สิเรียม

เที่ยวสิเรียม เมืองท่าสำคัญ ปากแม่น้ำอิรวดี โปรโมชั่น ทัวร์พม่า สิเรียม ราคาพิเศษ ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก 2561

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

พบโปรแกรม สิเรียม จำนวน 4825 ช่วงเวลาเดินทาง ใน 639 รายการ

Loading...

เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง สุดเพลิน ไหว้พระ 5 วัด 1 วัน บินเช้า กลับดึก โดยสายการบินนกแอร์ (DD)

รหัสสินค้า RYRK172610
schedule
ระยะเวลา 1 วัน
21 มี.ค. 61 - 21 มี.ค. 61
22 มี.ค. 61 - 22 มี.ค. 61
23 มี.ค. 61 - 23 มี.ค. 61
24 มี.ค. 61 - 24 มี.ค. 61
25 มี.ค. 61 - 25 มี.ค. 61
28 มี.ค. 61 - 28 มี.ค. 61
29 มี.ค. 61 - 29 มี.ค. 61
30 มี.ค. 61 - 30 มี.ค. 61
31 มี.ค. 61 - 31 มี.ค. 61
1 เม.ย. 61 - 1 เม.ย. 61
4 เม.ย. 61 - 4 เม.ย. 61
5 เม.ย. 61 - 5 เม.ย. 61
6 เม.ย. 61 - 6 เม.ย. 61
7 เม.ย. 61 - 7 เม.ย. 61
8 เม.ย. 61 - 8 เม.ย. 61
9 เม.ย. 61 - 9 เม.ย. 61
11 เม.ย. 61 - 11 เม.ย. 61
12 เม.ย. 61 - 12 เม.ย. 61
13 เม.ย. 61 - 13 เม.ย. 61
14 เม.ย. 61 - 14 เม.ย. 61
15 เม.ย. 61 - 15 เม.ย. 61
16 เม.ย. 61 - 16 เม.ย. 61
18 เม.ย. 61 - 18 เม.ย. 61
19 เม.ย. 61 - 19 เม.ย. 61
20 เม.ย. 61 - 20 เม.ย. 61
21 เม.ย. 61 - 21 เม.ย. 61
22 เม.ย. 61 - 22 เม.ย. 61
25 เม.ย. 61 - 25 เม.ย. 61
26 เม.ย. 61 - 26 เม.ย. 61
27 เม.ย. 61 - 27 เม.ย. 61
28 เม.ย. 61 - 28 เม.ย. 61
29 เม.ย. 61 - 29 เม.ย. 61
30 เม.ย. 61 - 30 เม.ย. 61
1 พ.ค. 61 - 1 พ.ค. 61
3 พ.ค. 61 - 3 พ.ค. 61
4 พ.ค. 61 - 4 พ.ค. 61
5 พ.ค. 61 - 5 พ.ค. 61
9 พ.ค. 61 - 9 พ.ค. 61
10 พ.ค. 61 - 10 พ.ค. 61
11 พ.ค. 61 - 11 พ.ค. 61
12 พ.ค. 61 - 12 พ.ค. 61
13 พ.ค. 61 - 13 พ.ค. 61
14 พ.ค. 61 - 14 พ.ค. 61
16 พ.ค. 61 - 16 พ.ค. 61
17 พ.ค. 61 - 17 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61 - 18 พ.ค. 61
19 พ.ค. 61 - 19 พ.ค. 61
20 พ.ค. 61 - 20 พ.ค. 61
23 พ.ค. 61 - 23 พ.ค. 61
24 พ.ค. 61 - 24 พ.ค. 61
25 พ.ค. 61 - 25 พ.ค. 61
26 พ.ค. 61 - 26 พ.ค. 61
27 พ.ค. 61 - 27 พ.ค. 61
29 พ.ค. 61 - 29 พ.ค. 61
30 พ.ค. 61 - 30 พ.ค. 61
31 พ.ค. 61 - 31 พ.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
NOK Airlines
เริ่มต้น 4,994 บาท ดูรายละเอียด

เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า 1 วัน ไหว้ พระพม่า 5 วัดดัง บิน ไลอ้อนแอร์ / สายการบินนกแอร์

รหัสสินค้า RYRK171764
schedule
ระยะเวลา 1 วัน
26 มี.ค. 61 - 26 มี.ค. 61
2 เม.ย. 61 - 2 เม.ย. 61
9 เม.ย. 61 - 9 เม.ย. 61
19 เม.ย. 61 - 19 เม.ย. 61
23 เม.ย. 61 - 23 เม.ย. 61
26 เม.ย. 61 - 26 เม.ย. 61
3 พ.ค. 61 - 3 พ.ค. 61
7 พ.ค. 61 - 7 พ.ค. 61
10 พ.ค. 61 - 10 พ.ค. 61
14 พ.ค. 61 - 14 พ.ค. 61
17 พ.ค. 61 - 17 พ.ค. 61
21 พ.ค. 61 - 21 พ.ค. 61
24 พ.ค. 61 - 24 พ.ค. 61
28 พ.ค. 61 - 28 พ.ค. 61
31 พ.ค. 61 - 31 พ.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Lion Air
เริ่มต้น 4,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า มาเก๊า จูไห่ วัดผู่โถ่วซือ วัดอาม่า ช้อปปิ้งตลาดกงเป๋ย 3วัน 2คืน บินแอร์เอเซีย(FD)

รหัสสินค้า RYRK170791
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
24 มี.ค. 61 - 26 มี.ค. 61
6 เม.ย. 61 - 8 เม.ย. 61
7 เม.ย. 61 - 9 เม.ย. 61
13 เม.ย. 61 - 15 เม.ย. 61
14 เม.ย. 61 - 16 เม.ย. 61
20 เม.ย. 61 - 22 เม.ย. 61
21 เม.ย. 61 - 23 เม.ย. 61
27 เม.ย. 61 - 29 เม.ย. 61
28 เม.ย. 61 - 30 เม.ย. 61
4 พ.ค. 61 - 6 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61 - 20 พ.ค. 61
25 พ.ค. 61 - 27 พ.ค. 61
8 มิ.ย. 61 - 10 มิ.ย. 61
15 มิ.ย. 61 - 17 มิ.ย. 61
22 มิ.ย. 61 - 24 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61 - 1 ก.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 6,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี สะพานไม้อูเบ็ง พระราชวังมัณฑะเลย์ 2 วัน 1 คืน บิน FD

รหัสสินค้า RYRK172419
schedule
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
31 มี.ค. 61 - 1 เม.ย. 61
5 พ.ค. 61 - 6 พ.ค. 61
6 พ.ค. 61 - 7 พ.ค. 61
12 พ.ค. 61 - 13 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61 - 19 พ.ค. 61
26 พ.ค. 61 - 27 พ.ค. 61
2 มิ.ย. 61 - 3 มิ.ย. 61
8 มิ.ย. 61 - 9 มิ.ย. 61
12 มิ.ย. 61 - 13 มิ.ย. 61
15 มิ.ย. 61 - 16 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61 - 30 มิ.ย. 61
7 ก.ค. 61 - 8 ก.ค. 61
13 ก.ค. 61 - 14 ก.ค. 61
21 ก.ค. 61 - 22 ก.ค. 61
28 ก.ค. 61 - 29 ก.ค. 61
4 ส.ค. 61 - 5 ส.ค. 61
11 ส.ค. 61 - 12 ส.ค. 61
17 ส.ค. 61 - 18 ส.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 6,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า สุดจ๊าต ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน ไหว้พระ 9 วัด โดยสายการบินนกแอร์

รหัสสินค้า RYRK180339
schedule
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
21 มี.ค. 61 - 22 มี.ค. 61
22 มี.ค. 61 - 23 มี.ค. 61
24 มี.ค. 61 - 25 มี.ค. 61
25 มี.ค. 61 - 26 มี.ค. 61
28 มี.ค. 61 - 29 มี.ค. 61
29 มี.ค. 61 - 30 มี.ค. 61
30 มี.ค. 61 - 31 มี.ค. 61
31 มี.ค. 61 - 1 เม.ย. 61
4 เม.ย. 61 - 5 เม.ย. 61
5 เม.ย. 61 - 6 เม.ย. 61
6 เม.ย. 61 - 7 เม.ย. 61
7 เม.ย. 61 - 8 เม.ย. 61
12 เม.ย. 61 - 13 เม.ย. 61
13 เม.ย. 61 - 14 เม.ย. 61
14 เม.ย. 61 - 15 เม.ย. 61
15 เม.ย. 61 - 16 เม.ย. 61
18 เม.ย. 61 - 19 เม.ย. 61
19 เม.ย. 61 - 20 เม.ย. 61
20 เม.ย. 61 - 21 เม.ย. 61
21 เม.ย. 61 - 22 เม.ย. 61
25 เม.ย. 61 - 26 เม.ย. 61
26 เม.ย. 61 - 27 เม.ย. 61
27 เม.ย. 61 - 28 เม.ย. 61
28 เม.ย. 61 - 29 เม.ย. 61
29 เม.ย. 61 - 30 เม.ย. 61
30 เม.ย. 61 - 1 พ.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
NOK Airlines
เริ่มต้น 6,996 บาท ดูรายละเอียด

โปรสุดคุ้ม ทัวร์พม่า วันธรรมดาน่าเที่ยว พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 2 วัน 1 คืน พัก 5 ดาว (DD)

รหัสสินค้า RYRK180372
schedule
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
hotel
พักโรงแรม 5 ดาว
3 เม.ย. 61 - 4 เม.ย. 61
17 เม.ย. 61 - 18 เม.ย. 61
24 เม.ย. 61 - 25 เม.ย. 61
8 พ.ค. 61 - 9 พ.ค. 61
15 พ.ค. 61 - 16 พ.ค. 61
22 พ.ค. 61 - 23 พ.ค. 61
30 พ.ค. 61 - 31 พ.ค. 61
5 มิ.ย. 61 - 6 มิ.ย. 61
12 มิ.ย. 61 - 13 มิ.ย. 61
19 มิ.ย. 61 - 20 มิ.ย. 61
26 มิ.ย. 61 - 27 มิ.ย. 61
3 ก.ค. 61 - 4 ก.ค. 61
10 ก.ค. 61 - 11 ก.ค. 61
17 ก.ค. 61 - 18 ก.ค. 61
24 ก.ค. 61 - 25 ก.ค. 61
31 ก.ค. 61 - 1 ส.ค. 61
7 ส.ค. 61 - 8 ส.ค. 61
14 ส.ค. 61 - 15 ส.ค. 61
21 ส.ค. 61 - 22 ส.ค. 61
28 ส.ค. 61 - 29 ส.ค. 61
4 ก.ย. 61 - 5 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61 - 12 ก.ย. 61
18 ก.ย. 61 - 19 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
NOK Airlines
เริ่มต้น 7,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า จูไห่ สบาย สบาย 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์มาเก๊า (NX)

รหัสสินค้า RYRK172426
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
20 มี.ค. 61 - 22 มี.ค. 61
21 มี.ค. 61 - 23 มี.ค. 61
24 มี.ค. 61 - 26 มี.ค. 61
26 มี.ค. 61 - 28 มี.ค. 61
27 มี.ค. 61 - 29 มี.ค. 61
28 มี.ค. 61 - 30 มี.ค. 61
29 มี.ค. 61 - 31 มี.ค. 61
1 เม.ย. 61 - 3 เม.ย. 61
2 เม.ย. 61 - 4 เม.ย. 61
3 เม.ย. 61 - 5 เม.ย. 61
4 เม.ย. 61 - 6 เม.ย. 61
5 เม.ย. 61 - 7 เม.ย. 61
7 เม.ย. 61 - 9 เม.ย. 61
8 เม.ย. 61 - 10 เม.ย. 61
9 เม.ย. 61 - 11 เม.ย. 61
10 เม.ย. 61 - 12 เม.ย. 61
11 เม.ย. 61 - 13 เม.ย. 61
12 เม.ย. 61 - 14 เม.ย. 61
14 เม.ย. 61 - 16 เม.ย. 61
16 เม.ย. 61 - 18 เม.ย. 61
18 เม.ย. 61 - 20 เม.ย. 61
19 เม.ย. 61 - 21 เม.ย. 61
21 เม.ย. 61 - 23 เม.ย. 61
22 เม.ย. 61 - 24 เม.ย. 61
23 เม.ย. 61 - 25 เม.ย. 61
24 เม.ย. 61 - 26 เม.ย. 61
25 เม.ย. 61 - 27 เม.ย. 61
26 เม.ย. 61 - 28 เม.ย. 61
27 เม.ย. 61 - 29 เม.ย. 61
28 เม.ย. 61 - 30 เม.ย. 61
29 เม.ย. 61 - 1 พ.ค. 61
30 เม.ย. 61 - 2 พ.ค. 61
1 พ.ค. 61 - 3 พ.ค. 61
2 พ.ค. 61 - 4 พ.ค. 61
3 พ.ค. 61 - 5 พ.ค. 61
5 พ.ค. 61 - 7 พ.ค. 61
6 พ.ค. 61 - 8 พ.ค. 61
7 พ.ค. 61 - 9 พ.ค. 61
8 พ.ค. 61 - 10 พ.ค. 61
9 พ.ค. 61 - 11 พ.ค. 61
10 พ.ค. 61 - 12 พ.ค. 61
12 พ.ค. 61 - 14 พ.ค. 61
13 พ.ค. 61 - 15 พ.ค. 61
14 พ.ค. 61 - 16 พ.ค. 61
15 พ.ค. 61 - 17 พ.ค. 61
16 พ.ค. 61 - 18 พ.ค. 61
19 พ.ค. 61 - 21 พ.ค. 61
20 พ.ค. 61 - 22 พ.ค. 61
21 พ.ค. 61 - 23 พ.ค. 61
22 พ.ค. 61 - 24 พ.ค. 61
23 พ.ค. 61 - 25 พ.ค. 61
24 พ.ค. 61 - 26 พ.ค. 61
26 พ.ค. 61 - 28 พ.ค. 61
27 พ.ค. 61 - 29 พ.ค. 61
28 พ.ค. 61 - 30 พ.ค. 61
29 พ.ค. 61 - 31 พ.ค. 61
30 พ.ค. 61 - 1 มิ.ย. 61
2 มิ.ย. 61 - 4 มิ.ย. 61
3 มิ.ย. 61 - 5 มิ.ย. 61
4 มิ.ย. 61 - 6 มิ.ย. 61
5 มิ.ย. 61 - 7 มิ.ย. 61
6 มิ.ย. 61 - 8 มิ.ย. 61
7 มิ.ย. 61 - 9 มิ.ย. 61
9 มิ.ย. 61 - 11 มิ.ย. 61
10 มิ.ย. 61 - 12 มิ.ย. 61
11 มิ.ย. 61 - 13 มิ.ย. 61
12 มิ.ย. 61 - 14 มิ.ย. 61
13 มิ.ย. 61 - 15 มิ.ย. 61
16 มิ.ย. 61 - 18 มิ.ย. 61
17 มิ.ย. 61 - 19 มิ.ย. 61
18 มิ.ย. 61 - 20 มิ.ย. 61
19 มิ.ย. 61 - 21 มิ.ย. 61
20 มิ.ย. 61 - 22 มิ.ย. 61
23 มิ.ย. 61 - 25 มิ.ย. 61
24 มิ.ย. 61 - 26 มิ.ย. 61
25 มิ.ย. 61 - 27 มิ.ย. 61
26 มิ.ย. 61 - 28 มิ.ย. 61
27 มิ.ย. 61 - 29 มิ.ย. 61
30 มิ.ย. 61 - 2 ก.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Air Macau
เริ่มต้น 7,991 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า ไหว้พระ เสริมบุญ ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน บิน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

รหัสสินค้า RYRK172572
schedule
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
20 มี.ค. 61 - 21 มี.ค. 61
25 มี.ค. 61 - 26 มี.ค. 61
27 มี.ค. 61 - 28 มี.ค. 61
31 มี.ค. 61 - 1 เม.ย. 61
7 เม.ย. 61 - 8 เม.ย. 61
21 เม.ย. 61 - 22 เม.ย. 61
24 เม.ย. 61 - 25 เม.ย. 61
1 พ.ค. 61 - 2 พ.ค. 61
5 พ.ค. 61 - 6 พ.ค. 61
12 พ.ค. 61 - 13 พ.ค. 61
19 พ.ค. 61 - 20 พ.ค. 61
26 พ.ค. 61 - 27 พ.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Bangkok Airways
เริ่มต้น 7,991 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน (FD)

รหัสสินค้า RYRK172569
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
23 มี.ค. 61 - 25 มี.ค. 61
24 มี.ค. 61 - 26 มี.ค. 61
30 มี.ค. 61 - 1 เม.ย. 61
4 เม.ย. 61 - 6 เม.ย. 61
5 เม.ย. 61 - 7 เม.ย. 61
6 เม.ย. 61 - 8 เม.ย. 61
7 เม.ย. 61 - 9 เม.ย. 61
13 เม.ย. 61 - 15 เม.ย. 61
14 เม.ย. 61 - 16 เม.ย. 61
20 เม.ย. 61 - 22 เม.ย. 61
21 เม.ย. 61 - 23 เม.ย. 61
27 เม.ย. 61 - 29 เม.ย. 61
28 เม.ย. 61 - 30 เม.ย. 61
5 พ.ค. 61 - 7 พ.ค. 61
10 พ.ค. 61 - 12 พ.ค. 61
11 พ.ค. 61 - 13 พ.ค. 61
12 พ.ค. 61 - 14 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61 - 20 พ.ค. 61
19 พ.ค. 61 - 21 พ.ค. 61
25 พ.ค. 61 - 27 พ.ค. 61
26 พ.ค. 61 - 28 พ.ค. 61
1 มิ.ย. 61 - 3 มิ.ย. 61
2 มิ.ย. 61 - 4 มิ.ย. 61
8 มิ.ย. 61 - 10 มิ.ย. 61
9 มิ.ย. 61 - 11 มิ.ย. 61
15 มิ.ย. 61 - 17 มิ.ย. 61
16 มิ.ย. 61 - 18 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61 - 1 ก.ค. 61
30 ก.ค. 61 - 1 ส.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 7,999 บาท ดูรายละเอียด
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 639 โปรแกรม