ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี มัณฑะเลย์ พุกาม สกายน์ อังวะ มิงกุน โปรโมชั่น ราคาพิเศษ 2560

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

พบโปรแกรม ทัวร์พม่า จำนวน 432 ช่วงเวลาเดินทาง ใน 36 รายการ

Loading...

เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง สุดเพลิน ไหว้พระ 5 วัด 1 วัน บินเช้า กลับดึก โดยสายการบินนกแอร์ (DD)

รหัสสินค้า RYRK172610
schedule
ระยะเวลา 1 วัน
23 ม.ค. 61 - 23 ม.ค. 61
24 ม.ค. 61 - 24 ม.ค. 61
25 ม.ค. 61 - 25 ม.ค. 61
26 ม.ค. 61 - 26 ม.ค. 61
27 ม.ค. 61 - 27 ม.ค. 61
28 ม.ค. 61 - 28 ม.ค. 61
29 ม.ค. 61 - 29 ม.ค. 61
30 ม.ค. 61 - 30 ม.ค. 61
31 ม.ค. 61 - 31 ม.ค. 61
1 ก.พ. 61 - 1 ก.พ. 61
2 ก.พ. 61 - 2 ก.พ. 61
3 ก.พ. 61 - 3 ก.พ. 61
4 ก.พ. 61 - 4 ก.พ. 61
7 ก.พ. 61 - 7 ก.พ. 61
8 ก.พ. 61 - 8 ก.พ. 61
9 ก.พ. 61 - 9 ก.พ. 61
10 ก.พ. 61 - 10 ก.พ. 61
11 ก.พ. 61 - 11 ก.พ. 61
14 ก.พ. 61 - 14 ก.พ. 61
15 ก.พ. 61 - 15 ก.พ. 61
16 ก.พ. 61 - 16 ก.พ. 61
17 ก.พ. 61 - 17 ก.พ. 61
18 ก.พ. 61 - 18 ก.พ. 61
21 ก.พ. 61 - 21 ก.พ. 61
22 ก.พ. 61 - 22 ก.พ. 61
23 ก.พ. 61 - 23 ก.พ. 61
24 ก.พ. 61 - 24 ก.พ. 61
25 ก.พ. 61 - 25 ก.พ. 61
28 ก.พ. 61 - 28 ก.พ. 61
1 มี.ค. 61 - 1 มี.ค. 61
2 มี.ค. 61 - 2 มี.ค. 61
3 มี.ค. 61 - 3 มี.ค. 61
4 มี.ค. 61 - 4 มี.ค. 61
7 มี.ค. 61 - 7 มี.ค. 61
8 มี.ค. 61 - 8 มี.ค. 61
9 มี.ค. 61 - 9 มี.ค. 61
10 มี.ค. 61 - 10 มี.ค. 61
11 มี.ค. 61 - 11 มี.ค. 61
14 มี.ค. 61 - 14 มี.ค. 61
15 มี.ค. 61 - 15 มี.ค. 61
16 มี.ค. 61 - 16 มี.ค. 61
17 มี.ค. 61 - 17 มี.ค. 61
18 มี.ค. 61 - 18 มี.ค. 61
21 มี.ค. 61 - 21 มี.ค. 61
22 มี.ค. 61 - 22 มี.ค. 61
23 มี.ค. 61 - 23 มี.ค. 61
24 มี.ค. 61 - 24 มี.ค. 61
25 มี.ค. 61 - 25 มี.ค. 61
28 มี.ค. 61 - 28 มี.ค. 61
29 มี.ค. 61 - 29 มี.ค. 61
30 มี.ค. 61 - 30 มี.ค. 61
31 มี.ค. 61 - 31 มี.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
NOK Airlines
เริ่มต้น 4,994 บาท ดูรายละเอียด

เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า 1 วัน ไหว้พระ 5 วัดดัง ไปเช้า - เย็นกลับ บิน SL/DD

รหัสสินค้า RYRK171764
schedule
ระยะเวลา 1 วัน
9 ก.พ. 61 - 9 ก.พ. 61
19 ก.พ. 61 - 19 ก.พ. 61
26 ก.พ. 61 - 26 ก.พ. 61
5 มี.ค. 61 - 5 มี.ค. 61
9 มี.ค. 61 - 9 มี.ค. 61
12 มี.ค. 61 - 12 มี.ค. 61
Thai Lion Air
เริ่มต้น 4,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า สุดขอบฟ้า ไหว้พระ ขึ้นบอลลูนชมวิว ย่างกุ้ง 1 วัน โดยสายการบินนกแอร์ (DD)

รหัสสินค้า RYRK180111
schedule
ระยะเวลา 1 วัน
24 ม.ค. 61 - 24 ม.ค. 61
29 ม.ค. 61 - 29 ม.ค. 61
NOK Airlines
เริ่มต้น 5,995 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า SUPER CHOCK พม่ามัณฑะเลย์ 2 วัน 1 คืน บิน FD

รหัสสินค้า RYRK172419
schedule
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
26 ม.ค. 61 - 27 ม.ค. 61
3 ก.พ. 61 - 4 ก.พ. 61
17 ก.พ. 61 - 18 ก.พ. 61
24 ก.พ. 61 - 25 ก.พ. 61
1 มี.ค. 61 - 2 มี.ค. 61
3 มี.ค. 61 - 4 มี.ค. 61
9 มี.ค. 61 - 10 มี.ค. 61
17 มี.ค. 61 - 18 มี.ค. 61
23 มี.ค. 61 - 24 มี.ค. 61
31 มี.ค. 61 - 1 เม.ย. 61
27 เม.ย. 61 - 28 เม.ย. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 6,900 บาท ดูรายละเอียด

เที่ยวพม่า สุดจ๊าต ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืนบินสายการบินนกแอร์ (DD)

รหัสสินค้า RYRK172347
schedule
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
21 ม.ค. 61 - 22 ม.ค. 61
25 ม.ค. 61 - 26 ม.ค. 61
28 ม.ค. 61 - 29 ม.ค. 61
29 ม.ค. 61 - 30 ม.ค. 61
31 ม.ค. 61 - 1 ก.พ. 61
3 ก.พ. 61 - 4 ก.พ. 61
8 ก.พ. 61 - 9 ก.พ. 61
9 ก.พ. 61 - 10 ก.พ. 61
10 ก.พ. 61 - 11 ก.พ. 61
11 ก.พ. 61 - 12 ก.พ. 61
14 ก.พ. 61 - 15 ก.พ. 61
15 ก.พ. 61 - 16 ก.พ. 61
16 ก.พ. 61 - 17 ก.พ. 61
17 ก.พ. 61 - 18 ก.พ. 61
22 ก.พ. 61 - 23 ก.พ. 61
23 ก.พ. 61 - 24 ก.พ. 61
24 ก.พ. 61 - 25 ก.พ. 61
25 ก.พ. 61 - 26 ก.พ. 61
28 ก.พ. 61 - 1 มี.ค. 61
1 มี.ค. 61 - 2 มี.ค. 61
3 มี.ค. 61 - 4 มี.ค. 61
4 มี.ค. 61 - 5 มี.ค. 61
7 มี.ค. 61 - 8 มี.ค. 61
8 มี.ค. 61 - 9 มี.ค. 61
10 มี.ค. 61 - 11 มี.ค. 61
11 มี.ค. 61 - 12 มี.ค. 61
14 มี.ค. 61 - 15 มี.ค. 61
15 มี.ค. 61 - 16 มี.ค. 61
16 มี.ค. 61 - 17 มี.ค. 61
17 มี.ค. 61 - 18 มี.ค. 61
21 มี.ค. 61 - 22 มี.ค. 61
22 มี.ค. 61 - 23 มี.ค. 61
24 มี.ค. 61 - 25 มี.ค. 61
28 มี.ค. 61 - 29 มี.ค. 61
29 มี.ค. 61 - 30 มี.ค. 61
30 มี.ค. 61 - 31 มี.ค. 61
31 มี.ค. 61 - 1 เม.ย. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
NOK Airlines
เริ่มต้น 6,996 บาท ดูรายละเอียด

โปรสุดคุ้ม ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 2 วัน 1 คืน พัก 5 ดาว บิน ไทยไลออนแอร์ ( SL)

รหัสสินค้า RYRK172237
schedule
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
hotel
พักโรงแรม 5 ดาว
1 ก.พ. 61 - 2 ก.พ. 61
15 ก.พ. 61 - 16 ก.พ. 61
15 มี.ค. 61 - 16 มี.ค. 61
Thai Lion Air
เริ่มต้น 7,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า ไหว้พระสุขใจ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน บิน PG

รหัสสินค้า RYRK172567
schedule
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
27 ม.ค. 61 - 28 ม.ค. 61
3 ก.พ. 61 - 4 ก.พ. 61
10 ก.พ. 61 - 11 ก.พ. 61
24 ก.พ. 61 - 25 ก.พ. 61
Bangkok Airways
เริ่มต้น 7,991 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า ไหว้พระสุดชิลย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืนบินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

รหัสสินค้า RYRK172572
schedule
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
23 ม.ค. 61 - 24 ม.ค. 61
30 ม.ค. 61 - 31 ม.ค. 61
6 ก.พ. 61 - 7 ก.พ. 61
20 ก.พ. 61 - 21 ก.พ. 61
28 ก.พ. 61 - 1 มี.ค. 61
6 มี.ค. 61 - 7 มี.ค. 61
20 มี.ค. 61 - 21 มี.ค. 61
27 มี.ค. 61 - 28 มี.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Bangkok Airways
เริ่มต้น 7,991 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุมุเตา (พัก รร. 4 ดาว) 3 วัน 2 คืน บินแอร์เอชีย FD

รหัสสินค้า RYRK180131
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
23 มี.ค. 61 - 25 มี.ค. 61
24 มี.ค. 61 - 26 มี.ค. 61
30 มี.ค. 61 - 1 เม.ย. 61
31 มี.ค. 61 - 2 เม.ย. 61
6 เม.ย. 61 - 8 เม.ย. 61
7 เม.ย. 61 - 9 เม.ย. 61
12 เม.ย. 61 - 14 เม.ย. 61
13 เม.ย. 61 - 15 เม.ย. 61
14 เม.ย. 61 - 16 เม.ย. 61
15 เม.ย. 61 - 17 เม.ย. 61
20 เม.ย. 61 - 22 เม.ย. 61
21 เม.ย. 61 - 23 เม.ย. 61
27 เม.ย. 61 - 29 พ.ค. 61
28 เม.ย. 61 - 30 เม.ย. 61
29 เม.ย. 61 - 1 พ.ค. 61
4 พ.ค. 61 - 6 พ.ค. 61
5 พ.ค. 61 - 7 พ.ค. 61
6 พ.ค. 61 - 8 พ.ค. 61
11 พ.ค. 61 - 13 พ.ค. 61
12 พ.ค. 61 - 14 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61 - 15 พ.ค. 61
19 พ.ค. 61 - 21 พ.ค. 61
25 พ.ค. 61 - 27 พ.ค. 61
26 พ.ค. 61 - 28 พ.ค. 61
27 พ.ค. 61 - 29 พ.ค. 61
1 มิ.ย. 61 - 3 มิ.ย. 61
2 มิ.ย. 61 - 4 มิ.ย. 61
8 มิ.ย. 61 - 10 มิ.ย. 61
9 มิ.ย. 61 - 11 มิ.ย. 61
15 มิ.ย. 61 - 17 มิ.ย. 61
16 มิ.ย. 61 - 18 มิ.ย. 61
22 มิ.ย. 61 - 24 มิ.ย. 61
23 มิ.ย. 61 - 25 มิ.ย. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 9,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า โปรจิ๊บ จิ๊บ ย่างกุ้ง หงสาวดี สีเรียม 3 วัน 2 คืน บิน DD

รหัสสินค้า RYRK160822
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
27 ม.ค. 61 - 29 ม.ค. 61
2 ก.พ. 61 - 4 ก.พ. 61
3 ก.พ. 61 - 5 ก.พ. 61
9 ก.พ. 61 - 11 ก.พ. 61
10 ก.พ. 61 - 12 ก.พ. 61
16 ก.พ. 61 - 18 ก.พ. 61
17 ก.พ. 61 - 19 ก.พ. 61
23 ก.พ. 61 - 25 ก.พ. 61
24 ก.พ. 61 - 26 ก.พ. 61
2 มี.ค. 61 - 4 มี.ค. 61
3 มี.ค. 61 - 5 มี.ค. 61
9 มี.ค. 61 - 11 มี.ค. 61
10 มี.ค. 61 - 12 มี.ค. 61
16 มี.ค. 61 - 18 มี.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
NOK Airlines
เริ่มต้น 10,900 บาท ดูรายละเอียด
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 36 โปรแกรม

บทความที่เกี่ยวข้อง: พม่า