8-11 มิถุนายน 2559 – เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่