ธิเบต

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

พบโปรแกรม ธิเบต จำนวน 7 ช่วงเวลาเดินทาง ใน 3 รายการ

Loading...

ทัวร์จีน เที่ยวจีน อุทยานย่าติง เมืองตันปา หุบเขาแห่งหญิงงาม หมู่บ้านชาวทิเบต 8 วัน 7 คืน บิน 3U

รหัสสินค้า RYRK171499
schedule
ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
18 ก.ย. 60 - 25 ก.ย. 60
Sichuan Airlines
เริ่มต้น 39,799 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ทิเบต พระราชวังโปตาลา วัดโจคัง 6 วัน 5 คืน บิน 3U

รหัสสินค้า RYRK171530
schedule
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 5 ดาว
17 ก.ย. 60 - 22 ก.ย. 60
15 ต.ค. 60 - 20 ต.ค. 60
Sichuan Airlines
เริ่มต้น 40,799 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวทิเบต พระราชวังโปตาลากง ทะเลสาบหยางหู 6 วัน 5 คืน 3U

รหัสสินค้า RYRK171923
schedule
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 5 ดาว
9 พ.ย. 60 - 14 พ.ย. 60
30 พ.ย. 60 - 5 ธ.ค. 60
21 ธ.ค. 60 - 26 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
Sichuan Airlines
เริ่มต้น 40,900 บาท ดูรายละเอียด