ทัวร์จีน

ทัวร์จีน ปักกิ่ง จิ่วจ้ายโกว จางเจียเจี้ย เซี่ยงไฮ้ คุนหมิง กุ้ยหลิน โปรโมชั่น ราคาพิเศษ 2561

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

พบโปรแกรม ทัวร์จีน จำนวน 899 ช่วงเวลาเดินทาง ใน 106 รายการ

Loading...

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า มาเก๊า จูไห่ วัดผู่โถ่วซือ วัดอาม่า ช้อปปิ้งตลาดกงเป๋ย 3วัน 2คืน บินแอร์เอเซีย(FD)

รหัสสินค้า RYRK170791
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
24 มี.ค. 61 - 26 มี.ค. 61
6 เม.ย. 61 - 8 เม.ย. 61
7 เม.ย. 61 - 9 เม.ย. 61
13 เม.ย. 61 - 15 เม.ย. 61
14 เม.ย. 61 - 16 เม.ย. 61
20 เม.ย. 61 - 22 เม.ย. 61
21 เม.ย. 61 - 23 เม.ย. 61
27 เม.ย. 61 - 29 เม.ย. 61
28 เม.ย. 61 - 30 เม.ย. 61
4 พ.ค. 61 - 6 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61 - 20 พ.ค. 61
25 พ.ค. 61 - 27 พ.ค. 61
8 มิ.ย. 61 - 10 มิ.ย. 61
15 มิ.ย. 61 - 17 มิ.ย. 61
22 มิ.ย. 61 - 24 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61 - 1 ก.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 6,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า จูไห่ สบาย สบาย 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์มาเก๊า (NX)

รหัสสินค้า RYRK172426
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
20 มี.ค. 61 - 22 มี.ค. 61
21 มี.ค. 61 - 23 มี.ค. 61
24 มี.ค. 61 - 26 มี.ค. 61
26 มี.ค. 61 - 28 มี.ค. 61
27 มี.ค. 61 - 29 มี.ค. 61
28 มี.ค. 61 - 30 มี.ค. 61
29 มี.ค. 61 - 31 มี.ค. 61
1 เม.ย. 61 - 3 เม.ย. 61
2 เม.ย. 61 - 4 เม.ย. 61
3 เม.ย. 61 - 5 เม.ย. 61
4 เม.ย. 61 - 6 เม.ย. 61
5 เม.ย. 61 - 7 เม.ย. 61
7 เม.ย. 61 - 9 เม.ย. 61
8 เม.ย. 61 - 10 เม.ย. 61
9 เม.ย. 61 - 11 เม.ย. 61
10 เม.ย. 61 - 12 เม.ย. 61
11 เม.ย. 61 - 13 เม.ย. 61
12 เม.ย. 61 - 14 เม.ย. 61
14 เม.ย. 61 - 16 เม.ย. 61
16 เม.ย. 61 - 18 เม.ย. 61
18 เม.ย. 61 - 20 เม.ย. 61
19 เม.ย. 61 - 21 เม.ย. 61
21 เม.ย. 61 - 23 เม.ย. 61
22 เม.ย. 61 - 24 เม.ย. 61
23 เม.ย. 61 - 25 เม.ย. 61
24 เม.ย. 61 - 26 เม.ย. 61
25 เม.ย. 61 - 27 เม.ย. 61
26 เม.ย. 61 - 28 เม.ย. 61
27 เม.ย. 61 - 29 เม.ย. 61
28 เม.ย. 61 - 30 เม.ย. 61
29 เม.ย. 61 - 1 พ.ค. 61
30 เม.ย. 61 - 2 พ.ค. 61
1 พ.ค. 61 - 3 พ.ค. 61
2 พ.ค. 61 - 4 พ.ค. 61
3 พ.ค. 61 - 5 พ.ค. 61
5 พ.ค. 61 - 7 พ.ค. 61
6 พ.ค. 61 - 8 พ.ค. 61
7 พ.ค. 61 - 9 พ.ค. 61
8 พ.ค. 61 - 10 พ.ค. 61
9 พ.ค. 61 - 11 พ.ค. 61
10 พ.ค. 61 - 12 พ.ค. 61
12 พ.ค. 61 - 14 พ.ค. 61
13 พ.ค. 61 - 15 พ.ค. 61
14 พ.ค. 61 - 16 พ.ค. 61
15 พ.ค. 61 - 17 พ.ค. 61
16 พ.ค. 61 - 18 พ.ค. 61
19 พ.ค. 61 - 21 พ.ค. 61
20 พ.ค. 61 - 22 พ.ค. 61
21 พ.ค. 61 - 23 พ.ค. 61
22 พ.ค. 61 - 24 พ.ค. 61
23 พ.ค. 61 - 25 พ.ค. 61
24 พ.ค. 61 - 26 พ.ค. 61
26 พ.ค. 61 - 28 พ.ค. 61
27 พ.ค. 61 - 29 พ.ค. 61
28 พ.ค. 61 - 30 พ.ค. 61
29 พ.ค. 61 - 31 พ.ค. 61
30 พ.ค. 61 - 1 มิ.ย. 61
2 มิ.ย. 61 - 4 มิ.ย. 61
3 มิ.ย. 61 - 5 มิ.ย. 61
4 มิ.ย. 61 - 6 มิ.ย. 61
5 มิ.ย. 61 - 7 มิ.ย. 61
6 มิ.ย. 61 - 8 มิ.ย. 61
7 มิ.ย. 61 - 9 มิ.ย. 61
9 มิ.ย. 61 - 11 มิ.ย. 61
10 มิ.ย. 61 - 12 มิ.ย. 61
11 มิ.ย. 61 - 13 มิ.ย. 61
12 มิ.ย. 61 - 14 มิ.ย. 61
13 มิ.ย. 61 - 15 มิ.ย. 61
16 มิ.ย. 61 - 18 มิ.ย. 61
17 มิ.ย. 61 - 19 มิ.ย. 61
18 มิ.ย. 61 - 20 มิ.ย. 61
19 มิ.ย. 61 - 21 มิ.ย. 61
20 มิ.ย. 61 - 22 มิ.ย. 61
23 มิ.ย. 61 - 25 มิ.ย. 61
24 มิ.ย. 61 - 26 มิ.ย. 61
25 มิ.ย. 61 - 27 มิ.ย. 61
26 มิ.ย. 61 - 28 มิ.ย. 61
27 มิ.ย. 61 - 29 มิ.ย. 61
30 มิ.ย. 61 - 2 ก.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Air Macau
เริ่มต้น 7,991 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน (FD)

รหัสสินค้า RYRK172569
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
23 มี.ค. 61 - 25 มี.ค. 61
24 มี.ค. 61 - 26 มี.ค. 61
30 มี.ค. 61 - 1 เม.ย. 61
4 เม.ย. 61 - 6 เม.ย. 61
5 เม.ย. 61 - 7 เม.ย. 61
6 เม.ย. 61 - 8 เม.ย. 61
7 เม.ย. 61 - 9 เม.ย. 61
13 เม.ย. 61 - 15 เม.ย. 61
14 เม.ย. 61 - 16 เม.ย. 61
20 เม.ย. 61 - 22 เม.ย. 61
21 เม.ย. 61 - 23 เม.ย. 61
27 เม.ย. 61 - 29 เม.ย. 61
28 เม.ย. 61 - 30 เม.ย. 61
5 พ.ค. 61 - 7 พ.ค. 61
10 พ.ค. 61 - 12 พ.ค. 61
11 พ.ค. 61 - 13 พ.ค. 61
12 พ.ค. 61 - 14 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61 - 20 พ.ค. 61
19 พ.ค. 61 - 21 พ.ค. 61
25 พ.ค. 61 - 27 พ.ค. 61
26 พ.ค. 61 - 28 พ.ค. 61
1 มิ.ย. 61 - 3 มิ.ย. 61
2 มิ.ย. 61 - 4 มิ.ย. 61
8 มิ.ย. 61 - 10 มิ.ย. 61
9 มิ.ย. 61 - 11 มิ.ย. 61
15 มิ.ย. 61 - 17 มิ.ย. 61
16 มิ.ย. 61 - 18 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61 - 1 ก.ค. 61
30 ก.ค. 61 - 1 ส.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 7,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า จูไห่ วัดอาม่า จตุรัสเซนาโด้ โบสถ์เซนต์ปอล 3วัน 2คืน บินแอร์เอเชีย (FD)

รหัสสินค้า RYRK180389
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
11 พ.ค. 61 - 13 พ.ค. 61
13 พ.ค. 61 - 15 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61 - 20 พ.ค. 61
20 พ.ค. 61 - 22 พ.ค. 61
3 มิ.ย. 61 - 5 มิ.ย. 61
8 มิ.ย. 61 - 10 มิ.ย. 61
15 มิ.ย. 61 - 17 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61 - 1 ก.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 7,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์มาเก๊า Macau สไตล์ ชิล ชิล 3 วัน 2 คืน (NX)

รหัสสินค้า RYRK180347
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
25 มี.ค. 61 - 27 มี.ค. 61
31 มี.ค. 61 - 2 เม.ย. 61
Air Macau
เริ่มต้น 8,899 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ฉงชิ่ง ลานสกีอินดอร์ หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ ระเบียงกระจก 3วัน2คืน บินไทยสมายล์

รหัสสินค้า RYRK172611
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
23 มี.ค. 61 - 25 มี.ค. 61
30 มี.ค. 61 - 1 เม.ย. 61
Thai Smile Airways
เริ่มต้น 9,899 บาท ดูรายละเอียด

ทัวฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น พระใหญ่ลันเตา วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว 3 วัน 2 คืน บินแอร์เอเซีย (FD)

รหัสสินค้า RYRK180308
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
6 เม.ย. 61 - 8 เม.ย. 61
13 เม.ย. 61 - 15 เม.ย. 61
15 เม.ย. 61 - 17 เม.ย. 61
20 เม.ย. 61 - 22 เม.ย. 61
4 พ.ค. 61 - 6 พ.ค. 61
5 พ.ค. 61 - 7 พ.ค. 61
10 พ.ค. 61 - 12 พ.ค. 61
11 พ.ค. 61 - 13 พ.ค. 61
1 มิ.ย. 61 - 3 มิ.ย. 61
8 มิ.ย. 61 - 10 มิ.ย. 61
15 มิ.ย. 61 - 17 มิ.ย. 61
22 มิ.ย. 61 - 24 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61 - 1 ก.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 9,900 บาท ดูรายละเอียด

เที่ยวมาเก๊า ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง สบาย...สบาย 3วัน 2คืน บินแอร์เอเชีย FD

รหัสสินค้า RYRK170813
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
23 มี.ค. 61 - 25 มี.ค. 61
24 มี.ค. 61 - 26 มี.ค. 61
30 มี.ค. 61 - 1 เม.ย. 61
6 เม.ย. 61 - 8 เม.ย. 61
4 พ.ค. 61 - 6 พ.ค. 61
10 พ.ค. 61 - 12 พ.ค. 61
12 พ.ค. 61 - 14 พ.ค. 61
25 พ.ค. 61 - 27 พ.ค. 61
26 พ.ค. 61 - 28 พ.ค. 61
27 พ.ค. 61 - 29 พ.ค. 61
2 มิ.ย. 61 - 4 มิ.ย. 61
8 มิ.ย. 61 - 10 มิ.ย. 61
10 มิ.ย. 61 - 12 มิ.ย. 61
15 มิ.ย. 61 - 17 มิ.ย. 61
22 มิ.ย. 61 - 24 มิ.ย. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 9,911 บาท ดูรายละเอียด

เที่ยวฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน2คืน บินEK

รหัสสินค้า RYRK172139
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
30 มี.ค. 61 - 1 เม.ย. 61
14 เม.ย. 61 - 16 เม.ย. 61
15 เม.ย. 61 - 17 เม.ย. 61
20 เม.ย. 61 - 22 เม.ย. 61
27 เม.ย. 61 - 29 เม.ย. 61
Emirates Airlines
เริ่มต้น 9,991 บาท ดูรายละเอียด
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 106 โปรแกรม

บทความที่เกี่ยวข้อง: จีน