ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

ทัวร์ฮ่องกง

พบโปรแกรม ทัวร์ฮ่องกง จำนวน 611 ช่วงเวลาเดินทาง ใน 60 รายการ

Loading...

ทัวร์์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน บิน CX

รหัสสินค้า RYRK171020
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
7 ก.ค. 60 - 9 ก.ค. 60
10 ก.ค. 60 - 12 ก.ค. 60
19 ก.ค. 60 - 21 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60 - 4 ส.ค. 60
9 ส.ค. 60 - 11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60 - 18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60 - 25 ส.ค. 60
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Cathay Pacific
เริ่มต้น 7,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ 3 วัน 2 คืน บิน KQ

รหัสสินค้า RYRK160012
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
19 ต.ค. 60 - 21 ต.ค. 60
26 ต.ค. 60 - 28 ต.ค. 60
Kenya Airways
เริ่มต้น 8,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ 3 วัน 2 คืน บิน UL

รหัสสินค้า RYRK160568
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
1 ก.ค. 60 - 3 ก.ค. 60
8 ก.ค. 60 - 10 ก.ค. 60
SriLankan Airlines
เริ่มต้น 8,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ขาเลาะ 3 วัน 2 คืน บิน CX

รหัสสินค้า RYRK171032
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
30 มิ.ย. 60 - 2 ก.ค. 60
14 ก.ค. 60 - 16 ก.ค. 60
15 ก.ค. 60 - 17 ก.ค. 60
4 ส.ค. 60 - 6 ส.ค. 60
17 ส.ค. 60 - 19 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60 - 20 ส.ค. 60
25 ส.ค. 60 - 27 ส.ค. 60
1 ก.ย. 60 - 3 ก.ย. 60
8 ก.ย. 60 - 10 ก.ย. 60
15 ก.ย. 60 - 17 ก.ย. 60
22 ก.ย. 60 - 24 ก.ย. 60
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Cathay Pacific
เริ่มต้น 8,999 บาท ดูรายละเอียด

ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3 วัน 2 คืน (HX)

รหัสสินค้า RYRK160536
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
2 ก.ย. 60 - 4 ก.ย. 60
9 ก.ย. 60 - 11 ก.ย. 60
23 ก.ย. 60 - 25 ก.ย. 60
Hong Kong Airlines
เริ่มต้น 9,799 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน บิน Emirate Airline EK

รหัสสินค้า RYRK160849
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
1 ก.ค. 60 - 3 ก.ค. 60
7 ก.ค. 60 - 9 ก.ค. 60
8 ก.ค. 60 - 10 ก.ค. 60
9 ก.ค. 60 - 11 ก.ค. 60
14 ก.ค. 60 - 16 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60 - 23 ก.ค. 60
28 ก.ค. 60 - 30 ก.ค. 60
29 ก.ค. 60 - 31 ก.ค. 60
4 ส.ค. 60 - 6 ส.ค. 60
5 ส.ค. 60 - 7 ส.ค. 60
11 ส.ค. 60 - 13 ส.ค. 60
12 ส.ค. 60 - 14 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60 - 20 ส.ค. 60
25 ส.ค. 60 - 27 ส.ค. 60
26 ส.ค. 60 - 28 ส.ค. 60
1 ก.ย. 60 - 3 ก.ย. 60
2 ก.ย. 60 - 4 ก.ย. 60
8 ก.ย. 60 - 10 ก.ย. 60
9 ก.ย. 60 - 11 ก.ย. 60
15 ก.ย. 60 - 17 ก.ย. 60
16 ก.ย. 60 - 18 ก.ย. 60
22 ก.ย. 60 - 24 ก.ย. 60
23 ก.ย. 60 - 25 ก.ย. 60
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Emirates Airlines
เริ่มต้น 9,900 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน บิน CX

รหัสสินค้า RYRK171050
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
1 ก.ค. 60 - 3 ก.ค. 60
22 ก.ค. 60 - 24 ก.ค. 60
29 ก.ค. 60 - 31 ก.ค. 60
5 ส.ค. 60 - 7 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60 - 20 ส.ค. 60
25 ส.ค. 60 - 27 ส.ค. 60
Cathay Pacific
เริ่มต้น 9,988 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง จูไห่ เซิ่นเจิ้น 3 วัน 2 คืน บิน EK

รหัสสินค้า RYRK160008
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
1 ก.ย. 60 - 3 ก.ย. 60
2 ก.ย. 60 - 4 ก.ย. 60
8 ก.ย. 60 - 10 ก.ย. 60
9 ก.ย. 60 - 11 ก.ย. 60
15 ก.ย. 60 - 17 ก.ย. 60
16 ก.ย. 60 - 18 ก.ย. 60
22 ก.ย. 60 - 24 ก.ย. 60
23 ก.ย. 60 - 25 ก.ย. 60
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Emirates Airlines
เริ่มต้น 9,999 บาท ดูรายละเอียด

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า ขึ้นลิฟท์ไอเฟล 4 วัน 3 คืน บิน CX

รหัสสินค้า RYRK170357
schedule
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
hotel
พักโรงแรม 4 ดาว
14 ก.ค. 60 - 17 ก.ค. 60
15 ก.ค. 60 - 18 ก.ค. 60
4 ส.ค. 60 - 7 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60 - 21 ส.ค. 60
25 ส.ค. 60 - 28 ส.ค. 60
1 ก.ย. 60 - 4 ก.ย. 60
15 ก.ย. 60 - 18 ก.ย. 60
30 ก.ย. 60 - 3 ต.ค. 60
13 ต.ค. 60 - 16 ต.ค. 60
27 ต.ค. 60 - 30 ต.ค. 60
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Cathay Pacific
เริ่มต้น 9,999 บาท ดูรายละเอียด

เที่ยวมาเก๊า ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง สบาย...สบาย 3วัน2คืน บินFD

รหัสสินค้า RYRK170813
schedule
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
hotel
พักโรงแรม 3 ดาว
30 มิ.ย. 60 - 2 ก.ค. 60
7 ก.ค. 60 - 9 ก.ค. 60
8 ก.ค. 60 - 10 ก.ค. 60
9 ก.ค. 60 - 11 ก.ค. 60
14 ก.ค. 60 - 16 ก.ค. 60
15 ก.ค. 60 - 17 ก.ค. 60
15 ก.ค. 60 - 17 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60 - 23 ก.ค. 60
22 ก.ค. 60 - 24 ก.ค. 60
28 ก.ค. 60 - 30 ก.ค. 60
29 ก.ค. 60 - 31 ก.ค. 60
4 ส.ค. 60 - 6 ส.ค. 60
5 ส.ค. 60 - 7 ส.ค. 60
11 ส.ค. 60 - 13 ส.ค. 60
12 ส.ค. 60 - 14 ส.ค. 60
13 ส.ค. 60 - 15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60 - 20 ส.ค. 60
19 ส.ค. 60 - 21 ส.ค. 60
25 ส.ค. 60 - 27 ส.ค. 60
26 ส.ค. 60 - 28 ส.ค. 60
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Thai AirAsia
เริ่มต้น 9,999 บาท ดูรายละเอียด
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 60 โปรแกรม