ทัวร์มาเก๊า

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน พาริเชี่ยน โบสถ์เซนต์ปอล เซนาโด้ สแควร์ โปรโมชั่น ราคาถูก ราคาพิเศษ 2562

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

พบโปรแกรม ทัวร์มาเก๊า จำนวน 256 ช่วงเวลาเดินทาง ใน 18 รายการ

Loading...

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า ฮ่องกง เมืองดอกไม้หนันซาน วัดกวนอู 3วัน 2คืน บินแอร์เอเชีย (FD)

รหัสสินค้า RYRK191043
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
31 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62 - 3 มิ.ย. 62
7 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62
8 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62
21 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62
22 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
29 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
5 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62
6 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62
10 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
31 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 7,777 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง วัดกวนอู วัดเจ้าแม่กวนอิม หอไอเฟลจำลอง 3วัน 2คืน บินแอร์มาเก๊า(NX)

รหัสสินค้า RYRK190882
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
30 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62
31 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62 - 3 มิ.ย. 62
7 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62
8 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62
15 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62
21 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62
22 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
29 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Air Macau
เริ่มต้น 7,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น เฮงเฮง ข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก 3วัน2คืน บินโดยสายการบิน CATHAY PACIFIC (CX)

รหัสสินค้า RYRK190862
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
29 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62
31 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62
6 มิ.ย. 62 - 8 มิ.ย. 62
12 มิ.ย. 62 - 14 มิ.ย. 62
13 มิ.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62
17 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62
22 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
24 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62
3 ก.ค. 62 - 5 ก.ค. 62
4 ก.ค. 62 - 6 ก.ค. 62
10 ก.ค. 62 - 12 ก.ค. 62
11 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62
12 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62
18 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62
24 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62
25 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62
16 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62
24 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62
28 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62
31 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62
7 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62
11 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62
20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
1 ต.ค. 62 - 3 ต.ค. 62
9 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62
21 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
25 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62
28 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Cathay Pacific
เริ่มต้น 8,998 บาท ดูรายละเอียด

ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น เฮงเฮง รวยรวย (4D2N) สายการบิน Hong Kong Airlines (HX)

รหัสสินค้า RYRK190172
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
5 มิ.ย. 62 - 7 มิ.ย. 62
9 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62
12 มิ.ย. 62 - 14 มิ.ย. 62
13 มิ.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62
23 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62
27 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62
4 ก.ค. 62 - 6 ก.ค. 62
14 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62
19 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62
25 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62
26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62
4 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62
8 ส.ค. 62 - 10 ส.ค. 62
10 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62
15 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62
16 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62
22 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62
25 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62
1 ก.ย. 62 - 3 ก.ย. 62
5 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62
8 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62
15 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62
19 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62
29 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
11 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
12 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
22 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62
24 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
26 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Hong Kong Airlines
เริ่มต้น 9,989 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวมาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง ไหว้พระดังอิ่มบุญ สุขใจ 4D3N บิน Air Asia (FD) (APR-SEP)

รหัสสินค้า RYRK190400
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
6 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62
13 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62
15 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62
22 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62
27 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
4 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62
6 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62
11 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62
13 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62
14 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62
27 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62
10 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62
17 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62
22 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
23 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62
24 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62
29 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
30 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62
31 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62
5 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62
7 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62
12 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62
19 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 9,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น วัดหวังต้าเซียน 3วัน 2คืน บินบินแอร์เอเชีย (FD)

รหัสสินค้า RYRK191040
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
31 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62 - 3 มิ.ย. 62
7 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62
8 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62
21 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62
22 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
10 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
31 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 10,888 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า จูไห่ เที่ยวครบ 4 เมือง 4วัน 3คืน โดยสายการบิน ✈ Egypt Air (MS)

รหัสสินค้า RYRK182002
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
1 มิ.ย. 62 - 4 มิ.ย. 62
15 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62
22 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62
6 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62
13 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62
20 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62
27 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62
3 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62
10 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62
17 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62
24 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62
31 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62
7 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62
14 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
12 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Egyptair
เริ่มต้น 11,989 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง (นอนฮ่องกง 2 คืนเต็ม) 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Air Macau (NX)

รหัสสินค้า RYRK191403
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
28 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62
2 มิ.ย. 62 - 4 มิ.ย. 62
3 มิ.ย. 62 - 5 มิ.ย. 62
5 มิ.ย. 62 - 7 มิ.ย. 62
6 มิ.ย. 62 - 8 มิ.ย. 62
7 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62
10 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62
12 มิ.ย. 62 - 14 มิ.ย. 62
17 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62
18 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62
19 มิ.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62
24 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Air Macau
เริ่มต้น 12,899 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า เที่ยวครบ 4 เมือง ไหว้พระดัง 4วัน 3คืน บินโดยสายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ ( HX )

รหัสสินค้า RYRK181418
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
13 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62
27 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
4 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62
6 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62
11 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62
18 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62
1 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62
8 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62
15 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62
22 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
29 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
5 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62
12 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
19 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
22 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62
24 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
26 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Hong Kong Airlines
เริ่มต้น 12,900 บาท ดูรายละเอียด
Thai AirAsia
เริ่มต้น 12,900 บาท ดูรายละเอียด
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 18 โปรแกรม

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า ราคาถูก 2019

รักยิ้มทัวร์ ได้จัดเตรียม ทัวร์มาเก๊า เปี่ยมคุณภาพ ราคาถูก ราคาประหยัด ณ ดินแดนแห่งการเสี่ยงโชคอันเลื่องชื่อ อีกทั้งยังเป็นเขตบริหารพิเศษของประเทศจีนอีกด้วย หลังจากอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศโปรตุเกสมานานปี จึงทำให้ชาวมาเก๊าส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้นอกจากจะมีเชื้อสายจีน โปรตุเกส และชาติอื่นๆ ร่วมด้วย มาเก๊า มีความโดดเด่นอีกอย่างของมาเก๊าก็คือ ความงดงามของศิลปวัฒนธรรมในโลกตะวันออกที่ผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรมของโลกตะวันตกได้อย่างลงตัว ทั้งยังเป็นเมืองที่มีมนต์เสน่ห์จากความเชื่อและความศรัทธาที่มีต่อศาสนา จนทำให้ที่นี่เต็มไปด้วยวัด ศาลเจ้า ตลอดจนสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ มากมายที่ชาวมาเก๊าต่างให้ความเคารพนับถือ รวมทั้งยังกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองอีกด้วย

“ เรื่องทัวร์ เรื่องเที่ยว นึกถึง รักยิ้มทัวร์ ”

บทความที่เกี่ยวข้อง : มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก

คำที่เกี่ยวข้อง : มาเก๊า, เที่ยวมาเก๊า, ทัวร์มาเก๊าถูกๆ, ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์มาเก๊าไหว้พระ, ทัวร์มาเก๊า คาสิโน