4-8 มีนาคม 2559 – ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน

รักยิ้มทัวร์ จัดคณะนักท่องเที่ยว ประเทศจีน กรุงปักกิ่ง