ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

ทัวร์นิวซีแลนด์

พบโปรแกรม ทัวร์นิวซีแลนด์ จำนวน 35 ช่วงเวลาเดินทาง ใน 9 รายการ

Loading...

NEW ZEALAND NORTH ISLAND 6D4N BY TG

รหัสสินค้า RYRK170853
schedule
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
29 ส.ค. 60 - 3 ก.ย. 60
5 ก.ย. 60 - 10 ก.ย. 60
12 ก.ย. 60 - 17 ก.ย. 60
19 ก.ย. 60 - 24 ก.ย. 60
Thai Airways
เริ่มต้น 50,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์ เกาะเหนือ อ็อคแลนด์ หมู่บ้านฮอบบิท 6 วัน 4 บิน TG

รหัสสินค้า RYRK170849
schedule
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
10 ส.ค. 60 - 15 ส.ค. 60
21 ก.ย. 60 - 26 ก.ย. 60
Thai Airways
เริ่มต้น 66,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์ เกาะเหนือ อ็อคแลนด์ หมู่บ้านฮอบบิท 6 วัน 4 บิน TG

รหัสสินค้า RYRK160549
schedule
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
19 ต.ค. 60 - 24 ต.ค. 60
21 ต.ค. 60 - 26 ต.ค. 60
16 พ.ย. 60 - 21 พ.ย. 60
30 พ.ย. 60 - 5 ธ.ค. 60
Thai Airways
เริ่มต้น 67,900 บาท ดูรายละเอียด

นิวซีแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน 6วัน4คืน

รหัสสินค้า RYRK170855
schedule
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
27 มิ.ย. 60 - 2 ก.ค. 60
1 ส.ค. 60 - 6 ส.ค. 60
8 ส.ค. 60 - 13 ส.ค. 60
15 ส.ค. 60 - 20 ส.ค. 60
22 ส.ค. 60 - 27 ส.ค. 60
29 ส.ค. 60 - 3 ก.ย. 60
5 ก.ย. 60 - 10 ก.ย. 60
12 ก.ย. 60 - 17 ก.ย. 60
19 ก.ย. 60 - 24 ก.ย. 60
26 ก.ย. 60 - 1 ต.ค. 60
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai Airways
เริ่มต้น 71,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์ เกาะใต้ ควีนส์ทาวน์ ล่องเรือชมโลมา ไคร้สท์เชิร์ช 6 วัน บิน TG

รหัสสินค้า RYRK170848
schedule
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
7 ก.ค. 60 - 12 ก.ค. 60
11 ส.ค. 60 - 16 ส.ค. 60
21 ก.ย. 60 - 26 ก.ย. 60
Qantas
เริ่มต้น 75,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์นิวซีแลนด์ อ๊อคแลนด์ โรโตรัว เนเปียร์ เวลลิงตัน 7วัน4คืน

รหัสสินค้า RYRK171353
schedule
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
4 ต.ค. 60 - 10 ต.ค. 60
31 ต.ค. 60 - 6 พ.ย. 60
14 พ.ย. 60 - 21 พ.ย. 60
Singapore Airlines
เริ่มต้น 75,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์เกาะใต้ ควีนส์ทาวน์ อะคารัว ไคร้สท์เชิร์ช ล่องเรือชมโลมา 7 วัน บิน QF

รหัสสินค้า RYRK160542
schedule
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
18 ต.ค. 60 - 24 ต.ค. 60
15 พ.ย. 60 - 21 พ.ย. 60
6 ธ.ค. 60 - 12 ธ.ค. 60
Qantas
เริ่มต้น 89,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์ เกาะเหนือ เกาะใต้ อ็อคแลนด์ ควีนส์ทาวน์ ไคร้สท์เชิร์ช 9 วัน บินTG

รหัสสินค้า RYRK170846
schedule
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
8 ก.ค. 60 - 16 ก.ค. 60
12 ส.ค. 60 - 20 ส.ค. 60
16 ก.ย. 60 - 24 ก.ย. 60
Thai Airways
เริ่มต้น 119,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์ เกาะเหนือ เกาะใต้ อ็อคแลนด์ ควีนส์ทาวน์ ไคร้สท์เชิร์ช 9 วัน บินTG

รหัสสินค้า RYRK160546
schedule
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
21 ต.ค. 60 - 29 ต.ค. 60
18 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60
2 ธ.ค. 60 - 10 ธ.ค. 60
Thai Airways
เริ่มต้น 122,900 บาท ดูรายละเอียด