หงสาวดี

ทัวร์หงสาวดี เที่ยวหงสาวดี อดีตเมืองหลวงของมอญ โปรโมชั่น ทัวร์พม่า หงสาวดี ราคาพิเศษ ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก 2562

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

พบโปรแกรม หงสาวดี จำนวน 88 ช่วงเวลาเดินทาง ใน 8 รายการ

Loading...

เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน(นั่งกระเช้า) พัก 4 ดาว 3วัน2คืน บินไทยไลอ้อนแอร์(SL)

รหัสสินค้า RYRK200112
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
27 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
5 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63
12 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63
26 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63
2 เม.ย. 63 - 4 เม.ย. 63
16 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63
24 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63
7 พ.ค. 63 - 9 พ.ค. 63
14 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63
21 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63
28 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63
4 มิ.ย. 63 - 6 มิ.ย. 63
11 มิ.ย. 63 - 13 มิ.ย. 63
12 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63
18 มิ.ย. 63 - 20 มิ.ย. 63
25 มิ.ย. 63 - 27 มิ.ย. 63
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Lion Air
เริ่มต้น 8,888 บาท ดูรายละเอียด

เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า เมืองย่างกุ้ง เมืองหงสาวดี เมืองไจ้ไท ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ 3วัน2คืน สายการบิน THAIO AIR ASIA (FD)

รหัสสินค้า RYRK200449
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
7 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
28 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63
Thai AirAsia
เริ่มต้น 9,990 บาท ดูรายละเอียด

เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวน (พัก 5 ดาว) 3วัน2คืน สายการบิน THAI LION AIR (SL)

รหัสสินค้า RYRK200108
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 5 ดาว
28 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
6 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
13 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
27 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63
3 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63
5 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63
9 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63
10 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
17 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63
23 เม.ย. 63 - 25 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63 - 2 พ.ค. 63
1 พ.ค. 63 - 3 พ.ค. 63
3 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63
8 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
15 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63
22 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63
29 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63
5 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63
12 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63
19 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63
26 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Lion Air
เริ่มต้น 9,999 บาท ดูรายละเอียด

เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน อื่มบุญ 3 วัน 2 คืน สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ อินเตอร์เนชันแนล (8M)

รหัสสินค้า RYRK192131
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
27 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
5 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63
8 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
22 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
29 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
Myanmar Airways
เริ่มต้น 10,900 บาท ดูรายละเอียด

เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน สายการบิน THAI SMILE (WE)

รหัสสินค้า RYRK200059
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
28 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
29 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63
6 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
7 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
13 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
14 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
20 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
21 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Smile Airways
เริ่มต้น 11,888 บาท ดูรายละเอียด

RGN1-8M โปรเมียนมาร์ สาธุ Yangon-Bago-Golden Rock 3 Days

รหัสสินค้า RYRK193706
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
27 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
5 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63
8 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
12 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63
19 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63
22 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
26 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63
2 เม.ย. 63 - 4 เม.ย. 63
23 เม.ย. 63 - 25 เม.ย. 63
26 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63
5 พ.ค. 63 - 7 พ.ค. 63
16 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63
23 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63
30 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63
6 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63
13 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63
11 ก.ค. 63 - 13 ก.ค. 63
18 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63
1 ส.ค. 63 - 3 ส.ค. 63
8 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63
15 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63
22 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63
29 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Myanmar Airways
เริ่มต้น 11,999 บาท ดูรายละเอียด

เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน เทพทันใจ3วัน2คืน(พัก 5 ดาว) บินMYANMAR AIRWAYS(8M)

รหัสสินค้า RYRK200105
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 5 ดาว
12 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
13 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
1 พ.ค. 63 - 3 พ.ค. 63
3 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63
4 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63
Myanmar Airways
เริ่มต้น 14,999 บาท ดูรายละเอียด

Meng 3 : ชมเมืองมัณฑเลย์ ที่สุดความสวยงามของทะเลเจดีย์ ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี

รหัสสินค้า RYRK194182
schedule
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
5 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
19 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
2 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63
16 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63 - 5 พ.ค. 63
14 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63
28 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Bangkok Airways
เริ่มต้น 34,900 บาท ดูรายละเอียด

เที่ยวพม่า ทัวร์หงสาวดี 2019

รักยิ้มทัวร์ ขอนำเสนอ ทัวร์หงสาวดี เที่ยวหงสาวดี ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก หงสาวดีหรืออีกชื่อคือพะโค อดีตเคยเมืองหลวงของเขต หงสาวดี ตั้งอยู่ใกล้เมืองเมาะตะมะทางตอนใต้ของ พม่า หงสาวดี เจริญรุ่งเรืองสุดในยุคสมัยของ พระเจ้าบุเรงนอง ปัจจุบันสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมือง หงสาวดีคือสถานที่สำคัญทางศาสนาต่างๆ คือ พระนอนชเวตาลยอง หรือ พระนอนชเวตาเลียว, เจดีย์ชเวสันดอว์, เจดีย์ไจ๊ปุ่น , พระธาตุชเวมอดอ หรือที่คนไทยนิยมเรียกว่า พระธาตุมุเตา และสุดท้ายคือพระราชวัง กัมโพชธานี บุเรงนองที่สร้างขึ้น ที่มีความยิ่งใหญ่เป็นอย่างมาก

“ เที่ยวสนุก สุขใจ สบายกระเป๋า ไปกับ รักยิ้มทัวร์ ”

คำที่เกี่ยวข้อง : ทัวร์พม่า, ทัวร์หงสาวดี, เที่ยวหงสาวดี, เที่ยว พม่า, ทัวร์พม่า ราคาประหยัด, ทัวร์พม่า ไหว้พระ, ทัวร์พม่า 2562, ทัวร์ พม่า ถูก