สโลวาเกีย

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

พบโปรแกรม สโลวาเกีย จำนวน 24 ช่วงเวลาเดินทาง ใน 8 รายการ

Loading...

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปตะวันออก เชก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 7วัน 4คืน บิน (EK)

รหัสสินค้า RYRK171695
schedule
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
27 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
19 ก.พ. 61 - 25 ก.พ. 61
26 ก.พ. 61 - 4 มี.ค. 61
12 มี.ค. 61 - 18 มี.ค. 61
26 มี.ค. 61 - 1 เม.ย. 61
Emirates Airlines
เริ่มต้น 39,991 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 คืน บิน BR

รหัสสินค้า RYRK172368
schedule
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
19 ก.พ. 61 - 26 ก.พ. 61
12 มี.ค. 61 - 19 มี.ค. 61
EVA Air
เริ่มต้น 46,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป เยอรมนี [เบอร์ลิน] เช็ก สโลวัค ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน

รหัสสินค้า RYRK170953
schedule
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
30 ธ.ค. 60 - 7 ม.ค. 61
16 ก.พ. 61 - 24 ก.พ. 61
25 ก.พ. 61 - 5 มี.ค. 61
6 มี.ค. 61 - 14 มี.ค. 61
20 มี.ค. 61 - 28 มี.ค. 61
27 มี.ค. 61 - 4 เม.ย. 61
Emirates Airlines
เริ่มต้น 49,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ออสเตรีย เยอรมนี เชค สโลวัค ฮังการี 9วัน6คืน บิน BR

รหัสสินค้า RYRK170955
schedule
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
23 ม.ค. 61 - 31 ม.ค. 61
27 มี.ค. 61 - 4 เม.ย. 61
EVA Air
เริ่มต้น 53,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี ปราสาทนอยชวานสไตน์ 9 วัน 6 คืน บิน TG

รหัสสินค้า RYRK172051
schedule
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
17 ธ.ค. 60 - 25 ธ.ค. 60
23 ธ.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60
Thai Airways
เริ่มต้น 54,500 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน บินTG

รหัสสินค้า RYRK172045
schedule
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
20 ม.ค. 61 - 29 ม.ค. 61
3 ก.พ. 61 - 12 ก.พ. 61
17 มี.ค. 61 - 26 มี.ค. 61
Thai Airways
เริ่มต้น 55,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชค พระราชวังเชินบรุนน์ 9 วัน 6 คืน บินTG

รหัสสินค้า RYRK172080
schedule
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
25 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
26 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61
28 ธ.ค. 60 - 5 ม.ค. 61
Thai Airways
เริ่มต้น 69,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรป เที่ยวแกรนด์ยุโรปตะวันออก INSIGHT GRAND EASTERN EUROPE 10D สายการบินไทย (TG)

รหัสสินค้า RYRK170212
schedule
ระยะเวลา 10 วัน 8 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
26 ธ.ค. 60 - 4 ม.ค. 61
Thai Airways
เริ่มต้น 106,500 บาท ดูรายละเอียด