เทียนสิน

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

พบโปรแกรม เทียนสิน จำนวน 35 ช่วงเวลาเดินทาง ใน 6 รายการ

Loading...

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 4วัน3คืน บินXW

รหัสสินค้า RYRK171127
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
29 ส.ค. 60 - 1 ก.ย. 60
12 ก.ย. 60 - 15 ก.ย. 60
19 ก.ย. 60 - 22 ก.ย. 60
26 ก.ย. 60 - 29 ก.ย. 60
3 ต.ค. 60 - 6 ต.ค. 60
10 ต.ค. 60 - 13 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60 - 20 ต.ค. 60
24 ต.ค. 60 - 27 ต.ค. 60
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Nok Scoot
เริ่มต้น 10,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ปักกิ่ง เที่ยวปักกิ่ง เทียนสิน Nihao Beijing 4วัน3คืน XW

รหัสสินค้า RYRK171660
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
26 ส.ค. 60 - 29 ส.ค. 60
31 ส.ค. 60 - 3 ก.ย. 60
Nok Scoot
เริ่มต้น 13,988 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน บิน XW

รหัสสินค้า RYRK171325
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
8 ก.ย. 60 - 12 ก.ย. 60
22 ก.ย. 60 - 26 ก.ย. 60
20 ต.ค. 60 - 24 ต.ค. 60
22 ต.ค. 60 - 26 ต.ค. 60
Nok Scoot
เริ่มต้น 14,555 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ปักกิ่ง เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน Amazing Beijing 4วัน3คืน บิน XW

รหัสสินค้า RYRK171653
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
7 ก.ย. 60 - 10 ก.ย. 60
14 ก.ย. 60 - 17 ก.ย. 60
21 ก.ย. 60 - 24 ก.ย. 60
28 ก.ย. 60 - 1 ต.ค. 60
5 ต.ค. 60 - 8 ต.ค. 60
7 ต.ค. 60 - 10 ต.ค. 60
12 ต.ค. 60 - 15 ต.ค. 60
14 ต.ค. 60 - 17 ต.ค. 60
19 ต.ค. 60 - 22 ต.ค. 60
21 ต.ค. 60 - 24 ต.ค. 60
26 ต.ค. 60 - 29 ต.ค. 60
28 ต.ค. 60 - 31 ต.ค. 60
9 พ.ย. 60 - 12 พ.ย. 60
16 พ.ย. 60 - 19 พ.ย. 60
23 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60
2 ธ.ค. 60 - 5 ธ.ค. 60
5 ธ.ค. 60 - 8 ธ.ค. 60
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Nok Scoot
เริ่มต้น 14,888 บาท ดูรายละเอียด

เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน4คืน (XW)

รหัสสินค้า RYRK160703
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
25 ส.ค. 60 - 29 ส.ค. 60
Nok Scoot
เริ่มต้น 16,888 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เทียนสิน ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน 5 วัน 4 คืน บิน XW

รหัสสินค้า RYRK171940
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
10 พ.ย. 60 - 14 พ.ย. 60
17 พ.ย. 60 - 21 พ.ย. 60
24 พ.ย. 60 - 28 พ.ย. 60
เริ่มต้น 17,900 บาท ดูรายละเอียด