8-10 กรกฎาคม 2560 – มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 3วัน 2คืน (กรมที่ดิน หัวหิน)