มัณฑะเลย์

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

พบโปรแกรม มัณฑะเลย์ จำนวน 99 ช่วงเวลาเดินทาง ใน 14 รายการ

Loading...

ทัวร์พม่า เที่ยวมัณฑะเลย์ สกายน์ 3 วัน 2คืน บิน 8M

รหัสสินค้า RYRK170841
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
23 ก.ย. 60 - 25 ก.ย. 60
7 ต.ค. 60 - 9 ต.ค. 60
6 พ.ย. 60 - 8 พ.ย. 60
9 ธ.ค. 60 - 11 ธ.ค. 60
11 ธ.ค. 60 - 13 ธ.ค. 60
30 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61
Myanmar Airways
เริ่มต้น 9,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิรวดี มิงกุน 3 วัน 2 คืน บิน PG

รหัสสินค้า RYRK160541
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
25 ส.ค. 60 - 27 ส.ค. 60
8 ก.ย. 60 - 10 ก.ย. 60
29 ก.ย. 60 - 1 ต.ค. 60
6 ต.ค. 60 - 8 ต.ค. 60
21 ต.ค. 60 - 23 ต.ค. 60
10 พ.ย. 60 - 12 พ.ย. 60
9 ธ.ค. 60 - 11 ธ.ค. 60
30 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Bangkok Airways
เริ่มต้น 12,900 บาท ดูรายละเอียด

เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า ทัวร์มัณฑะเลย์ พุกาม 4วัน3คืน บิน 8M

รหัสสินค้า RYRK171511
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
6 ก.ย. 60 - 9 ก.ย. 60
20 ก.ย. 60 - 23 ก.ย. 60
Myanmar Airways
เริ่มต้น 13,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน บิน FD

รหัสสินค้า RYRK170650
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
31 ส.ค. 60 - 3 ก.ย. 60
26 ต.ค. 60 - 29 ต.ค. 60
9 พ.ย. 60 - 12 พ.ย. 60
23 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60
30 พ.ย. 60 - 3 ธ.ค. 60
2 ธ.ค. 60 - 5 ธ.ค. 60
8 ธ.ค. 60 - 11 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60 - 17 ธ.ค. 60
21 ธ.ค. 60 - 24 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61
30 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
31 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 14,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน เจดีย์ชเวสิกอง พุกาม 4วัน3คืน บิน PG

รหัสสินค้า RYRK171730
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
1 ก.ย. 60 - 4 ก.ย. 60
7 ก.ย. 60 - 10 ก.ย. 60
14 ก.ย. 60 - 17 ก.ย. 60
21 ก.ย. 60 - 24 ก.ย. 60
30 พ.ย. 60 - 3 ธ.ค. 60
2 ธ.ค. 60 - 5 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60 - 17 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Bangkok Airways
เริ่มต้น 14,999 บาท ดูรายละเอียด

มัณฑะเลย์ พุกาม 4วัน3คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

รหัสสินค้า RYRK170180
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
14 ก.ย. 60 - 17 ก.ย. 60
28 ก.ย. 60 - 1 ต.ค. 60
Bangkok Airways
เริ่มต้น 15,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน 4 วัน 3 คืน บิน PG (นั่งรถภายใน)

รหัสสินค้า RYRK171600
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
24 ส.ค. 60 - 27 ส.ค. 60
7 ก.ย. 60 - 10 ก.ย. 60
28 ก.ย. 60 - 1 ต.ค. 60
20 ต.ค. 60 - 23 ต.ค. 60
30 พ.ย. 60 - 3 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60 - 17 ธ.ค. 60
30 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Bangkok Airways
เริ่มต้น 15,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4วัน 3คืน บิน PG

รหัสสินค้า RYRK171652
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
14 ก.ย. 60 - 17 ก.ย. 60
28 ก.ย. 60 - 1 ต.ค. 60
5 ต.ค. 60 - 8 ต.ค. 60
8 ต.ค. 60 - 11 ต.ค. 60
12 ต.ค. 60 - 15 ต.ค. 60
20 ต.ค. 60 - 23 ต.ค. 60
26 ต.ค. 60 - 29 ต.ค. 60
2 พ.ย. 60 - 5 พ.ย. 60
9 พ.ย. 60 - 12 พ.ย. 60
16 พ.ย. 60 - 19 พ.ย. 60
2 ธ.ค. 60 - 5 ธ.ค. 60
21 ธ.ค. 60 - 24 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61
30 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Bangkok Airways
เริ่มต้น 15,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล 3 วัน บิน FD (บินภายใน)

รหัสสินค้า RYRK170663
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
8 ก.ย. 60 - 10 ก.ย. 60
22 ต.ค. 60 - 24 ต.ค. 60
Thai AirAsia
เริ่มต้น 18,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวะดี มิงกุน 4 วัน บิน PG (บินภายใน)

รหัสสินค้า RYRK160406
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
24 ส.ค. 60 - 27 ส.ค. 60
7 ก.ย. 60 - 10 ก.ย. 60
28 ก.ย. 60 - 1 ต.ค. 60
20 ต.ค. 60 - 23 ต.ค. 60
14 ธ.ค. 60 - 17 ธ.ค. 60
30 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
Bangkok Airways
เริ่มต้น 19,900 บาท ดูรายละเอียด
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 14 โปรแกรม