28-31 มีนาคม 2559 – ภูเก็ต กระบี่ 4วัน 3คืน

คณะพิเศษไบโอพลัส ท่องเที่ยวภูเก็ต กระบี่ โดยสายการบินนกแอร์