3-5 ธันวาคม 2560 – ลาวใต้ จำปาสัก

คณะส่วนตัว บริษัท พรีซิชั่น พาร์ท จำกัด ท่องเที่ยว ประเทศลาว ลาวใต้ จำปาสัก ปราสาทหินวัดพูคำ น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกหลี่ผี น้ำตกตาดฟานและน้ำตกตาดผาส้วม