ทัวร์จีน

ทัวร์จีน ปักกิ่ง จิ่วจ้ายโกว จางเจียเจี้ย เซี่ยงไฮ้ คุนหมิง กุ้ยหลิน โปรโมชั่น ราคาพิเศษ 2560

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

พบโปรแกรม ทัวร์จีน จำนวน 851 ช่วงเวลาเดินทาง ใน 148 รายการ

Loading...

ทัวร์จีน เที่ยวคุนหมิง อุทยานป่าหิน สวนต้ากวนโหลว สวนน้ำตก 4วัน 3คืน (MU)

รหัสสินค้า RYRK171939
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
4 ก.ย. 60 - 7 ก.ย. 60
China Eastern
เริ่มต้น 9,900 บาท ดูรายละเอียด

เที่ยวจีน ทัวร์มาเก๊า มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง สบาย...สบาย 3วัน2คืน บินFD

รหัสสินค้า RYRK171076
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
1 ก.ย. 60 - 3 ก.ย. 60
2 ก.ย. 60 - 4 ก.ย. 60
8 ก.ย. 60 - 10 ก.ย. 60
9 ก.ย. 60 - 11 ก.ย. 60
15 ก.ย. 60 - 17 ก.ย. 60
16 ก.ย. 60 - 18 ก.ย. 60
22 ก.ย. 60 - 24 ก.ย. 60
23 ก.ย. 60 - 25 ก.ย. 60
29 ก.ย. 60 - 1 ต.ค. 60
30 ก.ย. 60 - 2 ต.ค. 60
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 9,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว เทียนเหมินซาน 4วัน 3คืน

รหัสสินค้า RYRK171236
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
2 ก.ย. 60 - 5 ก.ย. 60
19 ก.ย. 60 - 22 ก.ย. 60
12 ต.ค. 60 - 15 ต.ค. 60
21 ต.ค. 60 - 24 ต.ค. 60
Thai AirAsia
เริ่มต้น 9,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น 3วัน 2คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX)

รหัสสินค้า RYRK171355
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
1 ก.ย. 60 - 3 ก.ย. 60
8 ก.ย. 60 - 10 ก.ย. 60
Cathay Pacific
เริ่มต้น 9,999 บาท ดูรายละเอียด

เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 4วัน3คืน บินFD

รหัสสินค้า RYRK171041
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
25 ส.ค. 60 - 28 ส.ค. 60
26 ส.ค. 60 - 29 ส.ค. 60
7 ก.ย. 60 - 10 ก.ย. 60
15 ก.ย. 60 - 18 ก.ย. 60
16 ก.ย. 60 - 19 ก.ย. 60
22 ก.ย. 60 - 25 ก.ย. 60
26 ต.ค. 60 - 29 ต.ค. 60
2 พ.ย. 60 - 5 พ.ย. 60
4 พ.ย. 60 - 7 พ.ย. 60
7 พ.ย. 60 - 10 พ.ย. 60
8 พ.ย. 60 - 11 พ.ย. 60
10 พ.ย. 60 - 13 พ.ย. 60
11 พ.ย. 60 - 14 พ.ย. 60
14 พ.ย. 60 - 17 พ.ย. 60
16 พ.ย. 60 - 19 พ.ย. 60
17 พ.ย. 60 - 20 พ.ย. 60
23 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60
24 พ.ย. 60 - 27 พ.ย. 60
25 พ.ย. 60 - 28 พ.ย. 60
28 พ.ย. 60 - 1 ธ.ค. 60
1 ธ.ค. 60 - 4 ธ.ค. 60
5 ธ.ค. 60 - 8 ธ.ค. 60
7 ธ.ค. 60 - 10 ธ.ค. 60
8 ธ.ค. 60 - 11 ธ.ค. 60
12 ธ.ค. 60 - 15 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60 - 17 ธ.ค. 60
15 ธ.ค. 60 - 18 ธ.ค. 60
16 ธ.ค. 60 - 19 ธ.ค. 60
19 ธ.ค. 60 - 22 ธ.ค. 60
23 ธ.ค. 60 - 26 ธ.ค. 60
26 ธ.ค. 60 - 29 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61
31 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 10,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 4วัน3คืน บินXW

รหัสสินค้า RYRK171127
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
29 ส.ค. 60 - 1 ก.ย. 60
12 ก.ย. 60 - 15 ก.ย. 60
19 ก.ย. 60 - 22 ก.ย. 60
26 ก.ย. 60 - 29 ก.ย. 60
3 ต.ค. 60 - 6 ต.ค. 60
10 ต.ค. 60 - 13 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60 - 20 ต.ค. 60
24 ต.ค. 60 - 27 ต.ค. 60
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Nok Scoot
เริ่มต้น 10,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวนานกิง - อู๋ซี - เซี่ยงไฮ้- หังโจว 4วัน 3คืน XW

รหัสสินค้า RYRK171522
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
24 ส.ค. 60 - 27 ส.ค. 60
22 ก.ย. 60 - 25 ก.ย. 60
Nok Scoot
เริ่มต้น 10,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง ป่าท้อ สิบหลี่ 4 วัน 3 คืน บิน MU

รหัสสินค้า RYRK171631
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
16 ก.ย. 60 - 19 ก.ย. 60
20 ต.ค. 60 - 23 ต.ค. 60
16 พ.ย. 60 - 19 พ.ย. 60
2 ธ.ค. 60 - 5 ธ.ค. 60
China Eastern
เริ่มต้น 10,999 บาท ดูรายละเอียด

เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย 4วัน3คืน บิน FD

รหัสสินค้า RYRK171531
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
24 ส.ค. 60 - 27 ส.ค. 60
31 ส.ค. 60 - 3 ก.ย. 60
8 ก.ย. 60 - 11 ก.ย. 60
14 ก.ย. 60 - 17 ก.ย. 60
21 ก.ย. 60 - 24 ก.ย. 60
22 ก.ย. 60 - 25 ก.ย. 60
19 ต.ค. 60 - 22 ต.ค. 60
26 ต.ค. 60 - 29 ต.ค. 60
28 ต.ค. 60 - 31 ต.ค. 60
2 พ.ย. 60 - 5 พ.ย. 60
4 พ.ย. 60 - 7 พ.ย. 60
9 พ.ย. 60 - 12 พ.ย. 60
16 พ.ย. 60 - 19 พ.ย. 60
18 พ.ย. 60 - 21 พ.ย. 60
23 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60
30 พ.ย. 60 - 3 ธ.ค. 60
1 ธ.ค. 60 - 4 ธ.ค. 60
7 ธ.ค. 60 - 10 ธ.ค. 60
9 ธ.ค. 60 - 12 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60 - 17 ธ.ค. 60
16 ธ.ค. 60 - 19 ธ.ค. 60
21 ธ.ค. 60 - 24 ธ.ค. 60
23 ธ.ค. 60 - 26 ธ.ค. 60
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 11,777 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ฮ่องกง-เซิ่นเจิ้น-ช้อปปิ้งสุดมันส์ 3วัน2คืน บิน CX

รหัสสินค้า RYRK170835
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
25 ส.ค. 60 - 27 ส.ค. 60
26 ส.ค. 60 - 28 ส.ค. 60
Cathay Pacific
เริ่มต้น 11,900 บาท ดูรายละเอียด
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 148 โปรแกรม