8-10 มกราคม 2559 – ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน

คณะพิเศษ พรีซิชั่น พาร์ท ท่องเที่ยวฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ทานอาหารทะเลหลี่ยุนมุน