ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ กระเช้านองปิง ช้อปปิ้ง ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย ไหว้พระ วัดแชกงหมิว หาดรีพัลส์เบย์ โปรโมชั่น ราคาพิเศษ 2560

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

พบโปรแกรม ทัวร์ฮ่องกง จำนวน 582 ช่วงเวลาเดินทาง ใน 61 รายการ

Loading...

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน บิน HX

รหัสสินค้า RYRK160251
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
1 พ.ย. 60 - 4 พ.ย. 60
8 พ.ย. 60 - 11 พ.ย. 60
15 พ.ย. 60 - 18 พ.ย. 60
22 พ.ย. 60 - 25 พ.ย. 60
29 พ.ย. 60 - 2 ธ.ค. 60
Hong Kong Airlines
เริ่มต้น 6,969 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า ป๊อปปูล่า สุดคุ้ม 3 วัน 2 คืน บิน FD

รหัสสินค้า RYRK160748
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
27 ต.ค. 60 - 29 ต.ค. 60
3 พ.ย. 60 - 5 พ.ย. 60
10 พ.ย. 60 - 12 พ.ย. 60
12 พ.ย. 60 - 14 พ.ย. 60
17 พ.ย. 60 - 19 พ.ย. 60
19 พ.ย. 60 - 21 พ.ย. 60
24 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60
26 พ.ย. 60 - 28 พ.ย. 60
1 ธ.ค. 60 - 3 ธ.ค. 60
3 ธ.ค. 60 - 5 ธ.ค. 60
8 ธ.ค. 60 - 10 ธ.ค. 60
9 ธ.ค. 60 - 11 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60 - 16 ธ.ค. 60
22 ธ.ค. 60 - 24 ธ.ค. 60
24 ธ.ค. 60 - 26 ธ.ค. 60
30 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61
31 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
1 ม.ค. 61 - 3 ม.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 7,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น ไหว้พระ 4 วัดดัง 4 วัน 2 คืน บิน HX

รหัสสินค้า RYRK160224
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
22 ต.ค. 60 - 25 ต.ค. 60
24 ต.ค. 60 - 27 ต.ค. 60
25 ต.ค. 60 - 28 ต.ค. 60
26 ต.ค. 60 - 29 ต.ค. 60
27 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60
28 ต.ค. 60 - 31 ต.ค. 60
29 ต.ค. 60 - 1 พ.ย. 60
1 พ.ย. 60 - 4 พ.ย. 60
2 พ.ย. 60 - 5 พ.ย. 60
3 พ.ย. 60 - 6 พ.ย. 60
5 พ.ย. 60 - 8 พ.ย. 60
8 พ.ย. 60 - 11 พ.ย. 60
9 พ.ย. 60 - 12 พ.ย. 60
10 พ.ย. 60 - 13 พ.ย. 60
12 พ.ย. 60 - 15 พ.ย. 60
15 พ.ย. 60 - 18 พ.ย. 60
16 พ.ย. 60 - 19 พ.ย. 60
17 พ.ย. 60 - 20 พ.ย. 60
19 พ.ย. 60 - 22 พ.ย. 60
22 พ.ย. 60 - 25 พ.ย. 60
23 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60
24 พ.ย. 60 - 27 พ.ย. 60
26 พ.ย. 60 - 29 พ.ย. 60
29 พ.ย. 60 - 2 ธ.ค. 60
30 พ.ย. 60 - 3 ธ.ค. 60
4 ธ.ค. 60 - 7 ธ.ค. 60
5 ธ.ค. 60 - 8 ธ.ค. 60
6 ธ.ค. 60 - 9 ธ.ค. 60
7 ธ.ค. 60 - 10 ธ.ค. 60
11 ธ.ค. 60 - 14 ธ.ค. 60
13 ธ.ค. 60 - 16 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60 - 17 ธ.ค. 60
15 ธ.ค. 60 - 18 ธ.ค. 60
16 ธ.ค. 60 - 19 ธ.ค. 60
21 ธ.ค. 60 - 24 ธ.ค. 60
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Hong Kong Airlines
เริ่มต้น 7,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ขาเลาะ 3 วัน 2 คืน บิน CX

รหัสสินค้า RYRK171032
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
23 ต.ค. 60 - 25 ต.ค. 60
24 ต.ค. 60 - 26 ต.ค. 60
25 ต.ค. 60 - 27 ต.ค. 60
26 ต.ค. 60 - 28 ต.ค. 60
27 ต.ค. 60 - 29 ต.ค. 60
2 พ.ย. 60 - 4 พ.ย. 60
4 พ.ย. 60 - 6 พ.ย. 60
9 พ.ย. 60 - 11 พ.ย. 60
11 พ.ย. 60 - 13 พ.ย. 60
16 พ.ย. 60 - 18 พ.ย. 60
24 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60
25 พ.ย. 60 - 27 พ.ย. 60
1 ธ.ค. 60 - 3 ธ.ค. 60
3 ธ.ค. 60 - 5 ธ.ค. 60
4 ธ.ค. 60 - 6 ธ.ค. 60
15 ธ.ค. 60 - 17 ธ.ค. 60
16 ธ.ค. 60 - 18 ธ.ค. 60
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Cathay Pacific
เริ่มต้น 8,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3 วัน 2 คืน บิน HX

รหัสสินค้า RYRK171947
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
10 พ.ย. 60 - 12 พ.ย. 60
24 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60
15 ธ.ค. 60 - 17 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60
30 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61
5 ม.ค. 61 - 7 ม.ค. 61
12 ม.ค. 61 - 14 ม.ค. 61
19 ม.ค. 61 - 21 ม.ค. 61
26 ม.ค. 61 - 28 ม.ค. 61
2 ก.พ. 61 - 4 ก.พ. 61
2 มี.ค. 61 - 4 มี.ค. 61
9 มี.ค. 61 - 11 มี.ค. 61
16 มี.ค. 61 - 18 มี.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Hong Kong Airlines
เริ่มต้น 9,799 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน บิน Emirate Airline EK

รหัสสินค้า RYRK160849
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
22 ต.ค. 60 - 24 ต.ค. 60
Emirates Airlines
เริ่มต้น 9,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ 3 วัน 2 คืน บิน KQ

รหัสสินค้า RYRK160012
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
26 ต.ค. 60 - 28 ต.ค. 60
Kenya Airways
เริ่มต้น 9,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน บินCX

รหัสสินค้า RYRK160358
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
10 พ.ย. 60 - 12 พ.ย. 60
2 ธ.ค. 60 - 4 ธ.ค. 60
9 ธ.ค. 60 - 11 ธ.ค. 60
15 ธ.ค. 60 - 17 ธ.ค. 60
16 ธ.ค. 60 - 18 ธ.ค. 60
6 ม.ค. 61 - 8 ม.ค. 61
13 ม.ค. 61 - 15 ม.ค. 61
3 ก.พ. 61 - 5 ก.พ. 61
17 มี.ค. 61 - 19 มี.ค. 61
24 มี.ค. 61 - 26 มี.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Cathay Pacific
เริ่มต้น 9,999 บาท ดูรายละเอียด

เที่ยวฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า (ขึ้นลิฟ หอไอเฟล) 4D3N บิน EK

รหัสสินค้า RYRK160795
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
25 ต.ค. 60 - 28 ต.ค. 60
1 พ.ย. 60 - 4 พ.ย. 60
8 พ.ย. 60 - 11 พ.ย. 60
15 พ.ย. 60 - 18 พ.ย. 60
22 พ.ย. 60 - 25 พ.ย. 60
Emirates Airlines
เริ่มต้น 9,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ พัก 4 ดาว บิน RJ

รหัสสินค้า RYRK170920
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
26 ต.ค. 60 - 28 ต.ค. 60
2 พ.ย. 60 - 4 พ.ย. 60
Royal Jordanian
เริ่มต้น 9,999 บาท ดูรายละเอียด
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 61 โปรแกรม