เวลส์

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

พบโปรแกรม เวลส์ จำนวน 32 ช่วงเวลาเดินทาง ใน 9 รายการ

Loading...

ทัวร์อังกฤษ, เที่ยวอังกฤษ, อังกฤษ-เวลส์ 7วัน 4คืน MH

รหัสสินค้า RYRK171089
schedule
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
5 ต.ค. 60 - 11 ต.ค. 60
22 ต.ค. 60 - 28 ต.ค. 60
5 พ.ย. 60 - 11 พ.ย. 60
29 ธ.ค. 60 - 4 ม.ค. 61
Malaysia Airlines
เริ่มต้น 44,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์อังกฤษ เวลล์ Easy Great Britain (GB) 7วัน4คืน

รหัสสินค้า RYRK170898
schedule
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
10 พ.ย. 60 - 16 พ.ย. 60
17 พ.ย. 60 - 23 พ.ย. 60
Thai Airways
เริ่มต้น 49,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรป ทัวร์สกอตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 8วัน5คืน บินEY

รหัสสินค้า RYRK171056
schedule
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
16 ก.ย. 60 - 23 ก.ย. 60
18 ต.ค. 60 - 25 ต.ค. 60
Etihad Airways
เริ่มต้น 51,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์อังกฤษ เที่ยวอังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 8 วัน 5 คืน

รหัสสินค้า RYRK170960
schedule
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
6 ก.ย. 60 - 13 ก.ย. 60
4 ต.ค. 60 - 11 ต.ค. 60
18 ต.ค. 60 - 25 ต.ค. 60
15 พ.ย. 60 - 22 พ.ย. 60
28 พ.ย. 60 - 5 ธ.ค. 60
6 ธ.ค. 60 - 13 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60 - 4 ม.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Emirates Airlines
เริ่มต้น 53,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์ 8วัน5คืน บิน EK

รหัสสินค้า RYRK171611
schedule
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
7 ต.ค. 60 - 14 ต.ค. 60
21 ต.ค. 60 - 28 ต.ค. 60
3 ธ.ค. 60 - 10 ธ.ค. 60
30 ธ.ค. 60 - 6 ม.ค. 61
Emirates Airlines
เริ่มต้น 53,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์สกอตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 8 วัน 5 คืน

รหัสสินค้า RYRK170959
schedule
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
12 ก.ย. 60 - 19 ก.ย. 60
19 ก.ย. 60 - 26 ก.ย. 60
Qatar Airways
เริ่มต้น 54,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์อังกฤษ เที่ยวอังกฤษ อังกฤษ ลอนดอน เวลล์ แมนเชสเตอร์ 8 วัน 5 คืน EK

รหัสสินค้า RYRK170956
schedule
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
13 ก.ย. 60 - 20 ก.ย. 60
4 ต.ค. 60 - 11 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60 - 24 ต.ค. 60
Emirates Airlines
เริ่มต้น 55,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์สก็อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ แมนเชสเตอร์ 9วัน6คืน บิน EK

รหัสสินค้า RYRK170128
schedule
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
30 ส.ค. 60 - 7 ก.ย. 60
15 ก.ย. 60 - 23 ก.ย. 60
16 ต.ค. 60 - 24 ต.ค. 60
20 ต.ค. 60 - 28 ต.ค. 60
3 พ.ย. 60 - 11 พ.ย. 60
1 ธ.ค. 60 - 9 ธ.ค. 60
4 ธ.ค. 60 - 12 ธ.ค. 60
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Emirates Airlines
เริ่มต้น 59,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์อังกฤษ เที่ยวอังกฤษ LONDON CARDIFF 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

รหัสสินค้า RYRK171832
schedule
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
25 ธ.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60
Thai Airways
เริ่มต้น 68,900 บาท ดูรายละเอียด