เซี่ยงไฮ้

เที่ยวเซี่ยงไฮ้ มหานครที่ไม่เคยหลับใหล โปรโมชั่น ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ราคาพิเศษ ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก 2562

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

พบโปรแกรม เซี่ยงไฮ้ จำนวน 200 ช่วงเวลาเดินทาง ใน 21 รายการ

Loading...

ทัวร์จีน เที่ยวเซี่ยงไฮ้ หางโจว อูเจิ้น 5วัน3คืน บินโดย แอร์เอเซียเอ็กซ์ (XJ)

รหัสสินค้า RYRK190702
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
20 พ.ค. 62 - 24 พ.ค. 62
22 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62
26 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62
12 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62
17 มิ.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62
19 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62
3 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62
10 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia X
เริ่มต้น 8,889 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ เจดีย์นางพญางูขาว ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว หังโจว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT (XW)

รหัสสินค้า RYRK190515
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
6 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62
22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62
19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Nok Scoot
เริ่มต้น 9,899 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ 4 วัน 3 คืน (FM,MU)

รหัสสินค้า RYRK190628
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
23 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62
29 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62
8 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62
13 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62
19 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62
26 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Shanghai Airlines
เริ่มต้น 9,899 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว 5วัน 3คืน สายการบินนกสกู๊ต XW

รหัสสินค้า RYRK190357
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
25 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62
5 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62
12 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62
15 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62
19 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62
22 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62
26 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
29 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62
3 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62
6 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62
10 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62
17 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62
20 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62
23 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62
27 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62
31 ก.ค. 62 - 4 ส.ค. 62
3 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62
7 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62
11 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62
14 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62
17 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
24 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
31 ส.ค. 62 - 4 ก.ย. 62
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62
7 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
14 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62
13 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62
14 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62
15 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62
16 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62
20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62
21 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62
22 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
24 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
25 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62
26 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62
27 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Nok Scoot
เริ่มต้น 10,888 บาท ดูรายละเอียด

เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ อุโมงเลเซอร์ ช้อปปิ้งย่านซินเทียนตี้ 5วัน3คืน บินนกสกู๊ต(XW)

รหัสสินค้า RYRK190341
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
18 พ.ค. 62 - 22 พ.ค. 62
25 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62
Nok Scoot
เริ่มต้น 11,888 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน 5วัน3คิน บินโดย NOK SCOOT (XW)

รหัสสินค้า RYRK190757
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
15 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62
22 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62
29 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62
6 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62
20 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62
27 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62
3 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62
11 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62
17 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62
24 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62
31 ส.ค. 62 - 4 ก.ย. 62
7 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62
14 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62
26 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62
27 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Nok Scoot
เริ่มต้น 11,888 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินเซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์ (FM)

รหัสสินค้า RYRK190764
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
9 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62
16 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62
29 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62
8 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62
13 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62
19 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62
26 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Shanghai Airlines
เริ่มต้น 11,899 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ เมืองน้ำโบราณจูเจียเจี่ยว 5วัน 3คืน โดยสายการบินNOKSCOOT (XW)

รหัสสินค้า RYRK190446
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
22 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62
Nok Scoot
เริ่มต้น 11,989 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ จูเจียเจียว ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า RYRK191109
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
16 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62
30 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62
Nok Scoot
เริ่มต้น 11,999 บาท ดูรายละเอียด
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 21 โปรแกรม

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ 2019

รักยิ้มทัวร์ ขอนำเสนอ โปรแกรม ทัวร์จีน เที่ยวจีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เที่ยวเซี่ยงไฮ้ ราคาถูก  เมืองเซี่ยงไฮ้ หรือ ช่างไห่ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ  ประเทศจีน ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแยงซี เป็นเขตการปกครองระดับเขตการปกครองพิเศษแบบเทศบาลนคร ซึ่งมีสถานะเทียบเท่ากับมณฑล พื้นที่อยู่ในมณฑลเจ้อเจียงแต่ไม่ได้ขึ้นกับมณฑล การปกครองขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง มีท่าเรือที่มีจำนวนเรือคับคั่งที่สุดในโลก ตามมาด้วยสิงคโปร์และรอตเทอร์ดาม เซี่ยงไฮ้ในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง แต่ในปัจจุบันเซี่ยงไฮ้กลายเป็นเมืองที่มีคนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมากที่สุดในประเทศจีน เต็มไปด้วยร้านค้า สิ่งก่อสร้าง ถนนเต็มไปด้วยรถ จักรยาน และผู้คน สิ่งที่พบเห็นได้มากในเมืองนี้จนอาจถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองคือต้นเมเปิลที่มีอายุเกือบร้อยปี ซึ่งปลูกโดยในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามายึดครอง เซี่ยงไฮ้

“ เที่ยวสนุก สุขใจ สบายกระเป๋า ไปกับ รักยิ้มทัวร์ ”

คำที่เกี่ยวข้อง : ทัวร์จีน, ทัวร์เซี่ยงไฮ้, เที่ยวเซี่ยงไฮ้, ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ราคาถูก, เมืองเซี่ยงไฮ้, เซี่ยงไฮ้

บทความที่เกี่ยวข้อง: เซี่ยงไฮ้