ฉางซา

เที่ยวฉางซา เมืองโบราณเฟิ่งหวง โปรโมชั่น ทัวร์จีน ฉางซา ราคาพิเศษ ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก 2562

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

พบโปรแกรม ฉางซา จำนวน 73 ช่วงเวลาเดินทาง ใน 9 รายการ

Loading...

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน 5 วัน 3 คืน (FD)

รหัสสินค้า RYRK190141
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
2 พ.ค. 62 - 6 พ.ค. 62
4 พ.ค. 62 - 8 พ.ค. 62
11 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62
16 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62
18 พ.ค. 62 - 22 พ.ค. 62
30 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62
6 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62
8 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
27 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62
31 ส.ค. 62 - 4 ก.ย. 62
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62
7 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62
14 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62
19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62
5 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 9,888 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวจางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก 4วัน 3คืน บินไทยแอร์เอเชีย (FD)

รหัสสินค้า RYRK191412
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
17 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62
23 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62
24 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62
6 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
4 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62
15 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62
25 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62
28 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62
22 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
5 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62
12 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
19 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
3 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62
10 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
12 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 9,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินTHAI SMILE (WE)

รหัสสินค้า RYRK190593
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
24 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62
7 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62
21 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
Thai Smile Airways
เริ่มต้น 12,899 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง เขาเทียนเหมินซาน สะพานแก้ว 5วัน 4คืน บินแอร์เอเชีย (FD)

รหัสสินค้า RYRK191290
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
12 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62
26 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
5 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62
13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62
14 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62
26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62
27 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62
9 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 18,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน(บินตรงเชียงใหม่) เที่ยวจีน ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว เขาเทียนเหมินซาน 5วัน 4คืน บินแอร์เอเชีย (FD)

รหัสสินค้า RYRK190964
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
16 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62
10 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62
Thai AirAsia
เริ่มต้น 19,888 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน(บินตรงเชียงใหม่) เที่ยวจีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว 6วัน 5คืน บินแอร์เอเชีย (FD)

รหัสสินค้า RYRK190962
schedule
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
7 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62
Thai AirAsia
เริ่มต้น 20,888 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวจางเจียเจี้ย เมืองโบราณเฟิ่งหวง สะพานแก้ว เขาอวตาร 6วัน 5คืน บินไทยสมายล์ (WE)

รหัสสินค้า RYRK190905
schedule
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 5 ดาว
26 เม.ย. 62 - 1 พ.ค. 62
24 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62
Thai Smile Airways
เริ่มต้น 22,888 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน(บินตรงเชียงใหม่) เที่ยวจีน ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 5วัน 4คืน บินแอร์เอเชีย (FD)

รหัสสินค้า RYRK190961
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
16 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62
10 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62
Thai AirAsia
เริ่มต้น 23,888 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวจางเจี่ยเจี้ย เทียนเหมินซาน อุทยานอู่หลิงหยวน สะพานแก้ว 6วัน 5คืน บินไทยสมายล์ (WE)

รหัสสินค้า RYRK191287
schedule
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 5 ดาว
7 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62
21 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62
Thai Smile Airways
เริ่มต้น 23,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ฉางซา 2019

รักยิ้มทัวร์ ขอนำเสนอโปรแกรม ทัวร์จีน เที่ยวจีน ทัวร์ฉางซา เที่ยวฉางซา ราคาถูก  เมืองฉางซา ก็เป็นอีกหนึ่งเมืองที่น่าสนใจ ด้วยเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน (Hunan Province) ตั้งอยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำ Xiang จึงทำให้ที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ที่สำคัญยังเป็นบ้านเกิดของ เหมา เจ๋อตุง รวมไปถึงเป็นฉากถ่ายภาพยนต์ฟอร์มยักษ์อย่าง AVATAR อีกด้วย จึงทำให้เมืองฉางซาเป็นที่นิยัมทั้งคนจีนและคนจากทั่วทุกมุมโลกนั้นเอง

“ เที่ยวสนุก สุขใจ สบายกระเป๋า ไปกับ รักยิ้มทัวร์ ”

คำที่เกี่ยวข้อง : ทัวร์จีน, ทัวร์ฉางซา, เที่ยวฉางซา, ทัวร์ฉางซา ราคาถูก, เมืองฉางซา, ฉางซา