ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ ภูเขาไฟฟูจิ น้ำตกเคะงอน แช่ออนเซ็น 5วัน 3คืน บินสายการบิน THAI LION AIR (SL)

รหัสสินค้า RYRK192392
 • schedule
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • local_hotel
  พักโรงแรม 4 ดาว
 • filter_vintage
  ไฮไลต์ วัดอาซากุสะ,วนอุทยานฮาโกเน่,ล่องเรือโจรสลัด,อาบน้ำแร่เช่ออนเซ็น,ภูเขาไฟฟูจิ,สะพานแดงชินเคียว
 • local_dining
  อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
 • pin_drop
  สถานที่เที่ยวและช๊อป วัดอาซากุส,ถนนนากามิเซะ,วนอุทยานฮาโกเน่,ผ่านชมโตเกียวสกายทรี,ล่องเรือโจรสลัด,อาบน้ำแร่เช่ออนเซ็น,ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5),ศาลเจ้าโคมิทาเกะ,ศูนย์วัฒนะธรรมชงชา,โอไดบะ,ไดเวอร์ซิตี้,นิกโก้,ทะเลสาบชูเซนจิ,น้ำตกเคะงอน,สะพานแดงชินเคียว,ศาลเจ้าโทโชกุ,อิออนมอลล์

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ ภูเขาไฟฟูจิ น้ำตกเคะงอน แช่ออนเซ็น 5วัน 3คืน บินสายการบิน THAI LION AIR (SL)

รหัสสินค้า RYRK192392
 • schedule
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • local_hotel
  พักโรงแรม 4 ดาว
 • filter_vintage
  ไฮไลต์ วัดอาซากุสะ,วนอุทยานฮาโกเน่,ล่องเรือโจรสลัด,อาบน้ำแร่เช่ออนเซ็น,ภูเขาไฟฟูจิ,สะพานแดงชินเคียว
 • local_dining
  อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
 • pin_drop
  สถานที่เที่ยวและช๊อป วัดอาซากุส,ถนนนากามิเซะ,วนอุทยานฮาโกเน่,ผ่านชมโตเกียวสกายทรี,ล่องเรือโจรสลัด,อาบน้ำแร่เช่ออนเซ็น,ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5),ศาลเจ้าโคมิทาเกะ,ศูนย์วัฒนะธรรมชงชา,โอไดบะ,ไดเวอร์ซิตี้,นิกโก้,ทะเลสาบชูเซนจิ,น้ำตกเคะงอน,สะพานแดงชินเคียว,ศาลเจ้าโทโชกุ,อิออนมอลล์
SOLD OUT

eventช่วงเวลาเดินทาง

ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 21 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 24,999 32,899 แสดง เปิดจอง 34 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
32,899 24,999 24,999 -
event 24 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 24,999 32,899 แสดง เปิดจอง 34 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
32,899 24,999 24,999 -
event 30 มี.ค. 63 - 3 เม.ย. 63 24,999 32,899 แสดง เปิดจอง 34 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
32,899 24,999 24,999 -
event 1 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63 27,999 35,899 แสดง เปิดจอง 34 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
35,899 27,999 27,999 -
event 2 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 31,999 39,899 แสดง เปิดจอง 34 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
39,899 31,999 31,999 -
event 3 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63 31,999 39,899 แสดง เปิดจอง 34 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
39,899 31,999 31,999 -
event 4 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63 30,999 38,899 แสดง เปิดจอง 34 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
38,899 30,999 30,999 -
event 6 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63 27,999 35,899 แสดง เปิดจอง 34 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
35,899 27,999 27,999 -
event 7 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63 27,999 35,899 แสดง เปิดจอง 34 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
35,899 27,999 27,999 -
event 8 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 27,999 35,899 แสดง เปิดจอง 34 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
35,899 27,999 27,999 -
event 9 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 31,999 39,899 แสดง เปิดจอง 34 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
39,899 31,999 31,999 -
event 12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 30,999 38,899 แสดง เปิดจอง 34 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
38,899 30,999 30,999 -
event 13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 30,999 38,899 แสดง เปิดจอง 34 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
38,899 30,999 30,999 -
event 14 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 27,999 35,899 แสดง เปิดจอง 34 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
35,899 27,999 27,999 -
event 15 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 27,999 35,899 แสดง เปิดจอง 34 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
35,899 27,999 27,999 -
event 16 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 25,999 33,899 แสดง เปิดจอง 34 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
33,899 25,999 25,999 -
event 17 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 23,999 31,899 แสดง เปิดจอง 34 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
31,899 23,999 23,999 -
event 18 เม.ย. 63 - 22 เม.ย. 63 22,999 30,899 แสดง เปิดจอง 34 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
30,899 22,999 22,999 -
event 21 เม.ย. 63 - 25 เม.ย. 63 22,999 30,899 แสดง เปิดจอง 34 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
30,899 22,999 22,999 -
event 22 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 23,999 31,899 แสดง เปิดจอง 34 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
31,899 23,999 23,999 -
event 23 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 23,999 31,899 แสดง เปิดจอง 34 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
31,899 23,999 23,999 -
event 24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 23,999 31,899 แสดง เปิดจอง 34 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
31,899 23,999 23,999 -
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์