พาโร

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

พบโปรแกรม พาโร จำนวน 21 ช่วงเวลาเดินทาง ใน 5 รายการ

Loading...

ทัวร์ภูฏาณ เที่ยวภูฏาณ พาโร ทิมพู 4 วัน 3 คืน บิน KB

รหัสสินค้า RYRK171132
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
9 พ.ย. 60 - 12 พ.ย. 60
31 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61
Druk Air
เริ่มต้น 44,444 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ภูฎาน SHOCK BHUTAN 5 DAY 4 NIGHT NY B3

รหัสสินค้า RYRK160395
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
25 ต.ค. 60 - 29 ต.ค. 60
1 พ.ย. 60 - 5 พ.ย. 60
8 พ.ย. 60 - 12 พ.ย. 60
15 พ.ย. 60 - 19 พ.ย. 60
22 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60
29 พ.ย. 60 - 3 ธ.ค. 60
9 ธ.ค. 60 - 13 ธ.ค. 60
20 ธ.ค. 60 - 24 ธ.ค. 60
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Bhutan Airline
เริ่มต้น 49,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ภูฎาน เที่ยวภูฎาน พาโร ทิมพู 5 วัน 4 คืน บิน KB

รหัสสินค้า RYRK170869
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
15 พ.ย. 60 - 19 พ.ย. 60
1 ธ.ค. 60 - 5 ธ.ค. 60
7 ธ.ค. 60 - 11 ธ.ค. 60
30 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61
31 ธ.ค. 60 - 4 ม.ค. 61
Druk Air
เริ่มต้น 49,900 บาท ดูรายละเอียด

เที่ยวภูฏาน ทัวร์ภูฏาน พาโร ทิมพู พูนาคา วัดทักซัง 5วัน4คืน บินB3

รหัสสินค้า RYRK171972
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
1 ธ.ค. 60 - 5 ธ.ค. 60
7 ธ.ค. 60 - 11 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
Bhutan Airline
เริ่มต้น 49,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ภูฏาน เที่ยวภูฏาน มหัศจรรย์ ดินแดนมังกรสายฟ้า 5 วัน 4 คืน

รหัสสินค้า RYRK171015
schedule
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
1 ธ.ค. 60 - 5 ธ.ค. 60
7 ธ.ค. 60 - 11 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
Bhutan Airline
เริ่มต้น 51,900 บาท ดูรายละเอียด