ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

เที่ยวจีน ทัวร์จีน บินตรง อู่อี๋ซาน อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน เขาเทียนโหยวฟง 4วัน3คืน บินSichuan Airlines (3U)

รหัสสินค้า RYRK191050
 • schedule
  ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • local_hotel
  พักโรงแรม 4 ดาว
 • filter_vintage
  ไฮไลต์ อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน, เขาเทียนโหยวฟง, ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซี, ถนนโบราณราชวงศ์ซ่ง, ผ่านชมวังอู่อี่, แปลงไร่ชาต้าหงเผา, วัดเทียนซิงหย่งเล่อ, เขาหยู่หนี่ฟง(เขานางฟ้า)
 • local_dining
  อาหารจานเด่น อาหารพื้นเมืองอู่อี๋ซาน
 • pin_drop
  สถานที่เที่ยวและช๊อป D1 กรุงเทพฯ-อู่อี๋ซาน (3U8268 : 15.55-20.15) D2 อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน-เขาเทียนโหยวฟง-ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซี-ถนนโบราณราชวงศ์ซ่ง–ผ่านชมวังอู่อี่-ร้านยาจีนถงเหยินถัง-ร้านยางพารา D3 แปลงไร่ชาต้าหงเผา-วัดเทียนซิงหย่งเล่อ-เขาหยู่หนี่ฟง(เขานางฟ้า)-ร้านหยก D4 ร้านใบชา-อู่อี๋ซาน-กรุงเทพฯ (3U8267 : 12.15-15.10)

เที่ยวจีน ทัวร์จีน บินตรง อู่อี๋ซาน อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน เขาเทียนโหยวฟง 4วัน3คืน บินSichuan Airlines (3U)

รหัสสินค้า RYRK191050
 • schedule
  ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • local_hotel
  พักโรงแรม 4 ดาว
 • filter_vintage
  ไฮไลต์ อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน, เขาเทียนโหยวฟง, ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซี, ถนนโบราณราชวงศ์ซ่ง, ผ่านชมวังอู่อี่, แปลงไร่ชาต้าหงเผา, วัดเทียนซิงหย่งเล่อ, เขาหยู่หนี่ฟง(เขานางฟ้า)
 • local_dining
  อาหารจานเด่น อาหารพื้นเมืองอู่อี๋ซาน
 • pin_drop
  สถานที่เที่ยวและช๊อป D1 กรุงเทพฯ-อู่อี๋ซาน (3U8268 : 15.55-20.15) D2 อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน-เขาเทียนโหยวฟง-ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซี-ถนนโบราณราชวงศ์ซ่ง–ผ่านชมวังอู่อี่-ร้านยาจีนถงเหยินถัง-ร้านยางพารา D3 แปลงไร่ชาต้าหงเผา-วัดเทียนซิงหย่งเล่อ-เขาหยู่หนี่ฟง(เขานางฟ้า)-ร้านหยก D4 ร้านใบชา-อู่อี๋ซาน-กรุงเทพฯ (3U8267 : 12.15-15.10)
SOLD OUT

eventช่วงเวลาเดินทาง

ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 31 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 9,999 12,999 แสดง เปิดจอง 20 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
12,999 9,999 13,999 13,999
event 7 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 9,999 12,999 แสดง เปิดจอง 20 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
12,999 9,999 13,999 13,999
event 14 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 9,999 12,999 แสดง เปิดจอง 20 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
12,999 9,999 13,999 13,999
event 21 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 9,999 12,999 แสดง เปิดจอง 20 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
12,999 9,999 13,999 13,999
event 28 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 9,999 12,999 แสดง เปิดจอง 20 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
12,999 9,999 13,999 13,999
event 19 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 9,999 12,999 แสดง เปิดจอง 20 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
12,999 9,999 13,999 13,999
event 2 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 9,999 12,999 แสดง เปิดจอง 20 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
12,999 9,999 13,999 13,999
event 9 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 9,999 12,999 แสดง เปิดจอง 20 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
12,999 9,999 13,999 13,999
event 16 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 9,999 12,999 แสดง เปิดจอง 20 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
12,999 9,999 13,999 13,999
event 23 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 9,999 12,999 แสดง เปิดจอง 20 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
12,999 9,999 13,999 13,999
event 30 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 9,999 12,999 แสดง เปิดจอง 20 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
12,999 9,999 13,999 13,999
event 7 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 10,999 13,999 แสดง เปิดจอง 20 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
13,999 10,999 14,999 14,999
event 14 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 9,999 12,999 แสดง เปิดจอง 20 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
12,999 9,999 13,999 13,999
event 21 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 9,999 12,999 แสดง เปิดจอง 20 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
12,999 9,999 13,999 13,999
event 28 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 11,999 14,999 แสดง เปิดจอง 20 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
14,999 11,999 15,999 15,999
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์