เซี่ยงไฮ้

เที่ยวเซี่ยงไฮ้ มหานครที่ไม่เคยหลับใหล โปรโมชั่น ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ราคาพิเศษ ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก 2562

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

พบโปรแกรม เซี่ยงไฮ้ จำนวน 177 ช่วงเวลาเดินทาง ใน 23 รายการ

Loading...

PVG3-CZ JAI DEE SHANGHAI-ZHUJIAJIAAO-DISNEY TOWN 5D3N เซี่ยงไฮ้-เมืองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว-ดิสนีย์ทาวน์ 5 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า RYRK193730
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
China Southern Airlines
เริ่มต้น 7,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เซียงไฮ้ หังโจว นั่งรถไฟความเร็วสูง 6วัน 3คืน โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)

รหัสสินค้า RYRK191947
schedule
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
3 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63
5 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63
19 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
24 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
4 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
9 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63
16 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63
18 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
China Southern Airlines
เริ่มต้น 8,989 บาท ดูรายละเอียด

เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว เมืองโบราณเยี่ยเหอ 4วัน3คืน SHANGHAI AIRLINES (FM)

รหัสสินค้า RYRK200369
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 5 ดาว
22 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
28 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63
5 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
13 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
21 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
26 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63
Shanghai Airlines
เริ่มต้น 9,888 บาท ดูรายละเอียด

เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ล่องเรือจูเจียเจี่ยว 5วัน2คืน บิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)

รหัสสินค้า RYRK192682
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
1 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63
15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63
22 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63
China Southern Airlines
เริ่มต้น 9,899 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ไก่สามรส ดิสนีย์แลนด์ ล่องเรือจูเจียเจี่ยว 5 วัน 2 คืน

รหัสสินค้า RYRK193769
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
1 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63
15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63
22 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63
China Southern Airlines
เริ่มต้น 9,899 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ มะม่วงมันขุนศรี ดิสนีย์แลนด์ ล่องเรือจูเจียเจี่ยว 4 วัน 3 คืน (FM)

รหัสสินค้า RYRK194194
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
22 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
29 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63
6 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
20 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
27 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63
8 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63
11 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
13 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
17 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63
24 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63
11 พ.ค. 63 - 14 พ.ค. 63
15 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63
23 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63
29 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63
6 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63
19 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63
26 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Shanghai Airlines
เริ่มต้น 9,899 บาท ดูรายละเอียด

เที่ยวจีน ทัวร์จีน เชียงไห่ หางโจว ล่องเรือคลองขุดโบราณ สักการะเจ้าแม่กวนอิมพันมือ 5วัน3คืน บิน AIR ASIA X (XJ)

รหัสสินค้า RYRK193942
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63
7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63
6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
27 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
1 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63
3 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63
8 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63
9 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia X
เริ่มต้น 10,999 บาท ดูรายละเอียด

เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว ดิสนี่ย์แลนด์ หาดไว่ทาน ตลาดร้อยปีเซี่ยงไฮ้ 5วัน3คืน สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)

รหัสสินค้า RYRK200025
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
10 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63
23 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63
China Southern Airlines
เริ่มต้น 11,888 บาท ดูรายละเอียด

เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ขึ้นตึก SWFC 5วัน3คืน สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ)

รหัสสินค้า RYRK200284
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
25 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63
27 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
1 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63
3 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63
8 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63
22 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63
24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63
29 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63
6 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
8 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63
13 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63
15 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63
20 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63
22 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63
27 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63
29 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia X
เริ่มต้น 11,888 บาท ดูรายละเอียด
Thai AirAsia X
เริ่มต้น 11,888 บาท ดูรายละเอียด
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 23 โปรแกรม

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ 2019

รักยิ้มทัวร์ ขอนำเสนอ โปรแกรม ทัวร์จีน เที่ยวจีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เที่ยวเซี่ยงไฮ้ ราคาถูก  เมืองเซี่ยงไฮ้ หรือ ช่างไห่ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ  ประเทศจีน ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแยงซี เป็นเขตการปกครองระดับเขตการปกครองพิเศษแบบเทศบาลนคร ซึ่งมีสถานะเทียบเท่ากับมณฑล พื้นที่อยู่ในมณฑลเจ้อเจียงแต่ไม่ได้ขึ้นกับมณฑล การปกครองขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง มีท่าเรือที่มีจำนวนเรือคับคั่งที่สุดในโลก ตามมาด้วยสิงคโปร์และรอตเทอร์ดาม เซี่ยงไฮ้ในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง แต่ในปัจจุบันเซี่ยงไฮ้กลายเป็นเมืองที่มีคนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมากที่สุดในประเทศจีน เต็มไปด้วยร้านค้า สิ่งก่อสร้าง ถนนเต็มไปด้วยรถ จักรยาน และผู้คน สิ่งที่พบเห็นได้มากในเมืองนี้จนอาจถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองคือต้นเมเปิลที่มีอายุเกือบร้อยปี ซึ่งปลูกโดยในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามายึดครอง เซี่ยงไฮ้

“ เที่ยวสนุก สุขใจ สบายกระเป๋า ไปกับ รักยิ้มทัวร์ ”

คำที่เกี่ยวข้อง : ทัวร์จีน, ทัวร์เซี่ยงไฮ้, เที่ยวเซี่ยงไฮ้, ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ราคาถูก, เมืองเซี่ยงไฮ้, เซี่ยงไฮ้

บทความที่เกี่ยวข้อง: เซี่ยงไฮ้