8-10 กุมภาพันธ์ 2559 – ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง ดิสนีย์แลนด์

คณะ Incentive Group จาก บริษัท Rivacold ท่องเที่ยวประจำปี ที่ ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง ดิสนีย์แลนด์