 64 - 5 มิ.ย. 64
6 มิ.ย. 64 - 6 มิ.ย. 64
8 มิ.ย. 64 - 8 มิ.ย. 64
10 มิ.ย. 64 - 10 มิ.ย. 64
12 มิ.ย. 64 - 12 มิ.ย. 64
13 มิ.ย. 64 - 13 มิ.ย. 64
15 มิ.ย. 64 - 15 มิ.ย. 64
17 มิ.ย. 64 - 17 มิ.ย. 64
19 มิ.ย. 64 - 19 มิ.ย. 64
20 มิ.ย. 64 - 20 มิ.ย. 64
22 มิ.ย. 64 - 22 มิ.ย. 64
24 มิ.ย. 64 - 24 มิ.ย. 64
26 มิ.ย. 64 - 26 มิ.ย. 64
27 มิ.ย. 64 - 27 มิ.ย. 64
29 มิ.ย. 64 - 29 มิ.ย. 64
1 ก.ค. 64 - 1 ก.ค. 64
3 ก.ค. 64 - 3 ก.ค. 64
4 ก.ค. 64 - 4 ก.ค. 64
6 ก.ค. 64 - 6 ก.ค. 64
8 ก.ค. 64 - 8 ก.ค. 64
10 ก.ค. 64 - 10 ก.ค. 64
11 ก.ค. 64 - 11 ก.ค. 64
13 ก.ค. 64 - 13 ก.ค. 64
15 ก.ค. 64 - 15 ก.ค. 64
17 ก.ค. 64 - 17 ก.ค. 64
18 ก.ค. 64 - 18 ก.ค. 64
20 ก.ค. 64 - 20 ก.ค. 64
22 ก.ค. 64 - 22 ก.ค. 64
24 ก.ค. 64 - 24 ก.ค. 64
25 ก.ค. 64 - 25 ก.ค. 64
27 ก.ค. 64 - 27 ก.ค. 64
29 ก.ค. 64 - 29 ก.ค. 64
31 ก.ค. 64 - 31 ก.ค. 64
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
เริ่มต้น 969 บาท ดูรายละเอียด

HT-VAN1-BKK กรุงเทพ วันเดย์ทริป

รหัสสินค้า RYRK200976
schedule
ระยะเวลา 1 วัน 1 คืน
13 เม.ย. 64 - 13 เม.ย. 64
14 เม.ย. 64 - 14 พ.ค. 64
15 พ.ค. 64 - 15 พ.ค. 64
รถตู้
เริ่มต้น 999 บาท ดูรายละเอียด

HT-VAN1-BKKSKM อัมพวา 1 วัน

รหัสสินค้า RYRK200979
schedule
ระยะเวลา 1 วัน 1 คืน
12 เม.ย. 64 - 12 เม.ย. 64
13 เม.ย. 64 - 13 เม.ย. 64
14 เม.ย. 64 - 14 เม.ย. 64
15 เม.ย. 64 - 15 เม.ย. 64
รถตู้
เริ่มต้น 999 บาท ดูรายละเอียด

HT-VAN1-BKKAYA อยุธยา วันเดย์ทริป

รหัสสินค้า RYRK200980
schedule
ระยะเวลา 1 วัน 1 คืน
12 เม.ย. 64 - 12 เม.ย. 64
13 เม.ย. 64 - 13 เม.ย. 64
14 เม.ย. 64 - 14 เม.ย. 64
15 เม.ย. 64 - 15 เม.ย. 64
รถตู้
เริ่มต้น 999 บาท ดูรายละเอียด

Dancing like a 'K-pop' star

รหัสสินค้า RYRK210037
schedule
ระยะเวลา 1 วัน
1 พ.ค. 64 - 1 พ.ค. 64
5 พ.ค. 64 - 5 พ.ค. 64
7 พ.ค. 64 - 7 พ.ค. 64
8 พ.ค. 64 - 8 พ.ค. 64
12 พ.ค. 64 - 12 พ.ค. 64
14 พ.ค. 64 - 14 พ.ค. 64
15 พ.ค. 64 - 15 พ.ค. 64
19 พ.ค. 64 - 19 พ.ค. 64
21 พ.ค. 64 - 21 พ.ค. 64
22 พ.ค. 64 - 22 พ.ค. 64
26 พ.ค. 64 - 26 พ.ค. 64
28 พ.ค. 64 - 28 พ.ค. 64
29 พ.ค. 64 - 29 พ.ค. 64
2 มิ.ย. 64 - 2 มิ.ย. 64
4 มิ.ย. 64 - 4 มิ.ย. 64
5 มิ.ย. 64 - 5 มิ.ย. 64
9 มิ.ย. 64 - 9 มิ.ย. 64
11 มิ.ย. 64 - 11 มิ.ย. 64
12 มิ.ย. 64 - 12 มิ.ย. 64
16 มิ.ย. 64 - 16 มิ.ย. 64
18 มิ.ย. 64 - 18 มิ.ย. 64
19 มิ.ย. 64 - 19 มิ.ย. 64
23 มิ.ย. 64 - 23 มิ.ย. 64
25 มิ.ย. 64 - 25 มิ.ย. 64
26 มิ.ย. 64 - 26 มิ.ย. 64
30 มิ.ย. 64 - 30 มิ.ย. 64
2 ก.ค. 64 - 2 ก.ค. 64
3 ก.ค. 64 - 3 ก.ค. 64
7 ก.ค. 64 - 7 ก.ค. 64
9 ก.ค. 64 - 9 ก.ค. 64
10 ก.ค. 64 - 10 ก.ค. 64
14 ก.ค. 64 - 14 ก.ค. 64
16 ก.ค. 64 - 16 ก.ค. 64
17 ก.ค. 64 - 17 ก.ค. 64
21 ก.ค. 64 - 21 ก.ค. 64
23 ก.ค. 64 - 23 ก.ค. 64
24 ก.ค. 64 - 24 ก.ค. 64
28 ก.ค. 64 - 28 ก.ค. 64
30 ก.ค. 64 - 30 ก.ค. 64
31 ก.ค. 64 - 31 ก.ค. 64
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
เริ่มต้น 1,179 บาท ดูรายละเอียด

Glittering like a 'K-Series' star

รหัสสินค้า RYRK210038
schedule
ระยะเวลา 1 วัน
1 พ.ค. 64 - 1 พ.ค. 64
2 พ.ค. 64 - 2 พ.ค. 64
5 พ.ค. 64 - 5 พ.ค. 64
7 พ.ค. 64 - 7 พ.ค. 64
8 พ.ค. 64 - 8 พ.ค. 64
9 พ.ค. 64 - 9 พ.ค. 64
12 พ.ค. 64 - 12 พ.ค. 64
14 พ.ค. 64 - 14 พ.ค. 64
15 พ.ค. 64 - 15 พ.ค. 64
16 พ.ค. 64 - 16 พ.ค. 64
19 พ.ค. 64 - 19 พ.ค. 64
21 พ.ค. 64 - 21 พ.ค. 64
22 พ.ค. 64 - 22 พ.ค. 64
23 พ.ค. 64 - 23 พ.ค. 64
26 พ.ค. 64 - 26 พ.ค. 64
28 พ.ค. 64 - 28 พ.ค. 64
29 พ.ค. 64 - 29 พ.ค. 64
30 พ.ค. 64 - 30 พ.ค. 64
2 มิ.ย. 64 - 2 มิ.ย. 64
4 มิ.ย. 64 - 4 มิ.ย. 64
5 มิ.ย. 64 - 5 มิ.ย. 64
6 มิ.ย. 64 - 6 มิ.ย. 64
9 มิ.ย. 64 - 9 มิ.ย. 64
11 มิ.ย. 64 - 11 มิ.ย. 64
12 มิ.ย. 64 - 12 มิ.ย. 64
13 มิ.ย. 64 - 13 มิ.ย. 64
16 มิ.ย. 64 - 16 มิ.ย. 64
18 มิ.ย. 64 - 18 มิ.ย. 64
19 มิ.ย. 64 - 19 มิ.ย. 64
20 มิ.ย. 64 - 20 มิ.ย. 64
23 มิ.ย. 64 - 23 มิ.ย. 64
25 มิ.ย. 64 - 25 มิ.ย. 64
26 มิ.ย. 64 - 26 มิ.ย. 64
27 มิ.ย. 64 - 27 มิ.ย. 64
30 มิ.ย. 64 - 30 มิ.ย. 64
2 ก.ค. 64 - 2 ก.ค. 64
3 ก.ค. 64 - 3 ก.ค. 64
4 ก.ค. 64 - 4 ก.ค. 64
7 ก.ค. 64 - 7 ก.ค. 64
9 ก.ค. 64 - 9 ก.ค. 64
10 ก.ค. 64 - 10 ก.ค. 64
11 ก.ค. 64 - 11 ก.ค. 64
14 ก.ค. 64 - 14 ก.ค. 64
16 ก.ค. 64 - 16 ก.ค. 64
17 ก.ค. 64 - 17 ก.ค. 64
18 ก.ค. 64 - 18 ก.ค. 64
21 ก.ค. 64 - 21 ก.ค. 64
23 ก.ค. 64 - 23 ก.ค. 64
24 ก.ค. 64 - 24 ก.ค. 64
25 ก.ค. 64 - 25 ก.ค. 64
28 ก.ค. 64 - 28 ก.ค. 64
30 ก.ค. 64 - 30 ก.ค. 64
31 ก.ค. 64 - 31 ก.ค. 64
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
เริ่มต้น 1,289 บาท ดูรายละเอียด

HT-PKG-KPPTOUR Package กระบี่-เกาะพีพี 3 วัน 2 คืน

รหัสสินค้า RYRK201012
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
13 เม.ย. 64 - 15 เม.ย. 64
16 เม.ย. 64 - 18 เม.ย. 64
23 เม.ย. 64 - 25 เม.ย. 64
รถตู้
เริ่มต้น 1,999 บาท ดูรายละเอียด

HT-VAN21-BKKUTH อุดร คำชะโนด 2 วัน

รหัสสินค้า RYRK201008
schedule
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
13 เม.ย. 64 - 14 เม.ย. 64
14 เม.ย. 64 - 15 เม.ย. 64
รถตู้
เริ่มต้น 2,999 บาท ดูรายละเอียด

HZ-PKG-NATURE แพ็คเกจ ภูเก็ต "เที่ยว 3 เกาะ" ซื้อ 1 แถม 1 (2 วัน 1 คืน)

รหัสสินค้า RYRK201019
schedule
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
14 เม.ย. 64 - 15 เม.ย. 64
17 เม.ย. 64 - 18 เม.ย. 64
24 เม.ย. 64 - 25 เม.ย. 64
รถตู้
เริ่มต้น 2,999 บาท ดูรายละเอียด

HT-VZ21-BKKNST นครศรีธรรมราช

รหัสสินค้า RYRK201011
schedule
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
12 เม.ย. 64 - 13 เม.ย. 64
13 เม.ย. 64 - 14 เม.ย. 64
14 เม.ย. 64 - 15 เม.ย. 64
รถตู้
เริ่มต้น 3,400 บาท ดูรายละเอียด
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 28 โปรแกรม

เที่ยวพม่า ทัวร์สิเรียม 2019

รักยิ้มทัวร์ ขอนำเสนอ ทัวร์พม่า, ทัวร์สืเรียม, ทัวร์พม่าราคาถูก, ทัวร์พม่า 2562 สิเรียมเป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ตรงจุดบรรจบของแม่น้ำหงสาและแม่น้ำย่างกุ้ง ซึ่งในอดีตเมืองนี้เป็นเมืองท่าสำคัญในการเดินเรือของชาวโปรตุเกส ปัจจุบันเมือง สิเรียม เป็นเมืองอุตสาหกรรม ชาวเมืองส่วนใหญ่ทำงานในโรงกลั่นน้ำมันหรือไม่ก็เป็นลูกจ้างในโรงเบียร์ ประชากรส่วนมากเป็นชาวพม่าเชื้อชายอินเดีย เพราะในสมัยที่ พม่า เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ สิเรียมเป็นศูนย์กลางของเมืองท่าและยังเป็นแหล่งผลิตอาหารส่งสู่ กรุงย่างกุ้ง และอังกฤษต้องเกณฑ์แรงงานอินเดียมาทำนา แล้วพากันมาปักหลักทำมาหากินกันจนถึงปัจจุบันนี้ สิเรียม พื้นที่มีสภาพเป็นดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ เป็นแหล่งอูข้าวอู่น้ำที่สำคัญ ทำให้เป็นที่หมายปองของชาวต่างชาติในยุคล่าอาณานิคม มีชาวโปรตุเกส อังกฤษ ฝรั่งเศส และฮอนลันดาต่างก็แย่งกันขยายอิทธิพลในภูมิภาคนี้ สิเรียม นั้นยังมีสถานที่ท่องเที่ยวจำนวนมาก อย่างเช่น พระเจดีย์เยเลพญา เป็นเจดีย์ กลางน้ำอายุนับพันปี

“ เที่ยวสนุก สุขใจ สบายกระเป๋า ไปกับ รักยิ้มทัวร์ ”

คำที่เกี่ยวข้อง : ทัวร์พม่า, ทัวร์หงสาวดี, เที่ยวหงสาวดี, เที่ยว พม่า, ทัวร์พม่า ราคาประหยัด, ทัวร์พม่า ไหว้พระ, ทัวร์พม่า 2562, ทัวร์ พม่า ถูก