เซี่ยงไฮ้

เที่ยวเซี่ยงไฮ้ มหานครที่ไม่เคยหลับใหล โปรโมชั่น ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ราคาพิเศษ ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก 2561

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

พบโปรแกรม เซี่ยงไฮ้ จำนวน 56 ช่วงเวลาเดินทาง ใน 10 รายการ

Loading...

ทัวร์จีน เที่ยวเซี่ยงไฮ้ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ล่องเรือทะเลสาบซีหู หาดไว่ทาน 5วัน3คืน สายการบินไทย

รหัสสินค้า RYRK181060
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
29 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
24 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
14 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61
28 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61
7 ธ.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61
Thai Airways
เริ่มต้น 16,899 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เมืองโบราณอูเจิ้น หังโจว เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา 5วัน 4คืน บินเซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์ FM

รหัสสินค้า RYRK172540
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
22 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
5 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
17 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
24 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
21 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61
28 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61
5 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Shanghai Airlines
เริ่มต้น 17,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ อูเจิ้น 5วัน3คืน สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์

รหัสสินค้า RYRK180921
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 5 ดาว
21 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61
Thai AirAsia X
เริ่มต้น 18,899 บาท ดูรายละเอียด

เที่ยวเซี่ยงไฮ้ ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ อูเจิ้น 5 วัน 3 คืน (TG)

รหัสสินค้า RYRK181047
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
5 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
17 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
7 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
21 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61
1 ธ.ค. 61 - 5 ธ.ค. 61
Thai Airways
เริ่มต้น 18,899 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวปักก่ิง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง กำแพงเมืองจีน นั่งรถไฟความเร็วสูง 6วัน4คืน สายการบินไทย

รหัสสินค้า RYRK180328
schedule
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
16 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61
23 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
20 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61
27 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61
4 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61
5 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Airways
เริ่มต้น 19,899 บาท ดูรายละเอียด

หังโจว ผู่โถวซาน (พักบนเกาะ) นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า (CA)

รหัสสินค้า RYRK181024
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
11 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61
15 ต.ค. 61 - 19 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61
9 พ.ย. 61 - 13 พ.ย. 61
7 ธ.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61
Air China
เริ่มต้น 21,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว ผู่โถวซาน 5 วัน 4 คืน บินเซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์ FM

รหัสสินค้า RYRK170921
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
22 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
5 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
17 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
24 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
21 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61
28 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61
5 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Shanghai Airlines
เริ่มต้น 22,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวเซี่ยงไฮ้ SHANGHAI DISNEYLAND พัก 5 ดาว 5 วัน 3 คืน (TG)

รหัสสินค้า RYRK180241
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 5 ดาว
14 ก.ย. 61 - 18 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61 - 25 ก.ย. 61
19 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61 - 30 ต.ค. 61
7 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
16 พ.ย. 61 - 20 พ.ย. 61
21 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61
30 พ.ย. 61 - 4 ธ.ค. 61
7 ธ.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Airways
เริ่มต้น 23,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังโบราณกู้กง กำแพงเมืองจีน ดีสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน (TG)

รหัสสินค้า RYRK181168
schedule
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
16 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
18 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
27 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61
4 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61
Thai Airways
เริ่มต้น 27,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ล่องเรือสำราญ CENTURY SKY 5 วัน 3 คืน (MU)

รหัสสินค้า RYRK181096
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
15 ก.ย. 61 - 19 ก.ย. 61
20 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61
China Eastern
เริ่มต้น 30,999 บาท ดูรายละเอียด

บทความที่เกี่ยวข้อง: เซี่ยงไฮ้