ฉางซา

ทัวร์ฉางซา ราคาถูก ท่องเที่ยว ฉางซา โดยบริษัททัวร์คุณภาพ หลากหลายเส้นทาง เที่ยวฉางซา โปรโมชั่น ราคาพิเศษ 2560

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

พบโปรแกรม ฉางซา จำนวน 155 ช่วงเวลาเดินทาง ใน 14 รายการ

Loading...

เที่ยวจีน ทัวร์จางเจียเจี้ย EASY สุดติ่ง IN ZHANGJIAJIE NO.02 4วัน3คืน บินFD

รหัสสินค้า RYRK171178
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
7 พ.ย. 60 - 10 พ.ย. 60
15 พ.ย. 60 - 18 พ.ย. 60
21 พ.ย. 60 - 24 พ.ย. 60
27 พ.ย. 60 - 30 พ.ย. 60
12 ธ.ค. 60 - 15 ธ.ค. 60
19 ธ.ค. 60 - 22 ธ.ค. 60
Thai AirAsia
เริ่มต้น 9,999 บาท ดูรายละเอียด

เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 4วัน3คืน บินFD

รหัสสินค้า RYRK171041
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
9 พ.ย. 60 - 12 พ.ย. 60
10 พ.ย. 60 - 13 พ.ย. 60
11 พ.ย. 60 - 14 พ.ย. 60
14 พ.ย. 60 - 17 พ.ย. 60
16 พ.ย. 60 - 19 พ.ย. 60
18 พ.ย. 60 - 21 พ.ย. 60
21 พ.ย. 60 - 24 พ.ย. 60
22 พ.ย. 60 - 25 พ.ย. 60
23 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60
24 พ.ย. 60 - 27 พ.ย. 60
25 พ.ย. 60 - 28 พ.ย. 60
29 พ.ย. 60 - 2 ธ.ค. 60
30 พ.ย. 60 - 3 ธ.ค. 60
1 ธ.ค. 60 - 4 ธ.ค. 60
2 ธ.ค. 60 - 5 ธ.ค. 60
5 ธ.ค. 60 - 8 ธ.ค. 60
6 ธ.ค. 60 - 9 ธ.ค. 60
7 ธ.ค. 60 - 10 ธ.ค. 60
8 ธ.ค. 60 - 11 ธ.ค. 60
9 ธ.ค. 60 - 12 ธ.ค. 60
12 ธ.ค. 60 - 15 ธ.ค. 60
13 ธ.ค. 60 - 16 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60 - 17 ธ.ค. 60
15 ธ.ค. 60 - 18 ธ.ค. 60
16 ธ.ค. 60 - 19 ธ.ค. 60
19 ธ.ค. 60 - 22 ธ.ค. 60
20 ธ.ค. 60 - 23 ธ.ค. 60
21 ธ.ค. 60 - 24 ธ.ค. 60
22 ธ.ค. 60 - 25 ธ.ค. 60
23 ธ.ค. 60 - 26 ธ.ค. 60
26 ธ.ค. 60 - 29 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60 - 30 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61
30 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
31 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 11,999 บาท ดูรายละเอียด

เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย 4วัน3คืน บิน FD

รหัสสินค้า RYRK171531
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
26 ต.ค. 60 - 29 ต.ค. 60
28 ต.ค. 60 - 31 ต.ค. 60
2 พ.ย. 60 - 5 พ.ย. 60
4 พ.ย. 60 - 7 พ.ย. 60
9 พ.ย. 60 - 12 พ.ย. 60
16 พ.ย. 60 - 19 พ.ย. 60
18 พ.ย. 60 - 21 พ.ย. 60
23 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60
30 พ.ย. 60 - 3 ธ.ค. 60
1 ธ.ค. 60 - 4 ธ.ค. 60
7 ธ.ค. 60 - 10 ธ.ค. 60
9 ธ.ค. 60 - 12 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60 - 17 ธ.ค. 60
16 ธ.ค. 60 - 19 ธ.ค. 60
21 ธ.ค. 60 - 24 ธ.ค. 60
23 ธ.ค. 60 - 26 ธ.ค. 60
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 12,777 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวจีน สะพานแก้วลอยฟ้า ฉางซา จางเจียเจี้ย ถ้ำเทียนเหมินซาน 4 วัน 3 คืน (WE)

รหัสสินค้า RYRK170020
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
22 ต.ค. 60 - 25 ต.ค. 60
27 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60
5 พ.ย. 60 - 8 พ.ย. 60
10 พ.ย. 60 - 13 พ.ย. 60
12 พ.ย. 60 - 15 พ.ย. 60
17 พ.ย. 60 - 20 พ.ย. 60
19 พ.ย. 60 - 22 พ.ย. 60
23 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60
24 พ.ย. 60 - 27 พ.ย. 60
26 พ.ย. 60 - 29 พ.ย. 60
2 ธ.ค. 60 - 5 ธ.ค. 60
3 ธ.ค. 60 - 6 ธ.ค. 60
8 ธ.ค. 60 - 11 ธ.ค. 60
15 ธ.ค. 60 - 18 ธ.ค. 60
17 ธ.ค. 60 - 20 ธ.ค. 60
22 ธ.ค. 60 - 25 ธ.ค. 60
24 ธ.ค. 60 - 27 ธ.ค. 60
24 ธ.ค. 60 - 27 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61
29 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61
30 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
31 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61
31 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Smile Airways
เริ่มต้น 12,799 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย หุบเขาอวตาร ระเบียงกระจก 4วัน 3คืน FD

รหัสสินค้า RYRK171525
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
22 ต.ค. 60 - 25 ต.ค. 60
27 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60
3 พ.ย. 60 - 6 พ.ย. 60
10 พ.ย. 60 - 13 พ.ย. 60
17 พ.ย. 60 - 20 พ.ย. 60
24 พ.ย. 60 - 27 พ.ย. 60
2 ธ.ค. 60 - 5 ธ.ค. 60
3 ธ.ค. 60 - 6 ธ.ค. 60
8 ธ.ค. 60 - 11 ธ.ค. 60
10 ธ.ค. 60 - 13 ธ.ค. 60
15 ธ.ค. 60 - 18 ธ.ค. 60
22 ธ.ค. 60 - 25 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 13,888 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว ลิ้มรสปูขน 5 วัน 4 คืน (FD)

รหัสสินค้า RYRK171659
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
27 ต.ค. 60 - 31 ต.ค. 60
Thai AirAsia
เริ่มต้น 15,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เที่ยวฉางซา เจ้าแม่กวนอิม จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน บิน WE

รหัสสินค้า RYRK171071
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
22 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60
20 ธ.ค. 60 - 24 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
Thai Smile Airways
เริ่มต้น 16,799 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว 6วัน5คืน บิน FD

รหัสสินค้า RYRK171655
schedule
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
27 ต.ค. 60 - 1 พ.ย. 60
1 พ.ย. 60 - 6 พ.ย. 60
3 พ.ย. 60 - 8 พ.ย. 60
8 พ.ย. 60 - 13 พ.ย. 60
10 พ.ย. 60 - 15 พ.ย. 60
15 พ.ย. 60 - 20 พ.ย. 60
17 พ.ย. 60 - 22 พ.ย. 60
22 พ.ย. 60 - 27 พ.ย. 60
24 พ.ย. 60 - 29 พ.ย. 60
29 พ.ย. 60 - 4 ธ.ค. 60
13 ธ.ค. 60 - 18 ธ.ค. 60
15 ธ.ค. 60 - 20 ธ.ค. 60
20 ธ.ค. 60 - 25 ธ.ค. 60
22 ธ.ค. 60 - 27 ธ.ค. 60
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 16,900 บาท ดูรายละเอียด

เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย ฉางซา 6วัน5คืน บิน FD

รหัสสินค้า RYRK171527
schedule
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
28 ต.ค. 60 - 2 พ.ย. 60
4 พ.ย. 60 - 9 พ.ย. 60
11 พ.ย. 60 - 16 พ.ย. 60
18 พ.ย. 60 - 23 พ.ย. 60
25 พ.ย. 60 - 30 พ.ย. 60
1 ธ.ค. 60 - 6 ธ.ค. 60
2 ธ.ค. 60 - 7 ธ.ค. 60
8 ธ.ค. 60 - 13 ธ.ค. 60
9 ธ.ค. 60 - 14 ธ.ค. 60
16 ธ.ค. 60 - 21 ธ.ค. 60
23 ธ.ค. 60 - 28 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61
31 ธ.ค. 60 - 5 ม.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 18,888 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวจางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว ถ้ำมังกรเหลือง 6 วัน 5 คืน CZ

รหัสสินค้า RYRK170684
schedule
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
26 ต.ค. 60 - 31 ต.ค. 60
China Southern Airlines
เริ่มต้น 19,900 บาท ดูรายละเอียด
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 14 โปรแกรม