ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ กระเช้านองปิง ช้อปปิ้ง ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย ไหว้พระ วัดแชกงหมิว หาดรีพัลส์เบย์ โปรโมชั่น ราคาพิเศษ 2561

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

พบโปรแกรม ทัวร์ฮ่องกง จำนวน 227 ช่วงเวลาเดินทาง ใน 27 รายการ

Loading...

เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น พัก 4 ดาว โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ (EK )

รหัสสินค้า RYRK180889
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
23 ส.ค. 61 - 25 ส.ค. 61
30 ส.ค. 61 - 1 ก.ย. 61
Emirates Airlines
เริ่มต้น 8,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 2 วัน 1 คืน (HX)

รหัสสินค้า RYRK181088
schedule
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
25 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
1 ก.ย. 61 - 2 ก.ย. 61
8 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
15 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
22 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
14 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61
27 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Hong Kong Airlines
เริ่มต้น 9,888 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง พระใหญ่นองปิง 360 องศา เซินเจิ้น 4วัน 2คืน บินฮ่องกงแอร์ไลน์ HX

รหัสสินค้า RYRK160380
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
23 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
25 ส.ค. 61 - 28 ส.ค. 61
26 ส.ค. 61 - 29 ส.ค. 61
30 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61
1 ก.ย. 61 - 4 ก.ย. 61
2 ก.ย. 61 - 5 ก.ย. 61
6 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
8 ก.ย. 61 - 11 ก.ย. 61
9 ก.ย. 61 - 12 ก.ย. 61
13 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
15 ก.ย. 61 - 18 ก.ย. 61
16 ก.ย. 61 - 19 ก.ย. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Hong Kong Airlines
เริ่มต้น 9,999 บาท ดูรายละเอียด

เที่ยวฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า อ่าวรีพลัสเบย์ โบสถ์เซนต์ปอล (นอนฮ่องกง 2 คืนเต็ม) 3D2N (NX)

รหัสสินค้า RYRK180916
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
30 ส.ค. 61 - 1 ก.ย. 61
6 ก.ย. 61 - 8 ก.ย. 61
9 ก.ย. 61 - 11 ก.ย. 61
20 ก.ย. 61 - 22 ก.ย. 61
23 ก.ย. 61 - 25 ก.ย. 61
Air Macau
เริ่มต้น 10,899 บาท ดูรายละเอียด

ทัวฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา เซินเจิ้น วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว 3 วัน 2 คืน บินแอร์เอเซีย (FD)

รหัสสินค้า RYRK180308
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
24 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
25 ส.ค. 61 - 27 ส.ค. 61
30 ส.ค. 61 - 1 ก.ย. 61
1 ก.ย. 61 - 3 ก.ย. 61
7 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
8 ก.ย. 61 - 10 ก.ย. 61
14 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
15 ก.ย. 61 - 17 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
22 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61
28 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
29 ก.ย. 61 - 1 ต.ค. 61
5 ต.ค. 61 - 7 ต.ค. 61
6 ต.ค. 61 - 8 ต.ค. 61
12 ต.ค. 61 - 14 ต.ค. 61
13 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
20 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61
21 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
27 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 10,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เซิ่นเจิ้น 4วัน 2คืน บินฮ่องกงแอร์ไลน์(HX)

รหัสสินค้า RYRK180384
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
23 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
25 ส.ค. 61 - 28 ส.ค. 61
26 ส.ค. 61 - 29 ส.ค. 61
30 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61
1 ก.ย. 61 - 4 ก.ย. 61
2 ก.ย. 61 - 5 ก.ย. 61
6 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
8 ก.ย. 61 - 11 ก.ย. 61
9 ก.ย. 61 - 12 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61 - 15 ก.ย. 61
13 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
16 ก.ย. 61 - 19 ก.ย. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Hong Kong Airlines
เริ่มต้น 11,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (CX)

รหัสสินค้า RYRK181087
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
24 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
30 ส.ค. 61 - 1 ก.ย. 61
13 ก.ย. 61 - 15 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61 - 29 ก.ย. 61
5 ต.ค. 61 - 7 ต.ค. 61
11 ต.ค. 61 - 13 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Cathay Pacific
เริ่มต้น 12,555 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง ช้อปปิ้งนาธาน บินหรู อยู่สบาย 3วัน 2คืน บินเอมิเรตส์ EK

รหัสสินค้า RYRK172211
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
30 ส.ค. 61 - 1 ก.ย. 61
9 ก.ย. 61 - 11 ก.ย. 61
15 ก.ย. 61 - 17 ก.ย. 61
16 ก.ย. 61 - 18 ก.ย. 61
Emirates Airlines
เริ่มต้น 12,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น แถมฟรี กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน (CX)

รหัสสินค้า RYRK180893
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
25 ส.ค. 61 - 27 ส.ค. 61
1 ก.ย. 61 - 3 ก.ย. 61
8 ก.ย. 61 - 10 ก.ย. 61
13 ก.ย. 61 - 15 ก.ย. 61
20 ก.ย. 61 - 22 ก.ย. 61
4 ต.ค. 61 - 6 ต.ค. 61
6 ต.ค. 61 - 8 ต.ค. 61
11 ต.ค. 61 - 13 ต.ค. 61
18 ต.ค. 61 - 20 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Cathay Pacific
เริ่มต้น 12,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง สุดคุ้มครบ 4 เมือง บิน FD

รหัสสินค้า RYRK180970
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
23 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
30 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61
6 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
13 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
20 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
4 ต.ค. 61 - 7 ต.ค. 61
11 ต.ค. 61 - 14 ต.ค. 61
20 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 12,900 บาท ดูรายละเอียด
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 27 โปรแกรม

บทความที่เกี่ยวข้อง: ฮ่องกง