ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน บินไลอ้อน แอร์(SL)

รหัสสินค้า RYRK191368
 • schedule
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • local_hotel
  พักโรงแรม 3 ดาว
 • filter_vintage
  ไฮไลต์ เที่ยวไต้หวัน, ทัวร์ไต้หวัน, เมืองหนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดเสวียนกวง, วัดเหวิ่นหวู่, หมู่บ้านสายรุ้ง, ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต, เมืองเจียอี้, เมืองไทเป, ร้านพายสับปะรด, Cosmetic shop, เมืองจีหลง, หมู่บ้านจิ่วเฟ้น, สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย, ศูนย์GERMANIUM, Duty Free, ซีเหมินติง
 • local_dining
  อาหารจานเด่น อาหารจีนพื้นเมือง
 • pin_drop
  สถานที่เที่ยวและช๊อป เมืองหนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดเสวียนกวง, วัดเหวิ่นหวู่, หมู่บ้านสายรุ้ง, ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต, เมืองเจียอี้, เมืองไทเป, ร้านพายสับปะรด, Cosmetic shop, เมืองจีหลง, หมู่บ้านจิ่วเฟ้น, สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย, ศูนย์GERMANIUM, Duty Free, ซีเหมินติง
เริ่มต้นเพียง 10,999 บาท
เลือกช่วงวันเดินทาง

เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน บินไลอ้อน แอร์(SL)

รหัสสินค้า RYRK191368
 • schedule
  ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • local_hotel
  พักโรงแรม 3 ดาว
 • filter_vintage
  ไฮไลต์ เที่ยวไต้หวัน, ทัวร์ไต้หวัน, เมืองหนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดเสวียนกวง, วัดเหวิ่นหวู่, หมู่บ้านสายรุ้ง, ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต, เมืองเจียอี้, เมืองไทเป, ร้านพายสับปะรด, Cosmetic shop, เมืองจีหลง, หมู่บ้านจิ่วเฟ้น, สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย, ศูนย์GERMANIUM, Duty Free, ซีเหมินติง
 • local_dining
  อาหารจานเด่น อาหารจีนพื้นเมือง
 • pin_drop
  สถานที่เที่ยวและช๊อป เมืองหนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดเสวียนกวง, วัดเหวิ่นหวู่, หมู่บ้านสายรุ้ง, ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต, เมืองเจียอี้, เมืองไทเป, ร้านพายสับปะรด, Cosmetic shop, เมืองจีหลง, หมู่บ้านจิ่วเฟ้น, สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย, ศูนย์GERMANIUM, Duty Free, ซีเหมินติง
เริ่มต้นเพียง 10,999 บาท

eventช่วงเวลาเดินทาง

ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 10,999 13,499 แสดง เปิดจอง 30 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
13,499 10,999 10,999 10,999
event 5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 12,999 15,499 แสดง เปิดจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
15,499 12,999 12,999 12,999
event 12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 12,999 15,499 แสดง เปิดจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
15,499 12,999 12,999 12,999
event 19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 12,999 15,499 แสดง เปิดจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
15,499 12,999 12,999 12,999
event 27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 12,999 15,499 แสดง เปิดจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
15,499 12,999 12,999 12,999
event 3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 12,999 15,499 แสดง เปิดจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
15,499 12,999 12,999 12,999
event 4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 12,999 15,499 แสดง เปิดจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
15,499 12,999 12,999 12,999
event 10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 14,999 17,499 แสดง เปิดจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
17,499 14,999 14,999 14,999
event 11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 15,999 18,499 แสดง เปิดจอง 30 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
18,499 15,999 15,999 15,999
event 12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 15,999 18,499 แสดง เปิดจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
18,499 15,999 15,999 15,999
event 13 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 15,999 18,499 แสดง เปิดจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
18,499 15,999 15,999 15,999
event 17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 12,999 15,499 แสดง เปิดจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
15,499 12,999 12,999 12,999
event 18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 12,999 15,499 แสดง เปิดจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
15,499 12,999 12,999 12,999
event 19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 12,999 15,499 แสดง เปิดจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
15,499 12,999 12,999 12,999
event 20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 12,999 15,499 แสดง เปิดจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
15,499 12,999 12,999 12,999
event 21 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 12,999 15,499 แสดง เปิดจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
15,499 12,999 12,999 12,999
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์