ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5วัน4คืน บินChina Eastern(MU)

รหัสสินค้า RYRK190752
 • schedule
  ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • local_hotel
  พักโรงแรม 4 ดาว
 • filter_vintage
  ไฮไลต์ พิชิต 2 ภูเขาหิมะ #ภูเขาหิมะมังกรหยก #หุบเขาพระจนัทรส์ีน้าเงิน ชมความงดงามของมรดกโลก #เมืองโบราณลี่เจียง ชมโชวฝ์ีมือของผูก้า กบั ชื่อดงัจางอว้ีโหมว #IMPRESSION LIJIANG ชมวัดที่สร้างตามแบบพระราชวังโปตาลาในเมืองลาซา แห่งทิเบต #วัดลามะซงจ้านหลิง
 • local_dining
  อาหารจานเด่น ลิ้มรสเมนูพิเศษ #สุกี้ปลาแซลมอน #อาหารกวางตุ้ง #สุก้ีเห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
 • pin_drop
  สถานที่เที่ยวและช๊อป เมืองโบราณต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว ชมโชว์ชาวไป๋ ลี่เจียง เมืองโบราณลี่เจียง สระน้ำมังกรดำ ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) โชว์จางอวี้โหมว อุทยานน้ำหยก แชงกรีล่า ภูเขาหิมะสือข่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(กระเช้าขึ้นลง) วัดลามะซงจ้านหลิง เมืองโบราณแชงกรีล่า โค้งแรกแม่น้ำแยงซี ต้าหลี่ ต้าหลี่ คุนหมิง ร้านนวดเท้า วัดหยวนทง ร้านผ้าไหม อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน คุนหมิง

เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5วัน4คืน บินChina Eastern(MU)

รหัสสินค้า RYRK190752
 • schedule
  ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • local_hotel
  พักโรงแรม 4 ดาว
 • filter_vintage
  ไฮไลต์ พิชิต 2 ภูเขาหิมะ #ภูเขาหิมะมังกรหยก #หุบเขาพระจนัทรส์ีน้าเงิน ชมความงดงามของมรดกโลก #เมืองโบราณลี่เจียง ชมโชวฝ์ีมือของผูก้า กบั ชื่อดงัจางอว้ีโหมว #IMPRESSION LIJIANG ชมวัดที่สร้างตามแบบพระราชวังโปตาลาในเมืองลาซา แห่งทิเบต #วัดลามะซงจ้านหลิง
 • local_dining
  อาหารจานเด่น ลิ้มรสเมนูพิเศษ #สุกี้ปลาแซลมอน #อาหารกวางตุ้ง #สุก้ีเห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
 • pin_drop
  สถานที่เที่ยวและช๊อป เมืองโบราณต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว ชมโชว์ชาวไป๋ ลี่เจียง เมืองโบราณลี่เจียง สระน้ำมังกรดำ ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) โชว์จางอวี้โหมว อุทยานน้ำหยก แชงกรีล่า ภูเขาหิมะสือข่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(กระเช้าขึ้นลง) วัดลามะซงจ้านหลิง เมืองโบราณแชงกรีล่า โค้งแรกแม่น้ำแยงซี ต้าหลี่ ต้าหลี่ คุนหมิง ร้านนวดเท้า วัดหยวนทง ร้านผ้าไหม อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน คุนหมิง
SOLD OUT

eventช่วงเวลาเดินทาง

ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 30 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 18,899 22,899 แสดง เปิดจอง 24 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
22,899 18,899 18,899 18,899
event 7 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 18,899 22,899 แสดง เปิดจอง 24 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
22,899 18,899 18,899 18,899
event 13 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 18,899 22,899 แสดง เปิดจอง 24 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
22,899 18,899 18,899 18,899
event 20 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 18,899 22,899 แสดง เปิดจอง 24 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
22,899 18,899 18,899 18,899
event 21 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 18,899 22,899 แสดง เปิดจอง 24 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
22,899 18,899 18,899 18,899
event 28 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 18,899 22,899 แสดง เปิดจอง 24 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
22,899 18,899 18,899 18,899
event 11 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 16,899 20,899 แสดง เปิดจอง 24 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
20,899 16,899 16,899 16,899
event 18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 16,899 20,899 แสดง เปิดจอง 24 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
20,899 16,899 16,899 16,899
event 19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 18,899 22,899 แสดง เปิดจอง 24 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
22,899 18,899 18,899 18,899
event 26 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 21,899 25,899 แสดง เปิดจอง 24 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
25,899 21,899 21,899 21,899
event 30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 21,899 25,899 แสดง เปิดจอง 24 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
25,899 21,899 21,899 21,899
event 31 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 21,899 25,899 แสดง เปิดจอง 24 Sold Out
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
25,899 21,899 21,899 21,899
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์