ปักกิ่ง

เที่ยวปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีน โปรโมชั่น ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ราคาพิเศษ ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก 2561

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

พบโปรแกรม ปักกิ่ง จำนวน 80 ช่วงเวลาเดินทาง ใน 9 รายการ

Loading...

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน 4วัน 3คืน บินนกสกู๊ต (XW)

รหัสสินค้า RYRK180723
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
23 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
6 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
20 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
Nok Scoot
เริ่มต้น 14,888 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เทียนสิน ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ 4วัน3คืน สายการบินนกสกู๊ต XW

รหัสสินค้า RYRK180622
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
23 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61
31 ส.ค. 61 - 3 ก.ย. 61
8 ก.ย. 61 - 11 ก.ย. 61
13 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
15 ก.ย. 61 - 18 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
18 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Nok Scoot
เริ่มต้น 14,899 บาท ดูรายละเอียด

เที่ยวจีน ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน หอฟ้าเทียนถาน จัตุรัสเทียนอันเหมิน 5วัน3คืน บินการบินไทย(TG)

รหัสสินค้า RYRK181133
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
3 ต.ค. 61 - 7 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61 - 14 ต.ค. 61
12 ต.ค. 61 - 16 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61 - 30 ต.ค. 61
9 พ.ย. 61 - 13 พ.ย. 61
14 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61
28 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61
6 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
เริ่มต้น 15,888 บาท ดูรายละเอียด

เที่ยวจีน ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน จัตรัสเทียนอันเหมิน 5 วัน 3 คืน (TG)

รหัสสินค้า RYRK180993
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
29 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61
15 ก.ย. 61 - 19 ก.ย. 61
22 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61
17 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
20 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61
24 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
31 ต.ค. 61 - 4 พ.ย. 61
14 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61
17 พ.ย. 61 - 21 พ.ย. 61
21 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61
28 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61
5 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61
12 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Airways
เริ่มต้น 15,899 บาท ดูรายละเอียด
Nok Scoot
เริ่มต้น 17,899 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน นั่งสามล้อซอยหูถัง 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

รหัสสินค้า RYRK181127
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
23 ส.ค. 61 - 27 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61
5 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61
14 ก.ย. 61 - 18 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
20 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61 - 25 ก.ย. 61
14 ต.ค. 61 - 18 ต.ค. 61
18 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
24 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61 - 30 ต.ค. 61
31 ต.ค. 61 - 4 พ.ย. 61
7 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
8 พ.ย. 61 - 12 พ.ย. 61
9 พ.ย. 61 - 13 พ.ย. 61
10 พ.ย. 61 - 14 พ.ย. 61
14 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61
15 พ.ย. 61 - 19 พ.ย. 61
16 พ.ย. 61 - 20 พ.ย. 61
21 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61 - 26 พ.ย. 61
23 พ.ย. 61 - 27 พ.ย. 61
28 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61
29 พ.ย. 61 - 3 ธ.ค. 61
30 พ.ย. 61 - 4 ธ.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Airways
เริ่มต้น 17,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวปักก่ิง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง กำแพงเมืองจีน นั่งรถไฟความเร็วสูง 6วัน4คืน สายการบินไทย

รหัสสินค้า RYRK180328
schedule
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
16 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61
23 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
20 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61
27 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61
4 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61
5 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Airways
เริ่มต้น 19,899 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์เฉิงเต๋อ...พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน พระราชวังโปตาลาน้อย เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (CA)

รหัสสินค้า RYRK181169
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
5 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61
10 ต.ค. 61 - 14 ต.ค. 61
7 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
30 พ.ย. 61 - 4 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
Air China
เริ่มต้น 22,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังโบราณกู้กง กำแพงเมืองจีน ดีสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน (TG)

รหัสสินค้า RYRK181168
schedule
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
16 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
18 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
27 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61
4 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61
Thai Airways
เริ่มต้น 27,999 บาท ดูรายละเอียด