1-3 กรกฎาคม 2559 – ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน 2คืน (ธ.ออมสิน บางปะกง)