30 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2560 – พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล

อาจารย์สุดนรีและคณะส่วนตัว ท่องเที่ยว พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล สักการะ 5 มหาบูชาสถาน