คุนหมิง

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

พบโปรแกรม คุนหมิง จำนวน 43 ช่วงเวลาเดินทาง ใน 11 รายการ

Loading...

ทัวร์จีน เที่ยวคุนหมิง อุทยานป่าหิน สวนต้ากวนโหลว สวนน้ำตก 4วัน 3คืน (MU)

รหัสสินค้า RYRK171939
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
4 ก.ย. 60 - 7 ก.ย. 60
China Eastern
เริ่มต้น 9,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง ป่าท้อ สิบหลี่ 4 วัน 3 คืน บิน MU

รหัสสินค้า RYRK171631
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
16 ก.ย. 60 - 19 ก.ย. 60
20 ต.ค. 60 - 23 ต.ค. 60
16 พ.ย. 60 - 19 พ.ย. 60
2 ธ.ค. 60 - 5 ธ.ค. 60
China Eastern
เริ่มต้น 10,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวคุนหมิง ผานโจว หมู่บ้านโถ่วเล่อ อุทยานแห่งชาติภูเขาเหนียงเหนียงซาน 4 วัน 3 คืน (MU)

รหัสสินค้า RYRK171791
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
7 ก.ย. 60 - 10 ก.ย. 60
15 ก.ย. 60 - 18 ก.ย. 60
China Eastern
เริ่มต้น 13,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวคุนหมิง แชงกรีล่า ลี่เจียง พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก 6วัน 5คืน (MU)

รหัสสินค้า RYRK171941
schedule
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
12 ก.ย. 60 - 17 ก.ย. 60
20 ก.ย. 60 - 25 ก.ย. 60
China Eastern
เริ่มต้น 19,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง อุทยานป่าหิน ถ้ำจิ่วเชียง 4 วัน 3 คืน บิน MU

รหัสสินค้า RYRK171022
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
20 ต.ค. 60 - 23 ต.ค. 60
China Eastern
เริ่มต้น 21,799 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน บิน MU

รหัสสินค้า RYRK160378
schedule
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
12 ก.ย. 60 - 17 ก.ย. 60
19 ก.ย. 60 - 24 ก.ย. 60
18 ต.ค. 60 - 23 ต.ค. 60
19 ต.ค. 60 - 24 ต.ค. 60
24 ต.ค. 60 - 29 ต.ค. 60
6 พ.ย. 60 - 11 พ.ย. 60
26 พ.ย. 60 - 1 ธ.ค. 60
5 ธ.ค. 60 - 10 ธ.ค. 60
19 ธ.ค. 60 - 24 ธ.ค. 60
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
China Eastern
เริ่มต้น 22,799 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5วัน 4คืน บินTG

รหัสสินค้า RYRK171008
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
11 ต.ค. 60 - 15 ต.ค. 60
20 ต.ค. 60 - 24 ต.ค. 60
15 พ.ย. 60 - 19 พ.ย. 60
28 พ.ย. 60 - 2 ธ.ค. 60
2 ธ.ค. 60 - 6 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61
29 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Airways
เริ่มต้น 23,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6วัน5คืน บิน MU

รหัสสินค้า RYRK171016
schedule
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
19 ก.ย. 60 - 24 ก.ย. 60
24 ต.ค. 60 - 29 ต.ค. 60
7 พ.ย. 60 - 12 พ.ย. 60
6 ธ.ค. 60 - 11 ธ.ค. 60
19 ธ.ค. 60 - 24 ธ.ค. 60
China Eastern
เริ่มต้น 25,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6วัน5คืน TG

รหัสสินค้า RYRK161035
schedule
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
18 ต.ค. 60 - 23 ต.ค. 60
27 ต.ค. 60 - 1 พ.ย. 60
10 พ.ย. 60 - 15 พ.ย. 60
6 ธ.ค. 60 - 11 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61
Thai Airways
เริ่มต้น 26,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน MU

รหัสสินค้า RYRK170939
schedule
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
29 ส.ค. 60 - 3 ก.ย. 60
12 ก.ย. 60 - 17 ก.ย. 60
19 ก.ย. 60 - 24 ก.ย. 60
China Eastern
เริ่มต้น 27,799 บาท ดูรายละเอียด
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 11 โปรแกรม