ทัวร์ดูไบ

ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี เบิร์จ คาลิฟา หมู่เกาะต้นปาล์ม เบิร์จอัลอาหรับ ตึกเรือใบ ทะเลทราย โปรโมชั่น ราคาพิเศษ 2560

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

พบโปรแกรม ทัวร์ดูไบ จำนวน 31 ช่วงเวลาเดินทาง ใน 6 รายการ

Loading...

ทัวร์ดูไบ เที่ยวดูไบ อาบูดาบี เบิร์จคาลิฟา 5วัน3คืน บิน EK

รหัสสินค้า RYRK172030
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
19 ม.ค. 61 - 23 ม.ค. 61
2 ก.พ. 61 - 6 ก.พ. 61
17 ก.พ. 61 - 21 ก.พ. 61
23 ก.พ. 61 - 27 ก.พ. 61
1 มี.ค. 61 - 5 มี.ค. 61
9 มี.ค. 61 - 13 มี.ค. 61
16 มี.ค. 61 - 20 มี.ค. 61
23 มี.ค. 61 - 27 มี.ค. 61
30 มี.ค. 61 - 3 เม.ย. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Emirates Airlines
เริ่มต้น 31,911 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ดูไบ ทัวร์อบูดาบี NewYear GoGo 5 วัน 3 คืน บินศรีลังกาแอร์ไลน์

รหัสสินค้า RYRK172435
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
30 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61
SriLankan Airlines
เริ่มต้น 34,888 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ดูไบ เที่ยวดูไบ อาบูดาบี เคาต์ดาว์น ปีใหม่ COUNTDOWN 2018 5 วัน 3 คืน บิน EK

รหัสสินค้า RYRK160776
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
19 ม.ค. 61 - 23 ม.ค. 61
2 ก.พ. 61 - 6 ก.พ. 61
17 ก.พ. 61 - 21 ก.พ. 61
23 ก.พ. 61 - 27 ก.พ. 61
1 มี.ค. 61 - 5 มี.ค. 61
9 มี.ค. 61 - 13 มี.ค. 61
16 มี.ค. 61 - 20 มี.ค. 61
23 มี.ค. 61 - 27 มี.ค. 61
30 มี.ค. 61 - 3 เม.ย. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Emirates Airlines
เริ่มต้น 38,811 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ดูไบ เที่ยวดูไบ ตึกเบิร์จคาริฟา พิพิธภัณฑ์ดูไบ 5วัน3คืน บิน TG

รหัสสินค้า RYRK172145
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
27 ธ.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
30 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61
31 ธ.ค. 60 - 4 ม.ค. 61
17 ม.ค. 61 - 21 ม.ค. 61
21 ม.ค. 61 - 25 ม.ค. 61
1 มี.ค. 61 - 5 มี.ค. 61
28 มี.ค. 61 - 1 เม.ย. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Airways
เริ่มต้น 39,888 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ดูไบ อบูดาบี NewYear Visit in Dobai 5 วัน 3 คืน บินเอทิฮัด EY

รหัสสินค้า RYRK172432
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
30 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61
Etihad Airways
เริ่มต้น 40,555 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ดูไบ เที่ยวดูไบ อาบูดาบี 5 วัน 3 คืน บิน TG (ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา)

รหัสสินค้า RYRK160502
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
29 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
30 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61
31 ธ.ค. 60 - 4 ม.ค. 61
Thai Airways
เริ่มต้น 46,999 บาท ดูรายละเอียด