ลี่เจียง

เที่ยวลี่เจียง มนต์เสน่ห์แห่งยูนนาน โปรโมชั่น ทัวร์จีน ลี่เจียง ราคาพิเศษ ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก 2562

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

พบโปรแกรม ลี่เจียง จำนวน 161 ช่วงเวลาเดินทาง ใน 13 รายการ

Loading...

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ลี่เจียง แชงกรีล่า ดินแดนในฝัน 4วัน 3คืน โดยสายการบิน LUCKY AIR (8L)

รหัสสินค้า RYRK192596
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
3 พ.ย. 62 - 6 พ.ย. 62
10 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62
17 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62
24 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62
1 ธ.ค. 62 - 4 ธ.ค. 62
8 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62
15 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62
22 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62
5 ม.ค. 63 - 8 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63
19 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63
26 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63
2 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63
9 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63
16 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63
23 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63
1 มี.ค. 63 - 4 มี.ค. 63
8 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63
15 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
22 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63
29 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63
5 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
19 เม.ย. 63 - 22 เม.ย. 63
26 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Lucky air
เริ่มต้น 9,888 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 4วัน 3คืน โดยสายการบิน LUCKY AIR (8L)

รหัสสินค้า RYRK192597
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
10 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62
17 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62
24 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62
1 ธ.ค. 62 - 4 ธ.ค. 62
8 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62
15 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62
29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
5 ม.ค. 63 - 8 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63
19 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63
26 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63
2 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63
9 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63
16 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63
23 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63
1 มี.ค. 63 - 4 มี.ค. 63
8 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63
15 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
22 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63
29 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63
5 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
19 เม.ย. 63 - 22 เม.ย. 63
26 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Lucky air
เริ่มต้น 10,888 บาท ดูรายละเอียด

เที่ยวคุนหมิง ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 4 วัน 2 คืน สายการบินไทยแอร์ เอเชีย (FD)

รหัสสินค้า RYRK192060
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
23 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
26 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62
30 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62
1 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62
2 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62
6 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62
8 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62
9 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62
15 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62
16 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62
22 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
23 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62
27 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62
29 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62
30 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62
4 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62
5 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62
7 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62
13 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
14 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62
20 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62
21 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62
25 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62
27 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62
28 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
31 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 11,888 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงลี่เจียง แชงกรีล่า ชมภูเขาหิมะมังกรหยบก 5วัน 4คืน โดยสายการบิน LUCKY AIR (8L)

รหัสสินค้า RYRK192598
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
30 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62
6 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
13 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
20 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62
27 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62
4 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62
11 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
1 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63
8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63
15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63
22 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63
29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63
5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
25 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63
1 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63
8 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63
15 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63
22 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63
29 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Lucky air
เริ่มต้น 12,888 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6 วัน 5 คืน

รหัสสินค้า RYRK192578
schedule
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
15 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62
23 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62
29 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62
3 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62
6 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62
7 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62
13 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62
20 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62
25 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62
27 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
China Eastern
เริ่มต้น 16,888 บาท ดูรายละเอียด

แชงกรีล่า เที่ยวจีน ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 6วัน5คืน บิน CHINA EASTERN AIRLINES(MU)

รหัสสินค้า RYRK190570
schedule
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
19 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62
24 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
China Eastern
เริ่มต้น 16,889 บาท ดูรายละเอียด

เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5วัน4คืน บินChina Eastern(MU)

รหัสสินค้า RYRK190752
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
30 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62
7 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62
13 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
20 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62
21 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
28 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62
11 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62
26 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63
31 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
China Eastern
เริ่มต้น 16,899 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน 4คืน โดยสายการบินTHAI AIR ASIA (FD)

รหัสสินค้า RYRK190538
schedule
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
9 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62
7 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62
14 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62
21 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62
28 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
Thai AirAsia
เริ่มต้น 17,888 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวคุนหมิง ลี่เจียง ต้าหลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) เมืองโบราณลี่เจียง วัดหยวนทง วัดเจ้าแม่กวนอิม 5วัน 4คืน บินการบินไทย (TG)

รหัสสินค้า RYRK191238
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
6 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
9 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62
20 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62
29 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62
1 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62
4 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62
10 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Airways
เริ่มต้น 19,888 บาท ดูรายละเอียด
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 13 โปรแกรม

คำที่เกี่ยวข้อง : ทัวร์จีน, ทัวร์ลี่เจียง, เที่ยวลี่เจียง, ทัวร์ลี่เจียง ราคาถูก, เมืองลี่เจียง, ลี่เจียง