โซล

ทัวร์กรุงโซล เที่ยวกรุงโซล ตามรอยซีรี่ย์ เกาหลี โปรโมชั่น ทัวร์กรุงโซล ราคาพิเศษ ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก 2562

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

พบโปรแกรม โซล จำนวน 350 ช่วงเวลาเดินทาง ใน 6 รายการ

Loading...

HAPPY KOREAใครใครก็บินได้ 5วัน3คืน

รหัสสินค้า RYRK220924
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
13 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65
14 ต.ค. 65 - 18 ต.ค. 65
15 ต.ค. 65 - 19 ต.ค. 65
16 ต.ค. 65 - 20 ต.ค. 65
17 ต.ค. 65 - 21 ต.ค. 65
18 ต.ค. 65 - 22 ต.ค. 65
19 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65
20 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65
21 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65
22 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65
23 ต.ค. 65 - 27 ต.ค. 65
24 ต.ค. 65 - 28 ต.ค. 65
25 ต.ค. 65 - 29 ต.ค. 65
26 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65
27 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65
28 ต.ค. 65 - 1 พ.ย. 65
29 ต.ค. 65 - 2 พ.ย. 65
30 ต.ค. 65 - 3 พ.ย. 65
31 ต.ค. 65 - 4 พ.ย. 65
1 พ.ย. 65 - 5 พ.ย. 65
2 พ.ย. 65 - 6 พ.ย. 65
3 พ.ย. 65 - 7 พ.ย. 65
4 พ.ย. 65 - 8 พ.ย. 65
5 พ.ย. 65 - 9 พ.ย. 65
6 พ.ย. 65 - 10 พ.ย. 65
7 พ.ย. 65 - 11 พ.ย. 65
8 พ.ย. 65 - 12 พ.ย. 65
9 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65
10 พ.ย. 65 - 14 พ.ย. 65
11 พ.ย. 65 - 15 พ.ย. 65
12 พ.ย. 65 - 16 พ.ย. 65
13 พ.ย. 65 - 17 พ.ย. 65
14 พ.ย. 65 - 18 พ.ย. 65
15 พ.ย. 65 - 19 พ.ย. 65
16 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65
17 พ.ย. 65 - 21 พ.ย. 65
18 พ.ย. 65 - 22 พ.ย. 65
19 พ.ย. 65 - 23 พ.ย. 65
20 พ.ย. 65 - 24 พ.ย. 65
21 พ.ย. 65 - 25 พ.ย. 65
22 พ.ย. 65 - 26 พ.ย. 65
23 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65
24 พ.ย. 65 - 28 พ.ย. 65
25 พ.ย. 65 - 29 พ.ย. 65
26 พ.ย. 65 - 30 พ.ย. 65
27 พ.ย. 65 - 1 ธ.ค. 65
28 พ.ย. 65 - 2 ธ.ค. 65
29 พ.ย. 65 - 3 ธ.ค. 65
30 พ.ย. 65 - 4 ธ.ค. 65
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Jeju Air
เริ่มต้น 13,999 บาท ดูรายละเอียด

Happy Korea ฉันรักเธอ

รหัสสินค้า RYRK220268
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
2 ต.ค. 65 - 6 ต.ค. 65
3 ต.ค. 65 - 7 ต.ค. 65
4 ต.ค. 65 - 8 ต.ค. 65
5 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65
6 ต.ค. 65 - 10 ต.ค. 65
7 ต.ค. 65 - 11 ต.ค. 65
8 ต.ค. 65 - 12 ต.ค. 65
9 ต.ค. 65 - 13 ต.ค. 65
10 ต.ค. 65 - 14 ต.ค. 65
11 ต.ค. 65 - 15 ต.ค. 65
12 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65
13 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65
14 ต.ค. 65 - 18 ต.ค. 65
15 ต.ค. 65 - 19 ต.ค. 65
16 ต.ค. 65 - 20 ต.ค. 65
17 ต.ค. 65 - 21 ต.ค. 65
18 ต.ค. 65 - 22 ต.ค. 65
19 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65
20 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65
21 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65
22 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65
23 ต.ค. 65 - 27 ต.ค. 65
24 ต.ค. 65 - 28 ต.ค. 65
25 ต.ค. 65 - 29 ต.ค. 65
26 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65
27 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65
28 ต.ค. 65 - 1 พ.ย. 65
29 ต.ค. 65 - 2 พ.ย. 65
30 ต.ค. 65 - 3 พ.ย. 65
31 ต.ค. 65 - 4 พ.ย. 65
1 พ.ย. 65 - 5 พ.ย. 65
2 พ.ย. 65 - 6 พ.ย. 65
3 พ.ย. 65 - 7 พ.ย. 65
4 พ.ย. 65 - 8 พ.ย. 65
5 พ.ย. 65 - 9 พ.ย. 65
6 พ.ย. 65 - 10 พ.ย. 65
7 พ.ย. 65 - 11 พ.ย. 65
8 พ.ย. 65 - 12 พ.ย. 65
9 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65
10 พ.ย. 65 - 14 พ.ย. 65
11 พ.ย. 65 - 15 พ.ย. 65
12 พ.ย. 65 - 16 พ.ย. 65
13 พ.ย. 65 - 17 พ.ย. 65
14 พ.ย. 65 - 18 พ.ย. 65
15 พ.ย. 65 - 19 พ.ย. 65
16 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65
17 พ.ย. 65 - 21 พ.ย. 65
18 พ.ย. 65 - 22 พ.ย. 65
19 พ.ย. 65 - 23 พ.ย. 65
20 พ.ย. 65 - 24 พ.ย. 65
21 พ.ย. 65 - 25 พ.ย. 65
22 พ.ย. 65 - 26 พ.ย. 65
23 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65
24 พ.ย. 65 - 28 พ.ย. 65
25 พ.ย. 65 - 29 พ.ย. 65
26 พ.ย. 65 - 30 พ.ย. 65
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Jeju Air
เริ่มต้น 15,999 บาท ดูรายละเอียด

HKS-XJ53-A03 HAPPY KOREA ซารังเฮโย 5วัน3คืน

รหัสสินค้า RYRK220366
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
2 ต.ค. 65 - 6 ต.ค. 65
3 ต.ค. 65 - 7 ต.ค. 65
4 ต.ค. 65 - 8 ต.ค. 65
5 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65
6 ต.ค. 65 - 10 ต.ค. 65
7 ต.ค. 65 - 11 ต.ค. 65
8 ต.ค. 65 - 12 ต.ค. 65
9 ต.ค. 65 - 13 ต.ค. 65
10 ต.ค. 65 - 14 ต.ค. 65
11 ต.ค. 65 - 15 ต.ค. 65
12 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65
13 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65
14 ต.ค. 65 - 18 ต.ค. 65
15 ต.ค. 65 - 19 ต.ค. 65
16 ต.ค. 65 - 20 ต.ค. 65
17 ต.ค. 65 - 21 ต.ค. 65
18 ต.ค. 65 - 22 ต.ค. 65
19 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65
20 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65
21 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65
22 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65
23 ต.ค. 65 - 27 ต.ค. 65
24 ต.ค. 65 - 28 ต.ค. 65
25 ต.ค. 65 - 29 ต.ค. 65
26 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65
27 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65
28 ต.ค. 65 - 1 พ.ย. 65
29 ต.ค. 65 - 2 พ.ย. 65
30 ต.ค. 65 - 3 พ.ย. 65
31 ต.ค. 65 - 4 พ.ย. 65
1 พ.ย. 65 - 5 พ.ย. 65
2 พ.ย. 65 - 6 พ.ย. 65
3 พ.ย. 65 - 7 พ.ย. 65
4 พ.ย. 65 - 8 พ.ย. 65
5 พ.ย. 65 - 9 พ.ย. 65
6 พ.ย. 65 - 10 พ.ย. 65
7 พ.ย. 65 - 11 พ.ย. 65
8 พ.ย. 65 - 12 พ.ย. 65
9 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65
10 พ.ย. 65 - 14 พ.ย. 65
11 พ.ย. 65 - 15 พ.ย. 65
12 พ.ย. 65 - 16 พ.ย. 65
13 พ.ย. 65 - 17 พ.ย. 65
14 พ.ย. 65 - 18 พ.ย. 65
15 พ.ย. 65 - 19 พ.ย. 65
16 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65
17 พ.ย. 65 - 21 พ.ย. 65
18 พ.ย. 65 - 22 พ.ย. 65
19 พ.ย. 65 - 23 พ.ย. 65
20 พ.ย. 65 - 24 พ.ย. 65
21 พ.ย. 65 - 25 พ.ย. 65
22 พ.ย. 65 - 26 พ.ย. 65
23 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65
24 พ.ย. 65 - 28 พ.ย. 65
25 พ.ย. 65 - 29 พ.ย. 65
26 พ.ย. 65 - 30 พ.ย. 65
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia X
เริ่มต้น 17,999 บาท ดูรายละเอียด

HKS-7C53-A01 HAPPY KOREA WINTER SNOW SKI 5D3N

รหัสสินค้า RYRK220821
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
1 ธ.ค. 65 - 5 ธ.ค. 65
2 ธ.ค. 65 - 6 ธ.ค. 65
3 ธ.ค. 65 - 7 ธ.ค. 65
4 ธ.ค. 65 - 8 ธ.ค. 65
5 ธ.ค. 65 - 9 ธ.ค. 65
6 ธ.ค. 65 - 10 ธ.ค. 65
7 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65
8 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65
9 ธ.ค. 65 - 13 ธ.ค. 65
10 ธ.ค. 65 - 14 ธ.ค. 65
11 ธ.ค. 65 - 15 ธ.ค. 65
12 ธ.ค. 65 - 16 ธ.ค. 65
13 ธ.ค. 65 - 17 ธ.ค. 65
14 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65
15 ธ.ค. 65 - 19 ธ.ค. 65
16 ธ.ค. 65 - 20 ธ.ค. 65
17 ธ.ค. 65 - 21 ธ.ค. 65
18 ธ.ค. 65 - 22 ธ.ค. 65
19 ธ.ค. 65 - 23 ธ.ค. 65
20 ธ.ค. 65 - 24 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65
22 ธ.ค. 65 - 26 ธ.ค. 65
23 ธ.ค. 65 - 27 ธ.ค. 65
24 ธ.ค. 65 - 28 ธ.ค. 65
25 ธ.ค. 65 - 29 ธ.ค. 65
26 ธ.ค. 65 - 30 ธ.ค. 65
27 ธ.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65
28 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66
29 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66
30 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66
31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66
1 ม.ค. 66 - 5 ม.ค. 66
2 ม.ค. 66 - 6 ม.ค. 66
3 ม.ค. 66 - 7 ม.ค. 66
4 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66
5 ม.ค. 66 - 9 ม.ค. 66
6 ม.ค. 66 - 10 ม.ค. 66
7 ม.ค. 66 - 11 ม.ค. 66
8 ม.ค. 66 - 12 ม.ค. 66
9 ม.ค. 66 - 13 ม.ค. 66
10 ม.ค. 66 - 14 ม.ค. 66
11 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66
12 ม.ค. 66 - 16 ม.ค. 66
13 ม.ค. 66 - 17 ม.ค. 66
14 ม.ค. 66 - 18 ม.ค. 66
15 ม.ค. 66 - 19 ม.ค. 66
16 ม.ค. 66 - 20 ม.ค. 66
17 ม.ค. 66 - 21 ม.ค. 66
18 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66
19 ม.ค. 66 - 23 ม.ค. 66
20 ม.ค. 66 - 24 ม.ค. 66
21 ม.ค. 66 - 25 ม.ค. 66
22 ม.ค. 66 - 26 ม.ค. 66
23 ม.ค. 66 - 27 ม.ค. 66
24 ม.ค. 66 - 28 ม.ค. 66
25 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66
26 ม.ค. 66 - 30 ม.ค. 66
27 ม.ค. 66 - 31 ม.ค. 66
28 ม.ค. 66 - 1 ก.พ. 66
29 ม.ค. 66 - 2 ก.พ. 66
30 ม.ค. 66 - 3 ก.พ. 66
31 ม.ค. 66 - 4 ก.พ. 66
1 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 66
2 ก.พ. 66 - 6 ก.พ. 66
3 ก.พ. 66 - 7 ก.พ. 66
4 ก.พ. 66 - 8 ก.พ. 66
5 ก.พ. 66 - 9 ก.พ. 66
6 ก.พ. 66 - 10 ก.พ. 66
7 ก.พ. 66 - 11 ก.พ. 66
8 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
9 ก.พ. 66 - 13 ก.พ. 66
10 ก.พ. 66 - 14 ก.พ. 66
11 ก.พ. 66 - 15 ก.พ. 66
12 ก.พ. 66 - 16 ก.พ. 66
13 ก.พ. 66 - 17 ก.พ. 66
14 ก.พ. 66 - 18 ก.พ. 66
15 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
16 ก.พ. 66 - 20 ก.พ. 66
17 ก.พ. 66 - 21 ก.พ. 66
18 ก.พ. 66 - 22 ก.พ. 66
19 ก.พ. 66 - 23 ก.พ. 66
20 ก.พ. 66 - 24 ก.พ. 66
21 ก.พ. 66 - 25 ก.พ. 66
22 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
23 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66
24 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66
25 ก.พ. 66 - 1 มี.ค. 66
26 ก.พ. 66 - 2 มี.ค. 66
27 ก.พ. 66 - 3 มี.ค. 66
28 ก.พ. 66 - 4 เม.ย. 66
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Jeju Air
เริ่มต้น 17,999 บาท ดูรายละเอียด

HAPPY KOREA SKI FIN FIN 5D3N

รหัสสินค้า RYRK220868
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
1 ธ.ค. 65 - 5 ธ.ค. 65
2 ธ.ค. 65 - 6 ธ.ค. 65
3 ธ.ค. 65 - 7 ธ.ค. 65
4 ธ.ค. 65 - 8 ธ.ค. 65
5 ธ.ค. 65 - 9 ธ.ค. 65
6 ธ.ค. 65 - 10 ธ.ค. 65
7 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65
8 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65
9 ธ.ค. 65 - 13 ธ.ค. 65
10 ธ.ค. 65 - 14 ธ.ค. 65
11 ธ.ค. 65 - 15 ธ.ค. 65
12 ธ.ค. 65 - 16 ธ.ค. 65
13 ธ.ค. 65 - 17 ธ.ค. 65
14 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65
15 ธ.ค. 65 - 19 ธ.ค. 65
16 ธ.ค. 65 - 20 ธ.ค. 65
17 ธ.ค. 65 - 21 ธ.ค. 65
18 ธ.ค. 65 - 22 ธ.ค. 65
19 ธ.ค. 65 - 23 ธ.ค. 65
20 ธ.ค. 65 - 24 ธ.ค. 65
21 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65
22 ธ.ค. 65 - 26 ธ.ค. 65
23 ธ.ค. 65 - 27 ธ.ค. 65
24 ธ.ค. 65 - 28 ธ.ค. 65
25 ธ.ค. 65 - 29 ธ.ค. 65
26 ธ.ค. 65 - 30 ธ.ค. 65
27 ธ.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65
28 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66
29 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66
30 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66
31 ธ.ค. 65 - 4 ม.ค. 66
1 ม.ค. 66 - 5 ม.ค. 66
2 ม.ค. 66 - 6 ม.ค. 66
3 ม.ค. 66 - 7 ม.ค. 66
4 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66
5 ม.ค. 66 - 9 ม.ค. 66
6 ม.ค. 66 - 10 ม.ค. 66
7 ม.ค. 66 - 11 ม.ค. 66
8 ม.ค. 66 - 12 ม.ค. 66
9 ม.ค. 66 - 13 ม.ค. 66
10 ม.ค. 66 - 14 ม.ค. 66
11 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66
12 ม.ค. 66 - 16 ม.ค. 66
13 ม.ค. 66 - 17 ม.ค. 66
14 ม.ค. 66 - 18 ม.ค. 66
15 ม.ค. 66 - 19 ม.ค. 66
16 ม.ค. 66 - 20 ม.ค. 66
17 ม.ค. 66 - 21 ม.ค. 66
18 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66
19 ม.ค. 66 - 23 ม.ค. 66
20 ม.ค. 66 - 24 ม.ค. 66
21 ม.ค. 66 - 25 ม.ค. 66
22 ม.ค. 66 - 26 ม.ค. 66
23 ม.ค. 66 - 27 ม.ค. 66
24 ม.ค. 66 - 28 ม.ค. 66
25 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66
26 ม.ค. 66 - 30 ม.ค. 66
27 ม.ค. 66 - 31 ม.ค. 66
28 ม.ค. 66 - 1 ก.พ. 66
29 ม.ค. 66 - 2 ก.พ. 66
30 ม.ค. 66 - 3 ก.พ. 66
31 ม.ค. 66 - 4 ก.พ. 66
1 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 66
2 ก.พ. 66 - 6 ก.พ. 66
3 ก.พ. 66 - 7 ก.พ. 66
4 ก.พ. 66 - 8 ก.พ. 66
5 ก.พ. 66 - 9 ก.พ. 66
6 ก.พ. 66 - 10 ก.พ. 66
7 ก.พ. 66 - 11 ก.พ. 66
8 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
9 ก.พ. 66 - 13 ก.พ. 66
10 ก.พ. 66 - 14 ก.พ. 66
11 ก.พ. 66 - 15 ก.พ. 66
12 ก.พ. 66 - 16 ก.พ. 66
13 ก.พ. 66 - 17 ก.พ. 66
14 ก.พ. 66 - 18 ก.พ. 66
15 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
16 ก.พ. 66 - 20 ก.พ. 66
17 ก.พ. 66 - 21 ก.พ. 66
18 ก.พ. 66 - 22 ก.พ. 66
19 ก.พ. 66 - 23 ก.พ. 66
20 ก.พ. 66 - 24 ก.พ. 66
21 ก.พ. 66 - 25 ก.พ. 66
22 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
23 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66
24 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66
25 ก.พ. 66 - 1 มี.ค. 66
26 ก.พ. 66 - 2 มี.ค. 66
27 ก.พ. 66 - 3 มี.ค. 66
28 ก.พ. 66 - 4 มี.ค. 66
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Jeju Air
เริ่มต้น 17,999 บาท ดูรายละเอียด

HAPPY KOREA รอเธอกลับมา

รหัสสินค้า RYRK220262
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
5 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65
12 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65
19 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65
26 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65
2 พ.ย. 65 - 6 พ.ย. 65
9 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65
16 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65
23 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65
30 พ.ย. 65 - 4 ธ.ค. 65
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Asiana Airlines
เริ่มต้น 25,999 บาท ดูรายละเอียด

เที่ยวเกาหลี ทัวร์โซล 2019

รักยิ้มทัวร์ ขอนำเสนอ ทัวร์เกาหลี เที่ยวโซล ทัวร์โซล เป็นเมืองหลวงขอเกาหลีใต้มาหลายร้อยปี มีประชากรประมาณ 10ล้านคน พอๆกับกรุงเทพมหานคร ของเรานั้นเอง กรุงโซล เป็นศูนย์กลางขนาดใหญ่ทางเศรษฐกืจ แฟชั่น ของเกาหลีใต้ เพราะเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ ของซัมซุง, แอลจี เอสเค, กรุ๊ป เกีย มอเตอร์ อีกทั้งยังมีแหล่งช็อปปิ้ง ขนาดใหญ่ที่สุดในเกาหลี มยองดง หรือที่คนไทยเรียกกันติดปากว่า เมียงดง ถ้าอยากได้ของแบรนด์เนมระดับโลกก็มีที่ ตลาดนัมแดมุม หรือจะ เที่ยวตลาด ทางด้านศิลปะวัฒนธรรม ก็คงไม่พ้น อินซาดง
สถานที่เที่ยวในโซลมีหลากลาย ไม่ว่าจะเป็น พระราชวังเคียงบก, พระราชวังชางด๊อก, หมู่บ้านโบราณบุกชน เป้นต้น

“ เรื่องทัวร์ เรื่องเที่ยว นึกถึง รักยิ้มทัวร์ ”

คำที่เกี่ยวข้อง : ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี ไปเกาหลี ทัวร์ต่างประเทศ ทริปเกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก ทัวร์เกาหลี ราคาพิเศษ ทัวร์เกาหลี ราคาประหยัด ทัวร์เกาหลี โซล ราคาถูก