ฉางซา

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

พบโปรแกรม ฉางซา จำนวน 201 ช่วงเวลาเดินทาง ใน 19 รายการ

Loading...

ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว เทียนเหมินซาน 4วัน 3คืน

รหัสสินค้า RYRK171236
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
2 ก.ย. 60 - 5 ก.ย. 60
19 ก.ย. 60 - 22 ก.ย. 60
12 ต.ค. 60 - 15 ต.ค. 60
21 ต.ค. 60 - 24 ต.ค. 60
Thai AirAsia
เริ่มต้น 9,999 บาท ดูรายละเอียด

เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 4วัน3คืน บินFD

รหัสสินค้า RYRK171041
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
25 ส.ค. 60 - 28 ส.ค. 60
26 ส.ค. 60 - 29 ส.ค. 60
7 ก.ย. 60 - 10 ก.ย. 60
15 ก.ย. 60 - 18 ก.ย. 60
16 ก.ย. 60 - 19 ก.ย. 60
22 ก.ย. 60 - 25 ก.ย. 60
26 ต.ค. 60 - 29 ต.ค. 60
2 พ.ย. 60 - 5 พ.ย. 60
4 พ.ย. 60 - 7 พ.ย. 60
7 พ.ย. 60 - 10 พ.ย. 60
8 พ.ย. 60 - 11 พ.ย. 60
10 พ.ย. 60 - 13 พ.ย. 60
11 พ.ย. 60 - 14 พ.ย. 60
14 พ.ย. 60 - 17 พ.ย. 60
16 พ.ย. 60 - 19 พ.ย. 60
17 พ.ย. 60 - 20 พ.ย. 60
23 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60
24 พ.ย. 60 - 27 พ.ย. 60
25 พ.ย. 60 - 28 พ.ย. 60
28 พ.ย. 60 - 1 ธ.ค. 60
1 ธ.ค. 60 - 4 ธ.ค. 60
5 ธ.ค. 60 - 8 ธ.ค. 60
7 ธ.ค. 60 - 10 ธ.ค. 60
8 ธ.ค. 60 - 11 ธ.ค. 60
12 ธ.ค. 60 - 15 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60 - 17 ธ.ค. 60
15 ธ.ค. 60 - 18 ธ.ค. 60
16 ธ.ค. 60 - 19 ธ.ค. 60
19 ธ.ค. 60 - 22 ธ.ค. 60
23 ธ.ค. 60 - 26 ธ.ค. 60
26 ธ.ค. 60 - 29 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61
31 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 10,999 บาท ดูรายละเอียด

เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย 4วัน3คืน บิน FD

รหัสสินค้า RYRK171531
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
24 ส.ค. 60 - 27 ส.ค. 60
31 ส.ค. 60 - 3 ก.ย. 60
8 ก.ย. 60 - 11 ก.ย. 60
14 ก.ย. 60 - 17 ก.ย. 60
21 ก.ย. 60 - 24 ก.ย. 60
22 ก.ย. 60 - 25 ก.ย. 60
19 ต.ค. 60 - 22 ต.ค. 60
26 ต.ค. 60 - 29 ต.ค. 60
28 ต.ค. 60 - 31 ต.ค. 60
2 พ.ย. 60 - 5 พ.ย. 60
4 พ.ย. 60 - 7 พ.ย. 60
9 พ.ย. 60 - 12 พ.ย. 60
16 พ.ย. 60 - 19 พ.ย. 60
18 พ.ย. 60 - 21 พ.ย. 60
23 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60
30 พ.ย. 60 - 3 ธ.ค. 60
1 ธ.ค. 60 - 4 ธ.ค. 60
7 ธ.ค. 60 - 10 ธ.ค. 60
9 ธ.ค. 60 - 12 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60 - 17 ธ.ค. 60
16 ธ.ค. 60 - 19 ธ.ค. 60
21 ธ.ค. 60 - 24 ธ.ค. 60
23 ธ.ค. 60 - 26 ธ.ค. 60
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 11,777 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย ฉางซา ประตูสวรรค์ 4 วัน 3 คืน บิน WE

รหัสสินค้า RYRK170020
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
3 ก.ย. 60 - 6 ก.ย. 60
17 ก.ย. 60 - 20 ก.ย. 60
24 ก.ย. 60 - 27 ก.ย. 60
22 ต.ค. 60 - 25 ต.ค. 60
19 พ.ย. 60 - 22 พ.ย. 60
26 พ.ย. 60 - 29 พ.ย. 60
3 ธ.ค. 60 - 6 ธ.ค. 60
17 ธ.ค. 60 - 20 ธ.ค. 60
24 ธ.ค. 60 - 27 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61
30 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
31 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Smile Airways
เริ่มต้น 12,799 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย หุบเขาอวตาร ระเบียงกระจก 4วัน 3คืน FD

รหัสสินค้า RYRK171525
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
7 ก.ย. 60 - 10 ก.ย. 60
15 ก.ย. 60 - 18 ก.ย. 60
13 ต.ค. 60 - 16 ต.ค. 60
22 ต.ค. 60 - 25 ต.ค. 60
27 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60
3 พ.ย. 60 - 6 พ.ย. 60
10 พ.ย. 60 - 13 พ.ย. 60
17 พ.ย. 60 - 20 พ.ย. 60
24 พ.ย. 60 - 27 พ.ย. 60
2 ธ.ค. 60 - 5 ธ.ค. 60
3 ธ.ค. 60 - 6 ธ.ค. 60
8 ธ.ค. 60 - 11 ธ.ค. 60
10 ธ.ค. 60 - 13 ธ.ค. 60
15 ธ.ค. 60 - 18 ธ.ค. 60
22 ธ.ค. 60 - 25 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 13,888 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว ลิ้มรสปูขน 5 วัน 4 คืน (FD)

รหัสสินค้า RYRK171659
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
7 ก.ย. 60 - 11 ก.ย. 60
8 ก.ย. 60 - 12 ก.ย. 60
10 ก.ย. 60 - 14 ก.ย. 60
17 ก.ย. 60 - 21 ก.ย. 60
24 ก.ย. 60 - 28 ก.ย. 60
12 ต.ค. 60 - 16 ต.ค. 60
13 ต.ค. 60 - 17 ต.ค. 60
14 ต.ค. 60 - 18 ต.ค. 60
20 ต.ค. 60 - 24 ต.ค. 60
26 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60
27 ต.ค. 60 - 31 ต.ค. 60
10 พ.ย. 60 - 14 พ.ย. 60
17 พ.ย. 60 - 21 พ.ย. 60
23 พ.ย. 60 - 27 พ.ย. 60
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 13,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว 6วัน5คืน บิน FD

รหัสสินค้า RYRK171655
schedule
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
1 ก.ย. 60 - 6 ก.ย. 60
6 ก.ย. 60 - 11 ก.ย. 60
13 ก.ย. 60 - 18 ก.ย. 60
20 ก.ย. 60 - 25 ก.ย. 60
27 ก.ย. 60 - 2 ต.ค. 60
27 ต.ค. 60 - 1 พ.ย. 60
1 พ.ย. 60 - 6 พ.ย. 60
8 พ.ย. 60 - 13 พ.ย. 60
10 พ.ย. 60 - 15 พ.ย. 60
15 พ.ย. 60 - 20 พ.ย. 60
17 พ.ย. 60 - 22 พ.ย. 60
22 พ.ย. 60 - 27 พ.ย. 60
24 พ.ย. 60 - 29 พ.ย. 60
29 พ.ย. 60 - 4 ธ.ค. 60
13 ธ.ค. 60 - 18 ธ.ค. 60
15 ธ.ค. 60 - 20 ธ.ค. 60
20 ธ.ค. 60 - 25 ธ.ค. 60
22 ธ.ค. 60 - 27 ธ.ค. 60
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 14,900 บาท ดูรายละเอียด

เที่ยวจีน ทัวร์จางเจียเจี้ย EASY สุดติ่ง IN ZHANGJIAJIE NO.02 4วัน3คืน บินFD

รหัสสินค้า RYRK171178
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
20 ก.ย. 60 - 23 ก.ย. 60
1 พ.ย. 60 - 4 พ.ย. 60
7 พ.ย. 60 - 10 พ.ย. 60
15 พ.ย. 60 - 18 พ.ย. 60
21 พ.ย. 60 - 24 พ.ย. 60
27 พ.ย. 60 - 30 พ.ย. 60
12 ธ.ค. 60 - 15 ธ.ค. 60
19 ธ.ค. 60 - 22 ธ.ค. 60
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 14,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เที่ยวฉางซา เจ้าแม่กวนอิม จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน บิน WE

รหัสสินค้า RYRK171071
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
22 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60
20 ธ.ค. 60 - 24 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
Thai Smile Airways
เริ่มต้น 16,799 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เจาะลึกจางเจียเจี้ย เที่ยว 2 มรดกโลก สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน

รหัสสินค้า RYRK170821
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
25 ส.ค. 60 - 29 ส.ค. 60
26 ส.ค. 60 - 30 ส.ค. 60
Thai AirAsia
เริ่มต้น 16,900 บาท ดูรายละเอียด
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 19 โปรแกรม