ต้าหลี่

เที่ยวต้าหลี่ เมืองโบราณ โปรโมชั่น ทัวร์จีน ต้าหลี่ ราคาพิเศษ ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก 2562

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

พบโปรแกรม ต้าหลี่ จำนวน 92 ช่วงเวลาเดินทาง ใน 9 รายการ

Loading...

ทัวร์จีน คุนหมิง กล้วยหอม ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน (MU)

รหัสสินค้า RYRK194225
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
25 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63
8 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63
13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
China Eastern
เริ่มต้น 15,899 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เชียงใหม่ คุนหมิง ลูกพีช ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6D5N (MU)

รหัสสินค้า RYRK194230
schedule
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
19 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
29 ก.พ. 63 - 5 มี.ค. 63
14 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63
24 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63
China Eastern
เริ่มต้น 15,899 บาท ดูรายละเอียด

เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจี่ยง แชงการีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6วัน5คืน บินChina Eastern Airline(MU)

รหัสสินค้า RYRK200335
schedule
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
19 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
27 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63
4 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
11 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
18 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
24 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63
China Eastern
เริ่มต้น 17,888 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เชียงใหม่ คุนหมิง ลูกพลับ ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6D5N (MU)

รหัสสินค้า RYRK200243
schedule
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
2 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63
23 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63
8 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63
21 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63
4 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63
21 มิ.ย. 63 - 26 มิ.ย. 63
China Eastern
เริ่มต้น 17,899 บาท ดูรายละเอียด

เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง เสียงยิน ต้าหลี่ จงเตี้ยน ลี่เจียง 6วัน5คืน สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

รหัสสินค้า RYRK200151
schedule
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 5 ดาว
4 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63
3 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
10 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
24 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63
31 มี.ค. 63 - 5 เม.ย. 63
3 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63
7 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63
8 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
9 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
14 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63
21 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63
28 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Airways
เริ่มต้น 18,899 บาท ดูรายละเอียด

เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ภูเขาหิมะมังกรหยก 6วัน5คืน บินการบินไทย(TG)

รหัสสินค้า RYRK192633
schedule
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
8 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63
11 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63
15 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63
18 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
22 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63
25 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
29 ก.พ. 63 - 5 มี.ค. 63
3 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
7 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63
10 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
14 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63
17 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
21 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63
24 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63
28 มี.ค. 63 - 2 เม.ย. 63
31 มี.ค. 63 - 5 เม.ย. 63
4 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63
7 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63
9 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
10 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
11 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63
13 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63
21 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63
25 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63
28 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63
1 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63
2 พ.ค. 63 - 7 พ.ค. 63
5 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
9 พ.ค. 63 - 14 พ.ค. 63
12 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63
16 พ.ค. 63 - 21 พ.ค. 63
19 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63
23 พ.ค. 63 - 28 พ.ค. 63
26 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63
30 พ.ค. 63 - 4 มิ.ย. 63
2 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63
13 มิ.ย. 63 - 18 มิ.ย. 63
20 มิ.ย. 63 - 25 มิ.ย. 63
27 มิ.ย. 63 - 2 ก.ค. 63
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Airways
เริ่มต้น 19,999 บาท ดูรายละเอียด

เที่ยวจีน ทัวร์จีน คุณหมิง ต้าลี่ แชงการีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนน้ำตกคุนหมิง 6วัน5คืน บินThai Airways(TG)

รหัสสินค้า RYRK191833
schedule
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
4 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63
18 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
3 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
10 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
17 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
24 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63
31 มี.ค. 63 - 5 เม.ย. 63
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Airways
เริ่มต้น 20,899 บาท ดูรายละเอียด

KMG1-TG WoW KMG-Dali-Lijiang 5 Days 4 Nights

รหัสสินค้า RYRK193729
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
Thai Airways
เริ่มต้น 22,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์คุนหมิง...ดอกราชพฤกษ์ แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง นั่งรถไฟความเร็วสูง 6 วัน 5 คืน (MU)

รหัสสินค้า RYRK200110
schedule
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
18 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
8 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63
10 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
14 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63
12 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63
13 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63
China Eastern
เริ่มต้น 23,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ต้าหลี่ 2019

รักยิ้มทัวร์ ขอนำเสนอโปรแกรม ทัวร์จีน เที่ยวจีน ทัวร์ต้าหลี่ เที่ยวต้าหลี่ ราคาถูก   เมืองต้าหลี่หรือภาษาไทใหญ่ว่า แสหลวง หรือ มิถิลา เป็นเมืองเอกของ เขตปกครองตนเองชนชาติไป๋ ต้าหลี่ มณฑลยูนนานทางตอนใต้ของ สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่บนที่ราบสูงระหว่างเทือกเขาชางซานทางด้านตะวันตก และทะเลสาบเอ๋อร์ไห่ทางด้านตะวันออก เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวไป๋และชาวอี๋มาตั้งแต่สมัยโบราณ ต้าหลี่ ยังมีชื่อเสียงในฐานะเป็นแหล่งผลิตหินอ่อนหลากหลายชนิด ซึ่งนำไปใช้ในการก่อสร้างและประดับตกแต่งอาคาร และ ปัจจุบันนี้ ต้าหลี่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งจากในและต่างประเทศ ที่สนใจในวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม รวมไปถึงโบราณสถานต่างๆ ที่ยังคงความสมบูรณ์ไว้ เพื่อให้ท่านย้อนกาลเวลาไปสัมผัสความสวยงามในอดีต

“ เที่ยวสนุก สุขใจ สบายกระเป๋า ไปกับ รักยิ้มทัวร์ ”

คำที่เกี่ยวข้อง : ทัวร์จีน, ทัวร์ต้าหลี่, เที่ยวต้าหลี่, ทัวร์ต้าหลี่ ราคาถูก, เมืองต้าหลี่, ต้าหลี่