จางเจียเจี้ย

เที่ยวจางเจียเจี้ย ประตูสู่หุบเขาอวตาร โปรโมชั่น ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ราคาพิเศษ ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก 2561

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

พบโปรแกรม จางเจียเจี้ย จำนวน 127 ช่วงเวลาเดินทาง ใน 14 รายการ

Loading...

ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว เขาเทียนเหมินซาน พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คืน บินแอร์เอเชีย (FD)

รหัสสินค้า RYRK180025
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 5 ดาว
24 มี.ค. 61 - 27 มี.ค. 61
29 มี.ค. 61 - 1 เม.ย. 61
31 มี.ค. 61 - 3 เม.ย. 61
5 เม.ย. 61 - 8 เม.ย. 61
7 เม.ย. 61 - 10 เม.ย. 61
14 เม.ย. 61 - 17 เม.ย. 61
15 เม.ย. 61 - 18 เม.ย. 61
19 เม.ย. 61 - 22 เม.ย. 61
21 เม.ย. 61 - 24 เม.ย. 61
26 เม.ย. 61 - 29 เม.ย. 61
3 พ.ค. 61 - 6 พ.ค. 61
5 พ.ค. 61 - 8 พ.ค. 61
10 พ.ค. 61 - 13 พ.ค. 61
12 พ.ค. 61 - 15 พ.ค. 61
17 พ.ค. 61 - 20 พ.ค. 61
19 พ.ค. 61 - 22 พ.ค. 61
24 พ.ค. 61 - 27 พ.ค. 61
26 พ.ค. 61 - 29 พ.ค. 61
2 มิ.ย. 61 - 5 มิ.ย. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 11,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เขาอวตาร สะพานใต้หล้า 4วัน3คืน สายการบินไทยสมายด์

รหัสสินค้า RYRK172531
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
22 มี.ค. 61 - 25 มี.ค. 61
24 มี.ค. 61 - 27 มี.ค. 61
31 มี.ค. 61 - 3 เม.ย. 61
12 เม.ย. 61 - 15 เม.ย. 61
13 เม.ย. 61 - 16 เม.ย. 61
14 เม.ย. 61 - 17 เม.ย. 61
19 เม.ย. 61 - 22 เม.ย. 61
21 เม.ย. 61 - 24 เม.ย. 61
26 เม.ย. 61 - 29 เม.ย. 61
5 พ.ค. 61 - 8 พ.ค. 61
10 พ.ค. 61 - 13 พ.ค. 61
14 มิ.ย. 61 - 17 มิ.ย. 61
23 มิ.ย. 61 - 26 มิ.ย. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Smile Airways
เริ่มต้น 12,899 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว เมืองโบราณฟ่งหวง ล่องเรือถัวเจียง 4 วัน 3 คืน บินแอร์เอเชีย (FD)

รหัสสินค้า RYRK180027
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 5 ดาว
7 เม.ย. 61 - 10 เม.ย. 61
21 เม.ย. 61 - 24 เม.ย. 61
10 พ.ค. 61 - 13 พ.ค. 61
24 พ.ค. 61 - 27 พ.ค. 61
Thai AirAsia
เริ่มต้น 13,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง สะพานแก้ว ประตูสวรรค์ 5 วัน 4 คืน (WE)

รหัสสินค้า RYRK180344
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
31 มี.ค. 61 - 4 เม.ย. 61
4 เม.ย. 61 - 8 เม.ย. 61
27 เม.ย. 61 - 1 พ.ค. 61
4 พ.ค. 61 - 8 พ.ค. 61
12 พ.ค. 61 - 16 พ.ค. 61
19 พ.ค. 61 - 23 พ.ค. 61
Thai Smile Airways
เริ่มต้น 14,899 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย

รหัสสินค้า RYRK172606
schedule
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
21 มี.ค. 61 - 26 มี.ค. 61
23 มี.ค. 61 - 28 มี.ค. 61
28 มี.ค. 61 - 2 เม.ย. 61
30 มี.ค. 61 - 4 เม.ย. 61
4 เม.ย. 61 - 9 เม.ย. 61
6 เม.ย. 61 - 11 เม.ย. 61
18 เม.ย. 61 - 23 เม.ย. 61
20 เม.ย. 61 - 25 เม.ย. 61
25 เม.ย. 61 - 30 เม.ย. 61
4 พ.ค. 61 - 9 พ.ค. 61
9 พ.ค. 61 - 14 พ.ค. 61
11 พ.ค. 61 - 16 พ.ค. 61
16 พ.ค. 61 - 21 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61 - 23 พ.ค. 61
23 พ.ค. 61 - 28 พ.ค. 61
25 พ.ค. 61 - 30 พ.ค. 61
30 พ.ค. 61 - 4 มิ.ย. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 15,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ียวจีน เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว เขาอวตาร อุทยานอู่หลิงหยวน (พัก รร. 4 ดาว) 5 วัน 4 คืน บินไทยสมายล์ (WE)

รหัสสินค้า RYRK180234
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
23 มี.ค. 61 - 27 มี.ค. 61
30 มี.ค. 61 - 3 เม.ย. 61
10 เม.ย. 61 - 14 เม.ย. 61
15 เม.ย. 61 - 19 เม.ย. 61
11 พ.ค. 61 - 15 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61 - 22 พ.ค. 61
8 มิ.ย. 61 - 12 มิ.ย. 61
15 มิ.ย. 61 - 19 มิ.ย. 61
22 มิ.ย. 61 - 26 มิ.ย. 61
27 มิ.ย. 61 - 1 ก.ค. 61
29 มิ.ย. 61 - 3 ก.ค. 61
6 ก.ค. 61 - 10 ก.ค. 61
13 ก.ค. 61 - 17 ก.ค. 61
20 ก.ค. 61 - 24 ก.ค. 61
26 ก.ค. 61 - 30 ก.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Smile Airways
เริ่มต้น 16,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวจีนครบสูตร จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เขาอวตาร ประตูสวรรค์ 6วัน 5คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)

รหัสสินค้า RYRK180026
schedule
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
4 เม.ย. 61 - 9 เม.ย. 61
6 เม.ย. 61 - 11 เม.ย. 61
18 เม.ย. 61 - 23 เม.ย. 61
20 เม.ย. 61 - 25 เม.ย. 61
25 เม.ย. 61 - 30 เม.ย. 61
4 พ.ค. 61 - 9 พ.ค. 61
9 พ.ค. 61 - 14 พ.ค. 61
11 พ.ค. 61 - 16 พ.ค. 61
16 พ.ค. 61 - 21 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61 - 23 พ.ค. 61
23 พ.ค. 61 - 28 พ.ค. 61
25 พ.ค. 61 - 30 พ.ค. 61
30 พ.ค. 61 - 4 มิ.ย. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 17,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง โชว์จิ้งจอกขาว เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว อุทยานอู่หลิงหยวน เมืองโบราณเฟิ่งหวง (พัก รร. 4 ดาว) 6 วัน 5 คืน บินไทยสมายล์ (WE)

รหัสสินค้า RYRK180233
schedule
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
21 มี.ค. 61 - 26 มี.ค. 61
23 มี.ค. 61 - 28 มี.ค. 61
28 มี.ค. 61 - 2 เม.ย. 61
30 มี.ค. 61 - 4 เม.ย. 61
6 เม.ย. 61 - 11 เม.ย. 61
9 พ.ค. 61 - 14 พ.ค. 61
16 พ.ค. 61 - 21 พ.ค. 61
23 พ.ค. 61 - 28 พ.ค. 61
25 พ.ค. 61 - 30 พ.ค. 61
6 มิ.ย. 61 - 11 มิ.ย. 61
13 มิ.ย. 61 - 18 มิ.ย. 61
13 มิ.ย. 61 - 18 มิ.ย. 61
20 มิ.ย. 61 - 25 มิ.ย. 61
4 ก.ค. 61 - 9 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61 - 16 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61 - 23 ก.ค. 61
25 ก.ค. 61 - 30 ก.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Smile Airways
เริ่มต้น 20,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เมืองโบราณฟ่งหวง จางเจียเจี้ย เขาอวตาร ฉางซา 6 วัน 5 คืน บินไทยสมายล์

รหัสสินค้า RYRK172601
schedule
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
20 มี.ค. 61 - 25 มี.ค. 61
Thai Smile Airways
เริ่มต้น 21,799 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เขาอวตาร จางเจี้ยเจีย พัก 5 ดาว 4วัน3คืน บินไทยสมายล์

รหัสสินค้า RYRK172609
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 5 ดาว
24 มี.ค. 61 - 27 มี.ค. 61
31 มี.ค. 61 - 3 เม.ย. 61
Thai Smile Airways
เริ่มต้น 21,999 บาท ดูรายละเอียด
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 14 โปรแกรม