ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี มัณฑะเลย์ พุกาม สกายน์ อังวะ มิงกุน โปรโมชั่น ราคาพิเศษ 2560

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

พบโปรแกรม ทัวร์พม่า จำนวน 522 ช่วงเวลาเดินทาง ใน 37 รายการ

Loading...

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง มหาเจดีย์ชเวดากอง 1 วัน

รหัสสินค้า RYRK171807
schedule
ระยะเวลา 1 วัน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
24 ส.ค. 60 - 24 ส.ค. 60
29 ส.ค. 60 - 29 ส.ค. 60
31 ส.ค. 60 - 31 ส.ค. 60
NOK Airlines
เริ่มต้น 4,889 บาท ดูรายละเอียด

เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง ไปเช้า - เย็นกลับ บิน DD

รหัสสินค้า RYRK171764
schedule
ระยะเวลา 1 วัน
28 ส.ค. 60 - 28 ส.ค. 60
30 ส.ค. 60 - 30 ส.ค. 60
4 ก.ย. 60 - 4 ก.ย. 60
7 ก.ย. 60 - 7 ก.ย. 60
11 ก.ย. 60 - 11 ก.ย. 60
14 ก.ย. 60 - 14 ก.ย. 60
18 ก.ย. 60 - 18 ก.ย. 60
21 ก.ย. 60 - 21 ก.ย. 60
5 ต.ค. 60 - 5 ต.ค. 60
25 ต.ค. 60 - 25 ต.ค. 60
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Lion Air
เริ่มต้น 4,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า เที่ยวสบายจ่ายไม่เกินหมื่น พม่าโปรโมชั่น 6999 พม่า พาเพลิน 2วัน บินนกแอร์ DD

รหัสสินค้า RYRK171694
schedule
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
29 ส.ค. 60 - 30 ส.ค. 60
30 ส.ค. 60 - 31 ส.ค. 60
เริ่มต้น 6,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พักโรงแรมหรู 5 ดาว 2 วัน 1 คืน บิน SL

รหัสสินค้า RYRK160076
schedule
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
hotel
พักโรงแรม 5 ดาว
5 ก.ย. 60 - 6 ก.ย. 60
12 ก.ย. 60 - 13 ก.ย. 60
19 ก.ย. 60 - 20 ก.ย. 60
26 ก.ย. 60 - 27 ก.ย. 60
3 ต.ค. 60 - 4 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60 - 18 ต.ค. 60
30 ต.ค. 60 - 31 ต.ค. 60
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Lion Air
เริ่มต้น 7,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า เที่ยวมัณฑะเลย์ สกายน์ 3 วัน 2คืน บิน 8M

รหัสสินค้า RYRK170841
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
23 ก.ย. 60 - 25 ก.ย. 60
7 ต.ค. 60 - 9 ต.ค. 60
6 พ.ย. 60 - 8 พ.ย. 60
9 ธ.ค. 60 - 11 ธ.ค. 60
11 ธ.ค. 60 - 13 ธ.ค. 60
30 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61
Myanmar Airways
เริ่มต้น 9,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า โปรจิ๊บ จิ๊บ ย่างกุ้ง หงสาวดี สีเรียม 3 วัน 2 คืน บิน DD

รหัสสินค้า RYRK160822
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
26 ส.ค. 60 - 28 ส.ค. 60
1 ก.ย. 60 - 3 ก.ย. 60
2 ก.ย. 60 - 4 ก.ย. 60
8 ก.ย. 60 - 10 ก.ย. 60
9 ก.ย. 60 - 11 ก.ย. 60
15 ก.ย. 60 - 17 ก.ย. 60
16 ก.ย. 60 - 18 ก.ย. 60
23 ก.ย. 60 - 25 ก.ย. 60
29 ก.ย. 60 - 1 ต.ค. 60
6 ต.ค. 60 - 8 ต.ค. 60
7 ต.ค. 60 - 9 ต.ค. 60
13 ต.ค. 60 - 15 ต.ค. 60
14 ต.ค. 60 - 16 ต.ค. 60
20 ต.ค. 60 - 22 ต.ค. 60
21 ต.ค. 60 - 23 ต.ค. 60
27 ต.ค. 60 - 29 ต.ค. 60
28 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60
3 พ.ย. 60 - 5 พ.ย. 60
4 พ.ย. 60 - 6 พ.ย. 60
10 พ.ย. 60 - 12 พ.ย. 60
11 พ.ย. 60 - 13 พ.ย. 60
17 พ.ย. 60 - 19 พ.ย. 60
18 พ.ย. 60 - 20 พ.ย. 60
24 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60
25 พ.ย. 60 - 27 พ.ย. 60
1 ธ.ค. 60 - 3 ธ.ค. 60
2 ธ.ค. 60 - 4 ธ.ค. 60
8 ธ.ค. 60 - 10 ธ.ค. 60
9 ธ.ค. 60 - 11 ธ.ค. 60
15 ธ.ค. 60 - 17 ธ.ค. 60
16 ธ.ค. 60 - 18 ธ.ค. 60
22 ธ.ค. 60 - 24 ธ.ค. 60
23 ธ.ค. 60 - 25 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60
31 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
NOK Airlines
เริ่มต้น 9,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า โปรสุขใจ รับปีไก่ ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน บิน SL

รหัสสินค้า RYRK170653
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
1 ก.ย. 60 - 3 ก.ย. 60
15 ก.ย. 60 - 17 ก.ย. 60
22 ก.ย. 60 - 24 ก.ย. 60
21 ต.ค. 60 - 23 ต.ค. 60
22 ต.ค. 60 - 24 ต.ค. 60
Thai Lion Air
เริ่มต้น 10,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า โปรประหยัด...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน 3วัน 2คืน บิน DD

รหัสสินค้า RYRK171574
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
25 ส.ค. 60 - 27 ส.ค. 60
1 ก.ย. 60 - 3 ก.ย. 60
2 ก.ย. 60 - 4 ก.ย. 60
9 ก.ย. 60 - 11 ก.ย. 60
15 ก.ย. 60 - 17 ก.ย. 60
16 ก.ย. 60 - 18 ก.ย. 60
23 ก.ย. 60 - 25 ก.ย. 60
29 ก.ย. 60 - 1 ต.ค. 60
30 ก.ย. 60 - 2 ต.ค. 60
6 ต.ค. 60 - 8 ต.ค. 60
7 ต.ค. 60 - 9 ต.ค. 60
13 ต.ค. 60 - 15 ต.ค. 60
14 ต.ค. 60 - 16 ต.ค. 60
20 ต.ค. 60 - 22 ต.ค. 60
21 ต.ค. 60 - 23 ต.ค. 60
27 ต.ค. 60 - 29 ต.ค. 60
28 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60
3 พ.ย. 60 - 5 พ.ย. 60
4 พ.ย. 60 - 6 พ.ย. 60
10 พ.ย. 60 - 12 พ.ย. 60
11 พ.ย. 60 - 13 พ.ย. 60
17 พ.ย. 60 - 19 พ.ย. 60
18 พ.ย. 60 - 20 พ.ย. 60
24 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60
25 พ.ย. 60 - 27 พ.ย. 60
1 ธ.ค. 60 - 3 ธ.ค. 60
2 ธ.ค. 60 - 4 ธ.ค. 60
8 ธ.ค. 60 - 10 ธ.ค. 60
9 ธ.ค. 60 - 11 ธ.ค. 60
15 ธ.ค. 60 - 17 ธ.ค. 60
16 ธ.ค. 60 - 18 ธ.ค. 60
22 ธ.ค. 60 - 24 ธ.ค. 60
23 ธ.ค. 60 - 25 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60
31 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
NOK Airlines
เริ่มต้น 10,900 บาท ดูรายละเอียด

เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี ขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน บินDD

รหัสสินค้า RYRK171662
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
24 ส.ค. 60 - 26 ส.ค. 60
25 ส.ค. 60 - 27 ส.ค. 60
27 ส.ค. 60 - 29 ส.ค. 60
31 ส.ค. 60 - 2 ก.ย. 60
1 ก.ย. 60 - 3 ก.ย. 60
2 ก.ย. 60 - 4 ก.ย. 60
3 ก.ย. 60 - 5 ก.ย. 60
7 ก.ย. 60 - 9 ก.ย. 60
8 ก.ย. 60 - 10 ก.ย. 60
9 ก.ย. 60 - 11 ก.ย. 60
10 ก.ย. 60 - 12 ก.ย. 60
14 ก.ย. 60 - 16 ก.ย. 60
15 ก.ย. 60 - 17 ก.ย. 60
16 ก.ย. 60 - 18 ก.ย. 60
17 ก.ย. 60 - 19 ก.ย. 60
21 ก.ย. 60 - 23 ก.ย. 60
22 ก.ย. 60 - 24 ก.ย. 60
23 ก.ย. 60 - 25 ก.ย. 60
24 ก.ย. 60 - 26 ก.ย. 60
28 ก.ย. 60 - 30 ก.ย. 60
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
NOK Airlines
เริ่มต้น 10,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (DD)

รหัสสินค้า RYRK171715
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
5 ต.ค. 60 - 7 ต.ค. 60
6 ต.ค. 60 - 8 ต.ค. 60
7 ต.ค. 60 - 9 ต.ค. 60
8 ต.ค. 60 - 10 ต.ค. 60
12 ต.ค. 60 - 14 ต.ค. 60
13 ต.ค. 60 - 15 ต.ค. 60
14 ต.ค. 60 - 16 ต.ค. 60
15 ต.ค. 60 - 17 ต.ค. 60
18 ต.ค. 60 - 20 ต.ค. 60
19 ต.ค. 60 - 21 ต.ค. 60
20 ต.ค. 60 - 22 ต.ค. 60
21 ต.ค. 60 - 23 ต.ค. 60
22 ต.ค. 60 - 24 ต.ค. 60
23 ต.ค. 60 - 25 ต.ค. 60
27 ต.ค. 60 - 29 ต.ค. 60
28 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60
29 ต.ค. 60 - 31 ต.ค. 60
2 พ.ย. 60 - 4 พ.ย. 60
3 พ.ย. 60 - 5 พ.ย. 60
4 พ.ย. 60 - 6 พ.ย. 60
9 พ.ย. 60 - 11 พ.ย. 60
10 พ.ย. 60 - 12 พ.ย. 60
11 พ.ย. 60 - 13 พ.ย. 60
16 พ.ย. 60 - 18 พ.ย. 60
17 พ.ย. 60 - 19 พ.ย. 60
19 พ.ย. 60 - 21 พ.ย. 60
24 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60
25 พ.ย. 60 - 27 พ.ย. 60
26 พ.ย. 60 - 28 พ.ย. 60
1 ธ.ค. 60 - 3 ธ.ค. 60
2 ธ.ค. 60 - 4 ธ.ค. 60
3 ธ.ค. 60 - 5 ธ.ค. 60
7 ธ.ค. 60 - 9 ธ.ค. 60
8 ธ.ค. 60 - 10 ธ.ค. 60
9 ธ.ค. 60 - 11 ธ.ค. 60
10 ธ.ค. 60 - 12 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60 - 16 ธ.ค. 60
15 ธ.ค. 60 - 17 ธ.ค. 60
16 ธ.ค. 60 - 18 ธ.ค. 60
17 ธ.ค. 60 - 19 ธ.ค. 60
21 ธ.ค. 60 - 23 ธ.ค. 60
22 ธ.ค. 60 - 24 ธ.ค. 60
23 ธ.ค. 60 - 25 ธ.ค. 60
24 ธ.ค. 60 - 26 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60 - 30 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60
30 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61
31 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
NOK Airlines
เริ่มต้น 11,559 บาท ดูรายละเอียด
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 37 โปรแกรม