ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว วัดอาซากุสะ ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท นิกโก้ ศาลเจ้าโทโชกุ สะพานชินเคียว 5วัน3คืน บินไทยไลอ้อนแอร์(SL)

รหัสสินค้า RYRK192582
 • schedule
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • local_hotel
  พักโรงแรม 3 ดาว
 • filter_vintage
  ไฮไลต์ วัดอาซากุสะ,ถนนนาคามิเซ,ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี,กระเช้าคาจิ คาจิ,หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค ,อาบน้ำแร่ธรรมชาติ,ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท,พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว,นิกโก้,ศาลเจ้าโทโชกุ,สะพานชินเคียว,ทะเลสาบชูเซนจิ ,น้ำตกเคง่อน
 • local_dining
  อาหารจานเด่น พิเศษ ขาปูยักษ์
 • pin_drop
  สถานที่เที่ยวและช๊อป ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี,ช้อปปิ้งชินจูกุ,ช้อปปิ้งอิออน

เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว วัดอาซากุสะ ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท นิกโก้ ศาลเจ้าโทโชกุ สะพานชินเคียว 5วัน3คืน บินไทยไลอ้อนแอร์(SL)

รหัสสินค้า RYRK192582
 • schedule
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • local_hotel
  พักโรงแรม 3 ดาว
 • filter_vintage
  ไฮไลต์ วัดอาซากุสะ,ถนนนาคามิเซ,ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี,กระเช้าคาจิ คาจิ,หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค ,อาบน้ำแร่ธรรมชาติ,ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท,พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว,นิกโก้,ศาลเจ้าโทโชกุ,สะพานชินเคียว,ทะเลสาบชูเซนจิ ,น้ำตกเคง่อน
 • local_dining
  อาหารจานเด่น พิเศษ ขาปูยักษ์
 • pin_drop
  สถานที่เที่ยวและช๊อป ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี,ช้อปปิ้งชินจูกุ,ช้อปปิ้งอิออน
SOLD OUT

eventช่วงเวลาเดินทาง

ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 1 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62 24,999 32,999 แสดง เปิดจอง 35 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
32,999 24,999 24,999 24,999
event 2 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 62 25,999 33,999 แสดง เปิดจอง 35 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
33,999 25,999 25,999 25,999
event 3 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 29,999 37,999 แสดง เปิดจอง 35 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
37,999 29,999 29,999 29,999
event 4 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 29,999 37,999 แสดง เปิดจอง 35 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
37,999 29,999 29,999 29,999
event 5 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 29,999 37,999 แสดง เปิดจอง 35 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
37,999 29,999 29,999 29,999
event 6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 29,999 37,999 แสดง เปิดจอง 35 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
37,999 29,999 29,999 29,999
event 7 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 29,999 37,999 แสดง เปิดจอง 35 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
37,999 29,999 29,999 29,999
event 8 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 25,999 33,999 แสดง เปิดจอง 35 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
33,999 25,999 25,999 25,999
event 9 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 25,999 33,999 แสดง เปิดจอง 35 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
33,999 25,999 25,999 25,999
event 10 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 24,999 32,999 แสดง เปิดจอง 35 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
32,999 24,999 24,999 24,999
event 11 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 25,999 33,999 แสดง เปิดจอง 35 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
33,999 25,999 25,999 25,999
event 12 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 25,999 33,999 แสดง เปิดจอง 35 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
33,999 25,999 25,999 25,999
event 13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 25,999 33,999 แสดง เปิดจอง 35 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
33,999 25,999 25,999 25,999
event 14 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 25,999 33,999 แสดง เปิดจอง 35 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
33,999 25,999 25,999 25,999
event 15 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 24,999 32,999 แสดง เปิดจอง 35 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
32,999 24,999 24,999 24,999
event 17 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 24,999 32,999 แสดง เปิดจอง 35 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
32,999 24,999 24,999 24,999
event 18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 25,999 33,999 แสดง เปิดจอง 35 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
33,999 25,999 25,999 25,999
event 19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 25,999 33,999 แสดง เปิดจอง 35 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
33,999 25,999 25,999 25,999
event 20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 25,999 33,999 แสดง เปิดจอง 35 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
33,999 25,999 25,999 25,999
event 21 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 25,999 33,999 แสดง เปิดจอง 35 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
33,999 25,999 25,999 25,999
event 22 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 25,999 33,999 แสดง เปิดจอง 35 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
33,999 25,999 25,999 25,999
event 23 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62 27,999 35,999 แสดง เปิดจอง 35 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
35,999 27,999 27,999 27,999
event 24 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 27,999 35,999 แสดง เปิดจอง 35 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
35,999 27,999 27,999 27,999
event 25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 27,999 35,999 แสดง เปิดจอง 35 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
35,999 27,999 27,999 27,999
event 26 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 35,999 43,999 แสดง เปิดจอง 35 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
43,999 35,999 35,999 35,999
event 27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 35,999 43,999 แสดง เปิดจอง 35 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
43,999 35,999 35,999 35,999
event 28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 35,999 43,999 แสดง เปิดจอง 35 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
43,999 35,999 35,999 35,999
event 29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 35,999 43,999 แสดง เปิดจอง 35 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
43,999 35,999 35,999 35,999
event 30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 35,999 43,999 แสดง เปิดจอง 35 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
43,999 35,999 35,999 35,999
event 31 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 31,999 39,999 แสดง เปิดจอง 35 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
39,999 31,999 31,999 31,999
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์